Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Achtergrond

Falun Gong (Falun Dafa) is een traditionele Chinese meditatiebeoefening gebaseerd op de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Volgens een in 1998 door de Chinese Sportcommissie uitgevoerd onderzoek, deden er in die tijd meer dan 70 miljoen Chinezen elke ochtend de Falun Gong oefeningen op pleinen en in parken. Dat waren inmiddels meer mensen dan het aantal leden dat de Chinese Communistische Partij (CCP) had. Nog geen jaar later werd Falun Gong door de leider van de CCP, Jiang Zemin, verboden en een nog nooit eerder geziene laster-, propaganda- en vernietigingscampagne werd gestart.

Sindsdien zijn tussen de 500.000 en één miljoen Falun Gong beoefenaars opgepakt en zonder enige vorm van proces naar werkkampen gedeporteerd. Tienduizenden zijn in gevangenissen en psychiatrische instellingen gestopt. Meer dan 100.000 gevallen van foltering en mishandeling werden gedocumenteerd. 4.080 sterfgevallen als gevolg van marteling zijn gedocumenteerd, maar het werkelijke aantal wordt vele malen hoger geschat. In 2006 werd ontdekt dat bij meer dan 65.000 gezonde, levende Falun Gong beoefenaars vitale organen zijn geroofd. Een recent onderzoek duidt het aantal slachtoffers vermoord voor organen op anderhalf miljoen.

Mensenrechtengroeperingen, nationale regeringen en artsenorganisaties wereldwijd hebben zich openlijk uitgesproken tegen deze vervolging (zoals de EU-resolutie tegen orgaanroof in China). Wij roepen iedereen op om zich uit te spreken tegen deze genocide en te helpen deze te stoppen!

Artikelen in deze rubriek

De dag dat goedheid zegevierde – 25 April, 1999 13-06-2015

Propaganda (Minghui.org) 16 jaar geleden vond er een unieke gebeurtenis plaats in de straten van Beijing. Het was het begin van een monumentale opeenvolging van gebeurtenissen waarvan de betekenis nog steeds een rol speelt in het hedendaagse China.


De leugens van de CCP over Falun Gong 05-09-2007

Propaganda De vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische partij ( CCP) berust op twee dingen: leugens en geweld. Wanneer er meer feiten rondom de vervolging onthuld worden, is het geweld steeds meer verhuld geworden. Maar de leugens veranderen voortdurend en worden bekrachtigd. De leugens van de CCP blijven een obstakel voor mensen in het begrijpen van de feiten van de vervolging en de natuur van Falun Gong. Algemeen zijn er zeven soorten leugens die door de CCP worden verspreid over Falun Gong.Een korte analyse van de kwesties in wetgeving en wetshandhaving in China met betrekking tot Falun Gong 22-05-2006

Propaganda Als we terugkijken naar de laatste 7 jaren, zien we dat China’s behandeling van Falun Gong een uitermate betreurenswaardige, illegale en wanordelijke situatie is geweest vanuit het oogpunt van wetgeving, wetshandhaving, gerechterlijke administratie en het maken van beleid en maatregelen. Jiang Zemin bleef de intensiteit en maatregelen in de vervolging van Falun Gong verhevigen. Tegelijkertijd gaf hij bevelen aan het Nationale Volkscongres en de twee Hooggerechtskantoren om te trachten wettelijke en juridische middelen te gebruiken om zijn barbaarse en tirannieke beslissingen te verdoezelen, en zo een vals beeld te creëren dat Falun Gong "volgens de wet" werd afgehandeld. Een blik op deze illegale wetsingrepen, geeft aan dat er in China werkelijk geen rechtsgang bestaat.

 

Massageweld Vereist Massamedia 19-10-2005

Waarom vervolgd? De recente geschiedenis leert dat genocide en massamoord niet enkel worden uitgevoerd door autocratische heersers alleen. Deze misdaden tegen de mensheid vereisen de steun en mobilisatie van een groot gevolg en de bereidwilligheid van een groot deel van het volk om weg te kijken. In de eerste 6 maanden van de vervolging van Falun Gong alleen zijn al meer dan 300.000 nieuwsartikelen en programma's gepubliceerd of uitgezonden, die Falun Gong besmeuren en aanvallen. Een blik op propaganda in de geschiedenis en nu in China.


Hoe benut het Chinese Communistische leiderschap de staatsmedia en informatiecontrole om de 'uitroeiing' van Falun Gong aan te zwengelen? 22-09-2005

Censuur en internetcontrole De rol van de door de CCP gecontroleerde staatsmedia in de vervolging van Falun Gong kan niet onderschat worden. In 1999 gaf toenmalig president Jiang Zemin het bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel, en vernietig hen fysiek" en startte zo de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Onderstaand artikel geeft in 5 stappen weer in welke enorme mate de CCP gerunde staatsmedia de vervolging kracht hebben bijgezet.