Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Artsen tegen orgaanroof

Aanwijzingen en getuigenverklaringen uit meerdere hoeken bevestigen een verschrikkelijke praktijk van moord en verminking in China. Talloze Falun Gong gewetensgevangenen worden gebruikt als donorbank en vermoord voor hun organen zodra er een patiënt beschikbaar is. Geschokt over het bewijs hebben artsen wereldwijd hun afgrijzen uitgesproken over deze staatsgesteunde “reverse matching” moordpraktijken. Dr. Jacob Lavee, één van de initiatiefnemers van de 2008 wet in Israel om toegang tot organen van China te verbieden stelde:

“We kunnen niet hetzelfde herhalen als tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de hele wereld afwist van de Holocaust van de Joodse bevolking maar niets deed. Nu weten we van de genocide van mensen in China, van de mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in China, en ik moest hier iets aan doen. (..) Zodra de toeloop van potentiële patienten naar China stopt, zal dit zeker de druk op het Chinese regime vergroten om het gebruik van organen van Falun Gong beoefenaars te stoppen.

prof. dr. Jacob Lavee, Professor in de Chirurgie, Tel Aviv

Hieronder vindt u meer artikelen van professionals uit de medische wereld die zich uit hebben gesproken tegen de organenoogst op de grootste groep gewetensgevangenen ter wereld, Falun Gong beoefenaars in China. DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting) heeft, bijvoorbeeld  een wereldwijde petitie geinitieerd om de orgaanroof te stoppen.  U kunt deze ook ondertekenen.

Artikelen in deze rubriek

De wereldgemeenschap is geschokt door China’s praktijken van orgaanroof 05-10-2016

Artsen China’s ambitie om zich centraal te profileren tijdens het tweejaarlijks congres van de transplantatie gemeenschap in Hong Kong veranderde in een nachtmerrie toen internationale kritiek op China’s niet transparante transplantatienetwerk een kookpunt bereikte. Wat eerst leek op een bepaalde home run voor het land dat als gastheer optrad, veranderde al snel in een kritische blik van zowel de internationale pers als ook de medische gemeenschap.


DAFOH: Dokters weigeren verdoezeling bij China's orgaantransplantatiehandel 08-05-2015

Door Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH)

Orgaanroof Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), de medische organisatie die het plegen van misbruik bij orgaantransplantatie chirurgie in de gaten houdt, zei dat de internationale gemeenschap op hun hoede moet zijn voor China's recente belofte om het oogsten van organen bij geëxecuteerde gevangenen te stoppen.
 De Chinese regering heeft een lang slepende geschiedenis van geheimhouding, misleidende cijfers en tegenstrijdige verklaringen, en ondanks de toenemende bewijzen en internationale eisen om misbruik bij orgaanoogst te stoppen, weigerde Beijing het illegaal oogsten van organen bij gewetensgevangenen te erkennen.


Italiaanse medische gemeenschap neemt het op tegen internationale orgaanhandel 11-08-2014

Orgaanroof De wereld reageert snel in het tegengaan van internationale handel in organen en Italië doet mee. Op 9 juli j.l. startte de Europese Raad de eerste conventie die handel in menselijke organen bevecht en moedigt “een nauwe samenwerking aan tussen Staten die lid zijn (van de Raad) en staten die niet lid zijn.” Kort daarna werd door het Italiaanse parlement het eerste symposium over Ethiek in Transplantatie gehouden, waarbij doctoren, advocaten en instituten samenkwamen met hetzelfde doel: het promoten van ethische standaarden en wetgevende acties om het illegale fenomeen uit te roeien waarbij de hele planeet betrokken is.Taiwan: Professionals uit de medische wereld en politiek brainstormen over oplossingen om orgaanroof in China te beëindigen 02-01-2014

Orgaanroof (Minghui.org). Orgaanoogst bij in leven zijnde Falun Gong beoefenaars in China, is opnieuw een aandachtspunt in het zuiden van Taiwan. Op recente fora, die bijgewoond werden door beleidsmensen uit  het gezondheidsdepartement en vertegenwoordigers van medische beroepen, stelden leiders van verschillende medische associaties plannen voor om het bewustzijn te verhogen omtrent deze zaak onder beroepsmensen.

 

Mijlpaal voor petitie tegen orgaanroof in China 26-10-2013

450.000 handtekeningen per 1 oktober 2013

Orgaanroof Door Matthew Robertson, Epoch Times. Nu de Chinese Volksrepubliek aanspraak wil maken om in de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties te zetelen, is hier een petitie die iedere diplomaat ter wereld wakker zal schudden: georganiseerd door Doctors Against Forced Organ Harvesting, een medische rechtengroep, roept deze petitie de VN op om te eisen dat China ophoudt met het oogsten van organen van gewetensgevangenen.


Amerikaanse artsen starten Witte Huis petitie tegen gruwel van orgaanroof in China 28-12-2012

“We the People” initiatief doelt op 25.000 handtekeningen in 30 dagen.

Artsen NEW YORK – Drie artsen lanceerden op 2 december een petitie die de regering en Obama oproept om de orgaanroof op Falun Gong beoefenaars in China te onderzoeken en een halt toe te roepen. De petitie loopt binnen het “We the People” kader van de website van het Witte Huis, die een antwoord garandeert van het Witte Huis op iedere petitie die binnen 30 dagen 25.000 handtekeningen verzamelt (van Amerikaanse burgers).


Taiwanese artsen verenigen zich tegen orgaanroof 09-12-2012

Orgaanroof Door Zhu Zhiqing.TAIPEI—Terwijl het 18e Partijcongres van de Chinese Communistische Partij (CCP) loopt, zoekt een organisatie die zich toewijdt aan het blootleggen van orgaanroof, contacten met Taiwanese artsen.


Medische gemeenschap veroordeelt het oogsten van organen bij levende mensen uitgevoerd door de Chinese Communistische Partij 07-10-2012

Orgaanroof (Minghui.org) Tijdens een persconferentie in de Nationale persclub op 17 augustus, deed dr. Crystal Fang, een vertegenwoordiger van de Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), een dringende oproep aan de internationale gemeenschap, regeringen van alle landen en naar de media, dat er een onderzoek gestart moet worden naar de wreedheden van het Chinese Communistische regime wat betreft het oogsten van organen bij levende Falun Gong beoefenaars.


Internationale Gemeenschap voor Transplantatie reageert op de orgaanroof van het Chinese Regime 29-05-2011

Professionele Verantwoordelijkheden

Artsen The Epoch Times: door Pamela Tsai. De gedwongen orgaanoogst in China is een onontkoombare verantwoordelijkheid voor de internationale transplantatiegemeenschap, waaronder transplantatiepatiënten, volgens een panel van experts in Philadelphia op 1 mei jl.  Het panelgesprek, getiteld ‘Internationale Transplantatiegemeenschap op Medische Kruispunten”, werd gehouden in het kader van het 2011 Amerikaanse Transplantatie Congres, en werd bijgewoond door een volle congreszaal.