Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Achtergrond

Falun Gong (Falun Dafa) is een traditionele Chinese meditatiebeoefening gebaseerd op de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Volgens een in 1998 door de Chinese Sportcommissie uitgevoerd onderzoek, deden er in die tijd meer dan 70 miljoen Chinezen elke ochtend de Falun Gong oefeningen op pleinen en in parken. Dat waren inmiddels meer mensen dan het aantal leden dat de Chinese Communistische Partij (CCP) had. Nog geen jaar later werd Falun Gong door de leider van de CCP, Jiang Zemin, verboden en een nog nooit eerder geziene laster-, propaganda- en vernietigingscampagne werd gestart.

Sindsdien zijn tussen de 500.000 en één miljoen Falun Gong beoefenaars opgepakt en zonder enige vorm van proces naar werkkampen gedeporteerd. Tienduizenden zijn in gevangenissen en psychiatrische instellingen gestopt. Meer dan 100.000 gevallen van foltering en mishandeling werden gedocumenteerd. 4.213 sterfgevallen als gevolg van marteling zijn gedocumenteerd, maar het werkelijke aantal wordt vele malen hoger geschat. In 2006 werd ontdekt dat bij meer dan 65.000 gezonde, levende Falun Gong beoefenaars vitale organen zijn geroofd. Een recent onderzoek duidt het aantal slachtoffers vermoord voor organen op anderhalf miljoen.

Mensenrechtengroeperingen, nationale regeringen en artsenorganisaties wereldwijd hebben zich openlijk uitgesproken tegen deze vervolging (zoals de EU-resolutie tegen orgaanroof in China). Wij roepen iedereen op om zich uit te spreken tegen deze genocide en te helpen deze te stoppen!

Artikelen in deze rubriek

China achter de schermen: één van ‘s werelds grootste vervolgingscampagnes 25-07-2017

Vervolging van Falun Gong gedurende de afgelopen 18 jaar

Waarom vervolgd? Miljoenen mensen in China verloren hun werk, werden van school geschorst, gevangen genomen, gemarteld of werden vermoord simpelweg vanwege hun beoefening van Falun Gong. Het Chinese Communistische regime heeft bovendien alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat dit verhaal buiten het vizier van de internationale gemeenschap blijft.


Het aangrijpende verhaal van Falun Dafa 11-06-2017

Waarom vervolgd? Sinds de introductie aan het publiek in 1992 groeide Falun Dafa uit tot volksfenomeen nummer één. Alom geroemd voor het positieve effect op de gezondheid en de moraal van de samenleving groeide de populariteit van Falun Dafa in onvoorstelbare mate todat van de ene dag op de andere de vervolging ingezet werd tegen deze groep door het Chinese communistische regime. Hier een kort overzicht over Falun Dafa en de vervolging.


De dag dat goedheid zegevierde – 25 April, 1999 13-06-2015

Propaganda (Minghui.org) 16 jaar geleden vond er een unieke gebeurtenis plaats in de straten van Beijing. Het was het begin van een monumentale opeenvolging van gebeurtenissen waarvan de betekenis nog steeds een rol speelt in het hedendaagse China.


De leugens van de CCP over Falun Gong 05-09-2007

Propaganda De vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische partij ( CCP) berust op twee dingen: leugens en geweld. Wanneer er meer feiten rondom de vervolging onthuld worden, is het geweld steeds meer verhuld geworden. Maar de leugens veranderen voortdurend en worden bekrachtigd. De leugens van de CCP blijven een obstakel voor mensen in het begrijpen van de feiten van de vervolging en de natuur van Falun Gong. Algemeen zijn er zeven soorten leugens die door de CCP worden verspreid over Falun Gong.


 

Een korte analyse van de kwesties in wetgeving en wetshandhaving in China met betrekking tot Falun Gong 22-05-2006

Propaganda Als we terugkijken naar de laatste 7 jaren, zien we dat China’s behandeling van Falun Gong een uitermate betreurenswaardige, illegale en wanordelijke situatie is geweest vanuit het oogpunt van wetgeving, wetshandhaving, gerechterlijke administratie en het maken van beleid en maatregelen. Jiang Zemin bleef de intensiteit en maatregelen in de vervolging van Falun Gong verhevigen. Tegelijkertijd gaf hij bevelen aan het Nationale Volkscongres en de twee Hooggerechtskantoren om te trachten wettelijke en juridische middelen te gebruiken om zijn barbaarse en tirannieke beslissingen te verdoezelen, en zo een vals beeld te creëren dat Falun Gong "volgens de wet" werd afgehandeld. Een blik op deze illegale wetsingrepen, geeft aan dat er in China werkelijk geen rechtsgang bestaat.