Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum
Leest u meer over de Praktijk
Eerst trots van een natie
dan gewetensgevangene
Miljoenen door de CCP vervolgd
Tienduizenden gefolterd,
Duizenden gedocumenteerde doden....
Zet u in met uw handtekening!
Aktueel nieuws

Freedom House Rapport: “De ergste vorm van religieuze vervolging” 31-03-2017

Mensenrechtenorganisaties (Minghui) In een recent rapport van ‘Freedom House’ werd de vervolging van Falun Gong in China belicht en in detail geanalyseerd. Tweeëntwintig pagina’s van het uit 142 pagina’s bestaande document, richtten zich op deze ernstige grootschalige mensenrechtenschendingen.


Ethan Gutmann genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2017 31-03-2017

Orgaanroof Ethan Gutmann is genomineerd in de categorie onderzoeksjournalistiek voor zijn pleidooi voor een beter China. Gutmann heeft zich in het bijzonder ingezet voor het blootstellen van de massale orgaanroof bij Falun Gong beoefenaars.


Chinese Officier van Justitie geeft toe: “er bestaan geen wetten tegen Falun Gong” 25-03-2017

Rechtsmisbruik In een recente rechtszitting in het zuidwesten van China verklaarde een officier van justitie indirect, dat hij geen wettelijke basis voor de vervolgingscampagne tegen Falun Gong kon vinden. Een hoogst ongebruikelijke verklaring gezien de bijna twee decennia lange officieel geleide beweging tot criminalisering en brutaal aanvallen van Falun Gong beoefenaars.


Hoorzitting in het Deense parlement richt zich op orgaanroof in China 31-12-2016

Parlementen & politici Deze maand vond er een hoorzitting plaats in het Deense parlement over orgaanroof in China. De twee uur durende hoorzitting werd geïnitieerd door de Deense Volkspartij, de Deense minister van Buitenlandse Zaken, de Rood-Groene partij en Alternativet (Deense partij 'Het Alternatief’). De zitting was open voor het publiek en de video-opname is online beschikbaar.Focus

Nieuw onderzoek naar orgaanroof in China duidt aantal slachtoffers op 1,5 miljoen (video)

Orgaanroof Onderzoeksjournalist Ethan Gutmann, voormalig Canadees staatssecretaris David Kilgour en mensenrechtenadvocaat David Matas publiceerden op 22 juni hun nieuwe onderzoeksrapport “Bloody Harvest/The Slaughter: An Update”. Het rapport toont aan dat er op grote schaal organen geroofd worden bij gewetensgevangenen in China, dat de overheid hierin betrokken is en dat er tenminste 1,5 miljoen orgaantransplantaties hebben plaatsgevonden in China, waarvan de herkomst van de donor niet verklaard kan worden. Er is een direct verband met de verdwijning van talloze gewetensgevangenen uit Chinese werkkampen, met name Falun Gong beoefenaars.


Twaalf leden van het Europese Parlement doen een oproep voor onderzoek naar orgaanroof in China 05-06-2016

Parlementen & politici (Minghui.org) Twaalf leden van het Europese Parlement dienden onlangs een gezamenlijke verklaring in waarin ze dringend verzoeken dat het Europese Parlement onderzoek gaat doen naar het illegaal oogsten en verhandelen van menselijke organen door het Chinese communistische regime. Parlementslid Louis Michel uit België is één van de initiatiefnemers van de verklaring. Zijn kabinetsvoorzitter Bénédicte Van den Berg zei dat de verklaring een krachtig gebaar is tegen illegale orgaantransplantatie en beveelt een onafhankelijk onderzoek in China aan. Orgaanoogst is een gevoelige kernkwestie, zei ze, omdat het gaat over mensenrechten en mensenlevens.


Amerikaanse Huis van Afgevaardigden neemt resolutie aan tegen orgaanroof in China 15-06-2016

Parlementen & politici Washington D.C. – Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft maandag unaniem een resolutie zonder precedent aangenomen, welke de gedwongen orgaanverwijdering bij Falun Gong beoefenaars en andere gewetensgevangenen in China veroordeelt. De Resolutie 343 (volledige tekst) werd gesteund door 185 Democratische en Republikeinse leden. Naast andere acties, eist het van de Chinese regering direct de praktijk van orgaanroof te stoppen evenals de vervolging van Falun Gong beoefenaars.


Chinese overheidsfunctionarissen bieden meer steun aan de rechtszaken tegen Jiang Zemin 13-09-2015

Gerechtelijke aanklachten (Minghui.org) Steeds meer Chinezen uiten zich tegen de vervolging van Falun Gong, als gevolg van de aanhoudende inspanningen die Falun beoefenaars leverden. De recente golf van rechtszaken tegen Jiang Zemin, de belangrijkste schuldige en verantwoordelijke voor de vervolging, ondervindt niet enkel enorme steun van de internationale gemeenschap, maar ook van vele Chinese ambtenaren, zowel openlijk als inofficieel. Hier zijn twee voorbeelden.


Door staat gedoogde orgaanroof in China impliceert miljoenen slachtoffers 11-12-2015

Orgaanroof Een nieuw rapport van de WOIPFG laat zien dat gedwongen orgaanoogst door de staat gedoogd is met betrokkenheid van het leger en politieziekenhuizen, evenals de openbare veiligheids- en juridische systemen. De WOIPFG heeft de schaal van deze misdaad opnieuw bepaald aan de hand van het totale aantal niertransplantaties die plaatsvonden tussen 2000 en 2014. Dit aantal wordt nu geschat op ongeveer 3 miljoen, wat impliceert dat er miljoenen slachtoffers zijn onder allerlei soorten gewetensgevangenen.