Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Disclaimer

Faluninfo is een website zonder winstoogmerk en wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Het doel van deze website is het aankaarten van de mensenrechtenschendingen van Falun Gong beoefenaars in China. Wij zijn ervan overtuigd, dat een grotere bewustwording van deze schendingen zal leiden tot minder schendingen van mensenrechten door de Chinese Communistische Partij (CCP) in de toekomst.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De artikelen worden door ons geschreven óf vertaald van andere websites. Wanneer het om een vertaling gaat vermelden wij de bron. Mochten er teksten of beelden op deze site staan, die auteursrechtelijk niet door ons gebruikt zouden mogen worden, stellen wij het zeer op prijs wanneer u contact met ons opneemt.

Deze website kan schokkende beelden van de gevolgen van mensenrechtenschendingen bevatten.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Faluninfo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke op de webpagina’s weergegeven onjuistheden. Wij stellen het op prijs als u ons wijst op eventuele onjuistheden.