Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Vervolging van Familie en kinderen

Echtgenoten, ouders en kinderen van Falun Gong beoefenaars lijden eveneens onder de vervolging. Ze worden ontslagen, gemarteld, van school gestuurd etc. omdat er iemand in hun familie Falun Gong beoefent, of ze worden onder extreme druk en dwang van de communistische staat gezet om deel te nemen in de vervolging van hun geliefden. Het aantal gebroken families dat deze vervolging nog steeds te weeg brengt is duizelingwekkend. Bijna elke Chinese Falun Gong beoefenaar die men buiten China ontmoet heeft zo’n verhaal en kan niet veilig terugkeren naar China. De meesten zijn al meer dan tien jaar gescheiden van hun naasten. Ze hebben de huwelijken van hun kinderen moeten missen of de begrafenis van hun ouders, aangezien ze niet naar China terug kunnen zonder vervolgd te worden.

Drie hoofdredenen voor de CCP om familie van Falun Gong beoefenaars te vervolgen

Toen in 1999 tientallen miljoenen Falun Gong beoefenaars vogelvrij werden verklaard, richtte de Partij zich ook op hun familieleden en kennissen. Daar zijn drie hoofdredenen voor te bedenken:

  • Door de familie ook als doelwit te nemen poogt men eventuele protesten tegen de vervolging in de kiem te smoren. Familie en naasten worden zodanig geïntimideerd dat stilzwijgende berusting of zelfs impliciete of expliciete medeplichtigheid afgedwongen kan worden.
  • De Partij vreest dat het onrecht dat ze Falun Gong beoefenaars aandoet door familie en naasten openbaar gemaakt zal worden als ze zelf niet ook onder druk worden gezet.
  • Politie en gevangenishoofden hopen beoefenaars te breken door ze te confronteren met de intense ellende waarin hun kinderen, echtgenoten of bejaarde ouders zich bevinden.

Gebruikte methoden voor het vervolgen van familie en naasten

Terwijl beoefenaars van Falun Gong gefolterd worden in gevangenissen, wordt hun familie gedwongen om enorme kosten te betalen voor de ziekenhuisopname van degenen die herstellen van de marteling. Degenen van wie hun verwanten stierven ten gevolge van marteling moeten vaak in hun periode van rouw ook nog enorme bedragen betalen. Daarnaast worden kennissen of familie van Falun Gong beoefenaars vervolgd door:

  • Gedwongen echtscheidingen onder druk van, onder andere, dreigend ontslag.
  • Naasten worden ontslagen als familieleden de regering komen vragen om de vervolging te stoppen of als ze informatiemateriaal over de vervolging en Falun Gong verspreiden.
  • Schorsing van school van kinderen van Falun Gong beoefenaars .

Ouders worden vaak ziek (hartaanvallen) of storten in elkaar onder de stress vanwege de arrestatie en martelingen van hun kinderen, zoals de moeder van Charles Lee, die stierf van de zorgen zonder hem nog een laatste keer te zien.

Kinderen

Niet alleen volwassenen zijn slachtoffer geworden van de vervolging, ook vele kinderen van Falun Gong beoefenaars komen tijdelijk zonder ouders te zitten, of zijn zelfs wees geworden. Deze kinderen hebben vaak onherstelbare schade opgelopen. Er zijn kinderen die in shock raakten, doordat hun ouders voor hun ogen opgepakt werden en deze kinderen overleden uiteindelijk aan hun trauma door mentale en fysieke uitputting.

Daarnaast worden honderdduizenden schoolkinderen gedwongen Falun Gong te belasteren, of worden, indien ze dit weigeren te doen, van school gestuurd. Deze kinderen zijn alleen vanwege hun geloof in Falun Gong doelwit geworden.

Vervolging door familieleden

Familieleden worden gedwongen tussen de staat of hun dierbaren te kiezen. Velen zijn beïnvloed door de propaganda, waar Falun Gong als een gevaarlijke organisatie afgeschilderd wordt en zijn bang voor represailles wanneer ze hun familie steunen. Dit heeft veel geleid tot situaties waarbij men actief bijdraagt aan vervolging van eigen familieleden, bijvoorbeeld door te dreigen met scheidingen of het afdwingen van verklaringen om Falun Gong te belasteren en het afleveren van familieleden bij lokale “heropvoedingsklassen”. In dat geval is de familie vaak onwetend over hoe beoefenaars gehersenspoeld worden door dagenlang gedwongen naar anti-Falun Gong videos te kijken, hun verboden wordt te slapen en hoe ze gefolterd worden. Wanneer deze mensen uiteindelijk “geslaagd” zijn en terugkeren naar huis, maakt het trauma wat ze er aan overhouden dat ze nooit meer te herkennen zijn als dezelfde persoon (meer over hersenspoelen).

