Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Het 610 Bureau

Het 6-10 Bureau is een boven de wet staande politiewerkgroep die op 10 juni 1999 (6-10) opgericht werd door toenmalige leider van de Communistische Partij Jiang Zemin. Jiang verleende het 6-10 bureau een verregaande macht om “elk middel dat nodig is” te gebruiken om Falun Gong uit te roeien. Het 6-10 bureau opereert in een sfeer van straffeloosheid en ook nadat Jiang vervangen werd door Hu Jintao, staat het 6-10 Bureau bekend om zijn frequent gebruik van extreme vormen van marteling.

Boven de wet

Het 6-10 bureau is een illegale organisatie. De oprichting ervan is in strijd met artikel 36 van de Chinese grondwet met betrekking tot de vrijheid van geloof, en met artikel 89 dat de begrenzing van de macht van de Staatsraad aangeeft.

De macht en controle die het 6-10 bureau uitoefent op het openbare veiligheidssysteem en het rechtssysteem zijn een schending van de Chinese grondwet (artikelen 126, 128, 131 en 133). Volgens deze wetsartikelen, hebben de volksrechtbank en het volksparket onafhankelijke rechtsmacht. Advocaten die de legaliteit van het 6-10 bureau aanvochten zijn vervolgens zelf vervolgd. Enkele sleutelfiguren van het 6-10 bureau zijn buiten China aangeklaagd in diverse genocide rechtszaken.

Lees hier meer over rechtsmisbruik bij de vervolging van Falun Gong.

Alomvattend

Na de oprichting van het Centrale 6-10 bureau werden in rap tempo in iedere provincie, regio en stad 6-10 bureaus opgezet. Zelfs in dorpen en kleine gemeenten werden 6-10 bureaus opgericht. Kort na aanvang van de vervolging op 20 juli 1999 werd het Centrale 6-10 bureau een permanente organisatie binnen de CCP en verheven tot het niveau van Ministerie. De hoofden van ieder 6-10 bureau werden in rang verhoogd en stonden daarmee boven de lokale autoriteiten.

In Universiteiten, overheidsinstellingen en grote bedrijven werden ook 6-10 bureaus gevormd. Deze 6-10 bureaus stonden onder direct bevel van het Centrale Comité van de CCP. De regeringsmacht in China is gelegen in het Centrale Comité van de CCP. Lokale overheden zijn niet toegestaan om zelf hun eigen beslissingen te nemen. Het bevel van het Centrale Comité wordt uitgevoerd door het hele land en er is geen onderscheid in hoe dit bevel geïmplementeerd wordt in de verschillende regio's.

Lokale 6-10 bureaus zijn verantwoordelijk voor het vervolgen van de Falun Gong beoefenaars in hun regio en worden bestraft als er in hun regio Falun Gong activiteiten plaatsvinden of als mensen van hun regio er in slagen naar Beijing te gaan om in beroep te gaan voor Falun Gong.

Vernietigingscampagne

Het 6-10 bureau speelt de leidende rol in de vervolging van Falun Gong en de implementatie van Jiang Zemin's bevel: "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel en vernietig ze fysiek".

Talloze verhalen zijn verzonnen door het 6-10 bureau waarin Falun Gong afgeschilderd wordt als “anti-wetenschappelijk”, “anti-samenleving”, “anti-mensheid” en “anti-regering”. Het Chinese volk is tegen Falun Gong opgezet met massale anti-Falun Gong propagandacampagnes. Met zulke non-stop aanvallen in alle media, worden Falun Gong beoefenaars geïsoleerd van vrienden en familie of verliezen hun werk en huis. Zonder de warmte van een simpel menselijk contact verwacht het 6-10 bureau dat deze mensen ervoor kiezen om Falun Gong op te geven.

Het 6-10 bureau heeft in heel China “hersenspoelcentra” opgericht en heeft iedere provincie, regio, stad en dorp quota opgelegd voor het aantal Falun Gong beoefenaars dat ze moeten “transformeren”. Deze transformatie houdt in: het verkrijgen van “drie verklaringen” vereist door het 6-10 bureau: Een brief van spijt, een garantie nooit meer Falun Gong te beoefenen, en een lijst met namen en adressen van alle familieleden, vrienden en kennissen die Falun Gong beoefenen.

Lokale 6-10 bureaus organiseren “studie-sessies” in werkeenheden en scholen waarbij iedereen vereist is om Falun Gong af te zweren met zijn handtekening. Deze campagnes zijn zelfs doorgevoerd in basisscholen.

Wanneer een Falun Gong beoefenaar is opgespoord door het 6-10 bureau kan hij zijn huis, baan en pensioen verliezen of geschorst worden van school. Maar hier eindigt de straf vaak niet. Zelfs Familie kan hun huis of baan verliezen. Om hun familie te beschermen zwerven miljoenen Falun Gong beoefenaars dakloos rond. Er zijn zelfs gevallen waar buren van Falun Gong beoefenaars of hun werkgevers boetes werden opgelegd.

Het 6-10 bureau moedigt op alle niveaus de politie om te stelen van Falun Gong beoefenaars en hun familie. Er worden hoge boetes geïncasseerd zonder daarvoor ontvangstbewijzen te overhandigen. Politie dringt huizen binnen en neemt alles mee wat van waarde is. Als de Falun Gong beoefenaars een boerenbedrijf hebben, kunnen ze hun oogst verliezen of hun werktuigen of zelfs hun zaden kwijtraken.

