Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Het staatsapparaat van het Chinese regime

In juli 1999 lanceerde Jiang Zemin, toenmalig leider van de Chinese Communistische Partij, zijn vervolgingscampagne tegen Falun Gong. Jaloers op de groeiende populariteit van Falun Gong in de Chinese samenleving, zei hij in een toespraak tot het Centrale Comité van de Partij "Ik geloof gewoon niet dat de CCP Falun Gong niet kan verslaan". Hij gaf het drievoudige bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek" en zette daarmee het gehele Chinese staatsapparaat in beweging om de vervolging van Falun Gong uit te voeren.

Dit door de CCP-gecontroleerde 'apparaat' omvat het leger, de media, openbaar veiligheidspersoneel, de politie, militaire politie, de staatsveiligheidsmacht, het rechtssysteem, het Nationaal Volkscongres en diplomaten. Jiang Zemin richtte in juni 1999 het 6-10 bureau op, een Gestapoachtig orgaan dat boven de wet staat, om de vervolging aan te sturen.

In de uitvoering van het bevel "vernietig hun reputatie" werden massaal materialen over Falun Gong vernietigd, onder andere door boekverbrandingen, die georganiseerd werden in het hele land. Een internetblokkade werd opgezet waarmee informatie over Falun Gong afkomstig van bronnen buiten China ontoegankelijk werd. De staatsgecontroleerde media begonnen een anti-Falun Gong propagandacampagne. Meer dan 7 uur per dag zond de CCTV programma's uit die Falun Gong belasterden, inclusief de zogenaamde zelfverbranding. Meer dan 2000 kranten en 1000 tijdschriften onder CCP controle werden overspoeld met propaganda tegen Falun Gong. Binnen 6 maanden na de start van de vervolging waren er meer dan 300.000 gefabriceerde nieuwsartikelen verschenen waarin Falun Gong belasterd werd.

Maanden nadat de vervolging begon hebben het Nationale Volkscongres en het rechtssysteem "wetten" geïmplementeerd om terugwerkend alle misdaden begaan door Jiang Zemin en de CCP te rechtvaardigen. Advocaten die gewezen hebben op de illegaliteit van de vervolging en die Falun Gong beoefenaars verdedigd hebben, hebben hun vergunning verloren of zijn zelf vervolgd.

Volgens het organisatieprincipe van de CCP zijn alle leden van de Partij ondergeschikt aan het Centrale Comité. Jiang Zemin heeft dit principe uitgebuit bij het vervolgen van Falun Gong. Het leger, de politie en militaire politie zijn direct verantwoordelijk voor de vele ontvoeringen, arrestaties en folteringen van Falun Gong beoefenaars in heel China. De onderdrukking die het land in zijn greep houdt, doet denken aan het drama van de Culturele Revolutie in de jaren 60 en 70.

Artikelen in deze rubriek

Vrouw uit X’ian veroordeeld voor haar overtuiging 21-12-2017

griffier geeft toe dat vonnis inzake Falun Gong vooraf bepaald is

Rechtsmisbruik (Minghui.org) Een rechter in X’ian berechtte een plaatselijke Falun Gong beoefenaar zonder haar familie in te lichten, ze werd veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf. Een van de griffiers maakte een onthullende opmerking: “De uitkomst van Falun Gong rechtszaken is al bepaald door het Hof van Beroep voorafgaand aan de rechtszaak.”


Chinese Officier van Justitie geeft toe: “er bestaan geen wetten tegen Falun Gong” 25-03-2017

Rechtsmisbruik In een recente rechtszitting in het zuidwesten van China verklaarde een officier van justitie indirect, dat hij geen wettelijke basis voor de vervolgingscampagne tegen Falun Gong kon vinden. Een hoogst ongebruikelijke verklaring gezien de bijna twee decennia lange officieel geleide beweging tot criminalisering en brutaal aanvallen van Falun Gong beoefenaars.


Prominente Chinese gewetensgevangene gestopt aan de grens 16-08-2016

Amerikaans koppel lastig gevallen in China tijdens hun pogingen hun vader te bevrijden

Rechtsmisbruik Danielle Wang, een Amerikaans staatsburger van Chinese afkomst en haar Amerikaanse echtgenoot keerden dinsdag met lege handen uit China terug. Ontstemd dat de Chinese regering niet toeliet dat haar vader Wang Zhiwen, één van de meest bekende Falun Gong beoefenaars in het land, China verliet, hoewel hij een geldig paspoort en visum had. 
Chinese spoorwegdiensten medeplichtig in het vervolgen van Falun Gong 16-01-2016

Arrestaties (Minghui.org) De Chinese Communistische Partij (CCP) gebruikt het nationale identiteitskaarten-systeem om Falun Gong beoefenaars te pakken te krijgen die met de trein reizen. Velen werden illegaal gearresteerd, onderzocht en hun persoonlijke bezittingen werden in beslag genomen.