Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

BLOEDERIGE OOGST

Gereviseerd rapport naar de beschuldigingen van de handel in organen van Falun Gong beoefenaars in China 31 Januari 2007

David Matas & David Kilgour

Op 31 januari 2007 hebben voormalig staatssecretaris van Canada, David Kilgour en internationale mensenrechtenadvocaat David Matas een nieuw onderzoeksrapport gepubliceerd over het oogsten van organen van Falun Gong beoefenaars in ziekenhuizen over China verspreid. Het nieuwe rapport is een uitbreiding van het onderzoeksrapport van juli 2006 en presenteert een scala aan nieuwe verklaringen en verontrustend bewijs van ziekenhuizen en orgaan-ontvangers. De betrokkenheid van het Chinese leger wordt in het bijzonder duidelijk in het rapport. De auteurs doen naast andere aanbevelingen een oproep aan alle landen om het "transplantatietoerisme" naar China te verbieden. "

Zodra een klant in China arriveert, wordt er iemand gedood voor het orgaan

", aldus Matas.

Hieronder kunt u het rapport online lezen. U kunt ook een PDF van dit rapport downloaden.

Noot: Dit is een Nederlandse vertaling van het Kilgour & Matas rapport. Het originele (engelstalige) rapport van Kilgour en Matas vindt u op http://www.organharvestinvestigation.net/

A. Inleiding

De 'Coalition to Investigate the Persecution of the Falun Gong' in China (CIPFG), heeft ons gevraagd om de beschuldigingen te onderzoeken dat er organen worden geoogst van Falun Gong beoefenaars in China. De coalitie is een non-gouvernementele organisatie gevestigd in Washington DC in de V.S., met een nevenvestiging in Ottawa in Canada,. Het verzoek kwam in een formele brief gedateerd op 24 mei 2006 en is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

Het verzoek was onderzoek te doen naar de beschuldigingen dat overheidsinstanties en medewerkers van de overheid van de Volksrepubliek China organen hebben geoogst van levende Falun Gong-beoefenaars, waarbij de beoefenaars werden gedood. Gezien de ernst van de beschuldigingen, en gezien ons voornemen de menselijke waardigheid wereldwijd hoog te houden, hebben wij hun verzoek geaccepteerd.

David Matas is een immigratie- vluchtelingen- en internationale mensenrechtenadvocaat met een privé-praktijk in Winnipeg. Hij is actief betrokken bij de bevordering van het respect voor mensenrechten als schrijver, spreker en deelnemer in verscheidene mensenrechten- NGO’s.

David Kilgour is een voormalig parlementslid en voormalig minister van de Canadese regering voor de Azië en Oceanië. Voordat hij parlementslid werd was hij officier van justitie. De biografieën van beide schrijvers zijn als bijlagen toegevoegd aan dit rapport.

  • 1 van 38