Artikelen in deze rubriek

Miss World Canada Anastasia Lin laat zich niet intimideren door de Chinese overheid 17-01-2016

Persoonlijke ondersteuning In 2004, een jaar nadat Anastasia Lin en haar moeder van China naar Vancouver in Canada emigreerden om daar een nieuw leven te beginnen, gaf haar moeder haar een klein boekje. Lin, de huidige miss world Canada, kijkt terug naar dat moment om uit te leggen waarom zij er nu voor kiest het op te nemen tegen de Chinese overheid, die haar het zwijgen wil opleggen.Politie in Wuwei intimideert families van beoefenaars om hun advocaten te laten ontslaan 14-04-2015

Familie en kinderen Door een Minghui.org correspondent in Gansu, China. De politie in de regio Liangzhou van de stad Wuwei, probeerde familieleden van negen Falun Gong beoefenaars te dwingen hun advocaten te ontslaan. Agenten bedreigden en arresteerden herhaaldelijk de familieleden, en probeerden ook druk uit te oefenen op een schooldirecteur om een voorbeeldig student van school te laten verwijderen.


Gevangene van acht maanden oud 26-09-2014

Familie en kinderen Door een Minghui.org correspondent uit de provincie Hebei. De acht maanden oude kleine Tianci werd een gevangene in een zwarte gevangenis in China op het moment dat zijn hele familie in Hengshui (provincie Hebei) gearresteerd werd voor het beoefenen van Falun Gong.

 

Verenigde Naties: Het bekend maken van de vervolging van kinderen van Falun Gong beoefenaars 22-11-2013

Familie en kinderen (Minghui.org) Op 26 en 27 september heeft het comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties nogmaals de uitvoering van het verdrag inzake de rechten van het kind in China bekeken. De Chinese regering tekende het verdrag inzake de rechten van het kind in 1997. Echter, de rechten van kinderen in China zijn niet goed beschermd. De problemen zijn onder meer kinderarbeid, seksuele intimidatie en verkrachting van kinderen door regeringsambtenaren en onderwijzers alsook kinderen die ontvoerd worden.


Gao Zhisheng werd familiebezoek toegestaan in afgelegen gevangenis 01-04-2013

Familie en kinderen Door Irene Luo (Epoch Times). Het is meer dan een jaar geleden dat advocaat Gao Zhisheng vastgezet werd in de afgelegen gevangenis Shaya in de provincie Xinjiang, en pas nu werd hem een tweede familiebezoek toegestaan. Sinds maart 2012 was het hem niet toegestaan bezoek te ontvangen.


Moeder gevangen gezet om een “stabiele” overgang in China te verzekeren 01-01-2013

Falun Gong beoefenaars bellen China, publiceren misdaden van ambtenaren

Familie en kinderen Washington – Cui Aimin heeft haar dochter zojuist afgezet op school toen Chinese veiligheidskrachten haar arresteerden, haar huis overhoop haalden en de computer van de familie confisqueerden. Ze stopten haar in een detentiecentrum in haar woonplaats Jinan, de hoofdstad van de provincie Shandong.


Amnesty: Chinese dorpelingen riskeren marteling voor poging om een vriend te redden 28-12-2012

Persoonlijke ondersteuning Een aantal dorpelingen uit een klein dorp in een Chinese provincie nabij Peking zijn bij elkaar gedreven, opgepakt en gemarteld door lokale politie nadat ze geprobeerd hadden een andere dorpeling en vriend, die vervolgd was vanwege zijn geloof in de spirituele praktijk Falun Gong, te bevrijden.


Familie van vrouw uit New York ontvoerd in China 22-12-2012

Vijf familieleden op dezelfde dag uit verschillende plaatsen ontvoerd.

Familie en kinderen NEW YORK – Een jonge vrouw woonachtig in New York tracht de vrijlating te verkrijgen van haar familieleden in noordoost China, terwijl ze meer te weten probeert te komen over hun toestand en locatie. De moeder, vader, tante en oom van de 22-jarige Liu Junchun werden allemaal op de avond van 1 juli 2012 illegaal gearresteerd uit hun respectievelijke huizen in Jilin. Eerder die dag legde de politie nog 100 km af naar Changchun, waar ze de 17-jarige neef van mej. Liu en 6 andere Falun Gong beoefenaars  ontvoerden.