Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Armoede

Naast de meest extreme vormen van geweld, zoals foltering en orgaanroof, worden Falun Gong beoefenaars op een andere, stille en systematische manier vervolgd, door hen tot armoede te dwingen. Hierdoor moeten ze onderduiken of worden geheel dakloos. Hoewel het aantal beoefenaars dat gedwongen wordt als vluchtelingen in China te leven momenteel onbekend is, tonen de talrijke getuigenissen en rapporten dat deze ellende overal voorkomt.

Ontslag en afpersing

Falun Gong beoefenaars worden van school of de campus geweerd, ontslagen en kunnen geen nieuwe baan vinden vanwege hun geloof of hun openlijke weerstand tegen de vervolging (lees hier meer over vervolging op school en op het werk). Zonder inkomstenbron worden degenen die niet langer kunnen rekenen op steun van familieleden of vrienden tot een dakloos bestaan gedwongen.

Daarnaast worden Falun Gong beoefenaars financieel benadeeld. Zij en hun familie worden stelselmatig beroofd en afgeperst. De Chinese politie, het 610-bureau en lokale staatsambtenaren staan erom bekend de huizen van beoefenaars te plunderen nadat ze hen hebben gearresteerd (of beter gezegd: ontvoerd). In andere gevallen heeft de politie hun familie onder druk gezet om grote geldbedragen te betalen voor hun vrijlating of het stoppen van de folteringen.

Buurtspionage

Daarnaast is er een systeem van buurt- en straatcomités die voor de CCP Falun Gong beoefenaars in de gaten houden. Dit systeem lijkt erg op het buurtspionage systeem in het voormalige Oostblok. In China worden gepensioneerden ingezet om de hele dag hun buurtbewoners te spioneren en dit te rapporteren. Ze rapporteren niet over verdachte criminele activiteiten maar of hun buurtbewoners mediteren, of anderen duidelijk maken hoe de vervolging werkt door middel van het verspreiden van posters of folders hierover. Door dit systeem zijn Falun Gong beoefenaars nergens meer veilig en worden ze gedwongen als zwervers van het ene onderduikadres naar het andere te trekken.

Ze duiken onder of worden dakloze vluchtelingen om verdere vervolging te vermijden. Nadat ze een of meerder keren opgesloten of gemarteld zijn, verlaten ze het huis of werkplek omdat deze adressen dan bij de overheid bekend zijn.

Dakloos om familie van vervolging te sparen

Falun Gong beoefenaars krijgen vaak, soms zelfs dagelijks, bezoek en intimidatie van plaatselijke ambtenaren en politie te verduren. Deze ongewenste bezoekers proberen de verblijfplaatsen van andere beoefenaars te vinden, of ze proberen zeker te stellen dat de  beoefenaar “het juiste standpunt” erop na houdt, desnoods met geweld. Om familieleden te verlossen van de mentale stress die door politie e.d. op hun wordt uitgeoefend, verlaten beoefenaars vaak het huis.

Sommige Falun Gong beoefenaars zijn erin geslaagd te ontsnappen naar Zuidoost-Azië of andere landen en daar asiel te vinden. Een veel groter aantal reist echter binnen China van onderduikadres naar onderduikadres en 'leeftop de vlucht', zoals de Chinezen het noemen.

In China moet men zich identificeren om een appartement of huis te kunnen huren of om een salaris te kunnen ontvangen. Men kan elk moment van de dag voor het minste of geringste door de politie gevraagd worden om zich te identificeren. Falun Gong beoefenaars lopen groot risico om als zodanig herkend te worden. Hun naam staat mogelijk ook op een zwarte lijst vanwege de “misdaad” van het verspreiden van informatie over de vervolging. Dit betekent dat ze geen nieuw leven meer kunnen opbouwen en zich op geen enkele plaats meer veilig voelen in China.

Artikelen in deze rubriek

Falun Gong beoefenaar sterft als gevolg van martelingen 15-10-2010

Het gevaar om meegenomen te worden doet een mens voor vier jaar in armoede leven om daarna te sterven in gevangenschap

Dodenlijst New York – Het Falun Dafa informatiecentrum vernam recentelijk dat een vader van in de 50  begin augustus 2010 stierf, terwijl hij een straf van 10 jaar uitzat in een gevangeniskamp in het noordoosten van China.


Dafa beoefenaar Li Zhengju uit Henan opnieuw gedwongen zijn huis te verlaten 16-10-2009

Armoede Op 17 juni 2009 arresteerden de politie van Shunhe en het Staats Veiligheids Team van de regio Minquan in Henan, Dafa beoefenaar Li Zhengju in zijn dorp Lilou.  Hij had namelijk brieven geschreven die de feiten over de vervolging van Falun Gong onthulden.  Li Zhengju vluchtte en de politie achtervolgde hem, terwijl ze hem met kogels beschoten.  Meneer Li ontsnapte, maar werd weliswaar dakloos omdat hij niet gearresteerd wilde worden.


Vrouw moet noodgedwongen afval verzamelen nadat haar pensioen werd afgenomen 14-09-2009

Financiële vervolging van een gepensioneerd Dierenarts

Armoede Door een reporter van Clearwisdom in de provincie Guizhou - Voordat mevrouw Cheng Hua enkele jaren geleden met pensioen ging, werkte ze als dierenarts in het administratiebureau in de dongguanstraat van het Xixiu district in Anshun, provincie Guizhou. Ze beoefende Falun Gong en volgde de principes van Waarachtigheid – Mededogen – Verdraagzaamheid om zichzelf te verbeteren. Ze weigerde om haar beoefening op te geven, dus schorsten de functionarissen van het administratiebureau in de Dongguanstraat haar pensioen voor meer dan zeven jaar. Dit resulteerde in financiële moeilijkheden voor haar. Momenteel kan ze enkel rondkomen door middel van het verzamelen van afval.

 

Dertienjarige geadopteerde dochter: “Help alsjeblief mijn vader te redden!” 14-07-2009

Armoede Lei Zhengxia is een zestigjarige gepensioneerde leraar van de middelbare school uit het district  Shapingba in Chongqing stad. Nadat hij in 1996 Falun Gong begon te beoefenen, verbeterde zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid aanzienlijk, evenals zijn morele karakter.
Sinds de Chinese communistische partij begon met de vervolging van Falun Gong in juli 1999, werd hij talloze keren gearresteerd, vastgehouden en meegenomen naar centra voor hersenspoeling.


Mevrouw Zhang, 68 jaar, gearresteerd en haar gehandicapte dochter gedwongen tot dakloosheid en armoede 15-06-2009

Armoede (Clearwisdom.net) Mevr. Zhang Yuzhen is een 68 jarige Falun Gong beoefenaar van het district  Chengyang, uit de stad Qingdao, in de provincie Shandong. Zij werd gearresteerd op 30 maart 2009, vlak nadat zij haar huis had verlaten. Haar huis werd vervolgens leeggeroofd en haar verblijfplaats is onbekend. Mevr. Jiang Jing, de dochter van mevr. Zheng is gehandicapt. Zij werd ook vervolgd door de CCP (Chinese Communistische Partij) gedurende de afgelopen negen jaar, voor haar geloof in  Falun Gong. Op dit ogenblik is zij noodgedwongen dakloos en leeft ze in armoede.