Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Slachtoffers

Vandaag de dag kan in China iedere Falun Gong beoefenaar op straat ontvoerd en ogenblikkelijk vastgezet worden – zelfs op weg naar de supermarkt. Dit scenario heeft zich bij vele duizenden Falun Gong beoefenaars afgespeeld. In juli 1999 lanceerde Jiang Zemin, toenmalig leider van de Chinese Communistische Partij, zijn vervolgingscampagne tegen Falun Gong. Hij gaf het drieledige bevel “vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek” en zette daarmee het gehele Chinese staatsapparaat in beweging om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Vernietiging van reputatie

De vernietiging van de reputatie van Falun Gong in de campagne van Jiang Zemin werd gerealiseerd in de vorm van een massale, 24 uur per dag, 7 dagen per week anti-Falun Gong propaganda in de Chinese media. Daarnaast werden 610 bureaus gevormd om de vervolging in alle lagen van de samenleving te implementeren. Met de 610 bureaus alom vertegenwoordigd in scholen en werkeenheden werden Falun Gong beoefenaars stuk voor stuk ontslagen en werden studenten van scholen en universiteiten geschorst omdat ze Falun Gong beoefenden.

Financiële vervolging

Ook familieleden van Falun Gong beoefenaars zijn geïntimideerd, ontslagen of geschorst van school en moeten onafgebroken de mentale stress ondergaan die door politie e.d. op hun wordt uitgeoefend. Om dit hun familieden te besparen zijn Falun Gong beoefenaars vaak genoodzaakt hun huis te verlaten. Talloze Falun Gong beoefenaars zijn geïsoleerd van familie of vrienden, leven in grote armoede of zijn dakloos geworden.

Fysieke verwoesting

Fysieke uitputting en eliminatie van Falun Gong beoefenaars vindt op grote schaal plaats. Tussen 200.000 en 2 miljoen Falun Gong beoefenaars zijn illegaal opgepakt en worden in China's gigantische systeem van gevangenissen en werkkampen vastgehouden. Onder barre omstandigheden worden ze gedwongen tot 20 uur per dag te werken. Wie weigert wordt geslagen, gefolterd of onderworpen aan hongerdood. Verschillende vormen van marteling worden toegepast waaronder lichamelijke foltering, hersenspoeling, psychiatrische foltering waarbij Falun Gong beoefenaars geïnjecteerd worden met gevaarlijke drugs en seksueel misbruik en verkrachting wat in het bijzonder veel voorkomt in de dwangarbeidskampen voor vrouwen.

Sinds het begin van de vervolging in juli 1999 tot op heden zijn 3918 gevallen van vermoorde Falun Gong beoefenaars en 87.000 gevallen van foltering gedocumenteerd. Tientallen duizenden sterfgevallen blijven ongerapporteerd. Een onafhankelijk rapport door David Kilgour (voormalig Canadees staatssecretaris) en David Matas (een mensenrechtenadvocaat bekend voor zijn werk gerelateerd aan de Holocaust) concludeert dat er op massale schaal orgaanroof plaatsgevonden heeft bij Falun Gong beoefenaars. Het rapport concludeert dat er in de periode van 1999 tot 2006 tussen 40.000 en 65.000 Falun Gong beoefenaars vermoord zijn voor hun organen. Recente analyses laten zien dat deze orgaanroof nog altijd plaatsvindt en dat er mogelijk miljoenen vermoord zijn.

Artikelen in deze rubriek

Zoon vertelt over de dood van zijn moeder twee weken na haar arrestatie 19-11-2017

Zijn vader wordt nog steeds vastgehouden

Dodenlijst Mevr. Yu Baofang overleed op 17 juli 2017 -  twee weken nadat ze samen met haar man en haar zoon door de Chinese politie werden aangehouden omdat ze Falun Gong beoefenaars zijn. Hier is hun verhaal, verteld door haar zoon, de heer Wang Yu.


Brits parlementslid stelt initiatief voor tegen gedwongen orgaanoogst 24-07-2017

Parlementen & politici (Minghui.org) Op 12 juli presenteerde Brits Parlementslid Patrick Grady het voorstel “Early Day Motion 173”, waarmee er bij de Britse regering op wordt aangedrongen om de ‘door de staat-gesanctioneerde orgaanroof bij levende gewetens gevangenen in China’, hoofdzakelijk Falun Gong beoefenaars, te veroordelen, en om druk uit te oefenen op de Chinese regering om alle gevangen genomen beoefenaars vrij te laten.


Ethan Gutmann genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede 2017 31-03-2017

Orgaanroof Ethan Gutmann is genomineerd in de categorie onderzoeksjournalistiek voor zijn pleidooi voor een beter China. Gutmann heeft zich in het bijzonder ingezet voor het blootstellen van de massale orgaanroof bij Falun Gong beoefenaars.


Hoorzitting in het Deense parlement richt zich op orgaanroof in China 31-12-2016

Parlementen & politici Deze maand vond er een hoorzitting plaats in het Deense parlement over orgaanroof in China. De twee uur durende hoorzitting werd geïnitieerd door de Deense Volkspartij, de Deense minister van Buitenlandse Zaken, de Rood-Groene partij en Alternativet (Deense partij 'Het Alternatief’). De zitting was open voor het publiek en de video-opname is online beschikbaar.

 De wereldgemeenschap is geschokt door China’s praktijken van orgaanroof 05-10-2016

Artsen China’s ambitie om zich centraal te profileren tijdens het tweejaarlijks congres van de transplantatie gemeenschap in Hong Kong veranderde in een nachtmerrie toen internationale kritiek op China’s niet transparante transplantatienetwerk een kookpunt bereikte. Wat eerst leek op een bepaalde home run voor het land dat als gastheer optrad, veranderde al snel in een kritische blik van zowel de internationale pers als ook de medische gemeenschap.


Prominente Chinese gewetensgevangene gestopt aan de grens 16-08-2016

Amerikaans koppel lastig gevallen in China tijdens hun pogingen hun vader te bevrijden

Rechtsmisbruik Danielle Wang, een Amerikaans staatsburger van Chinese afkomst en haar Amerikaanse echtgenoot keerden dinsdag met lege handen uit China terug. Ontstemd dat de Chinese regering niet toeliet dat haar vader Wang Zhiwen, één van de meest bekende Falun Gong beoefenaars in het land, China verliet, hoewel hij een geldig paspoort en visum had.