Om Falun Gong beoefenaars te breken maakt het 6-10 bureau veelvuldig gebruik van de meest extreme vormen van foltering. Beoefenaars worden urenlang met 25.000 volt elektrische stokken geslagen die de huid brandmerken en het zenuwstelsel beschadigen. Vrouwelijke Falun Gong beoefenaars worden onderworpen aan allerlei vormen van seksueel geweld.

Andere naam, zelfde misdaden

Het 6-10 bureau kwam onder toenemende internationale druk te staan toen het bestaan ervan bekend werd door de internationale pers en de details van haar missie geleidelijk werden onthuld. Het 6-10 bureau is ernstig bekritiseerd in nieuwsartikelen van o.a. het Wall Street Journal en de Washington Post, evenals in uitspraken van bezorgde regeringsleiders wereldwijd. Daarnaast is het 6-10 bureau en haar leiders tussen 2002 en 2003 in diverse rechtszaken wereldwijd aangeklaagd wegens foltering, genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

In reactie op deze ontwikkelingen verkondigden provinciale overheden in China dat het bureau ontbonden was. De naam Bureau 6-10 is sindsdien verwijderd van de meeste officiële websites. Een officieel document van het CCP Comité in Rongchang onthulde echter de situatie, dat het 6-10 bureau simpelweg haar naam veranderd had, terwijl er in feite helemaal niets veranderd was. De dagelijkse rapporten van afpersing, verlies van werk of woning, foltering en moord van Falun Gong beoefenaars getuigen dat de misdaden onverminderd doorgaan.

Artikelen in deze rubriek


Chinese overheidsfunctionarissen bieden meer steun aan de rechtszaken tegen Jiang Zemin 13-09-2015

Gerechtelijke aanklachten (Minghui.org) Steeds meer Chinezen uiten zich tegen de vervolging van Falun Gong, als gevolg van de aanhoudende inspanningen die Falun beoefenaars leverden. De recente golf van rechtszaken tegen Jiang Zemin, de belangrijkste schuldige en verantwoordelijke voor de vervolging, ondervindt niet enkel enorme steun van de internationale gemeenschap, maar ook van vele Chinese ambtenaren, zowel openlijk als inofficieel. Hier zijn twee voorbeelden.


19 Falun Gong beoefenaars gearresteerd in Tianjun voor het indienen van hun aanklacht tegen Jiang Zemin 13-09-2015

Gerechtelijke aanklachten (Minghui.org) Negentien Falun Gong beoefenaars werden in Tianjin gearresteerd in de periode van 3  tot 14 juli 2015 voor het aanklagen van de voormalig Chinese dictator Jiang Zemin voor het initiëren van de vervolging tegen Falun Gong die  hen enorm veel lijden bezorgd heeft. Velen van hen zijn opgesloten in gevangenissen. Mevrouw Huang Fenglian werd bijvoorbeeld veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, terwijl haar man, die geen Falun Gong beoefenaar is, werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het tegenhouden van de politieagenten die zijn vrouw kwamen ontvoeren. Het koppel kreeg ook een boete van 20.000 yuan.


 

Chinese hooggeplaatste ambtenaar: Jiang Zemin gaf het bevel voor de orgaanroof op Falun Gong beoefenaars 27-01-2015

Sleutelfiguren (Epoch Times) Een in het geheim opgenomen telefoongesprek, gedaan door een groep mensen die mensenrechtenschendingen onderzoekt in China, kan wellicht duidelijkheid scheppen over een cruciale vraag: Heeft een voormalig leider van de Chinese Communistische Partij direct het bevel gegeven voor de massamoord op een religieuze groepering door middel van wrede en ongebruikelijke praktijken?


Chinese ambtenaar die banden heeft met voormalige veiligheidsverantwoordelijke aan de kant gezet 28-02-2014

Sleutelfiguren Door Lu Chen, Epoch Times. Volgens een korte verklaring in de officiële Chinese pers werd een Communistische top-ambtenaar die banden heeft met de voormalige veiligheidsverantwoordelijke ontslagen en onderworpen aan een onderzoek. De ambtenaar Li Chongxi is het meest opgemerkt door zijn functie onder de voormalige veiligheidsverantwoordelijke Zhou Yongkang. Li was de hoogstgeplaatste secretaris van Zhou toen Zhou partijsecretaris was van de provincie Sichuan van 1999 tot 2002. Li was jarenlang ook actief betrokken bij de campagne tegen de spirituele praktijk Falun Gong, die in 1999 begon en georganiseerd werd door voormalige partijleider Jiang Zemin. Zhou Yongkang, Li's directe overste, was ook een sleutelfiguur in de campagne tegen Falun Gong.


150 Miljoen Mensen stappen uit de CCP 16-01-2014

Sleutelfiguren (Minghui.org) Meer dan 150 miljoen mensen hebben zich teruggetrokken uit de Chinese Communistische Partij, de Jeugd Liga en de Jonge Pioniers. Dit is op 13 november 2013 bekend gemaakt op de website van The Epoch Times. Sinds het begin van dit jaar, telt het dagelijks gemiddeld aantal terugtrekkingen uit de Partij en haar twee jeugdorganisaties 60.000 mensen.


Hoge Raad van Argentinië oordeelt zaak tegen Jiang Zemin en Luo Gan te heropenen 04-07-2013

Gerechtelijke aanklachten (Minghui.org) De Hoge Raad van Argentinië verwees op 17 april 2013 een zaak terug naar de federale rechtbank en beval de zaak te heropenen tegen de volgende verdachten: voormalig president en Partijleider Jiang Zemin en voormalig Lid van het Staande Comité van de Chinese Communistische Partij, Luo Gan.


Ontvoeringen en lange gevangenisveroordelingen voor Falun Gong in aanloop van het partijcongres 09-12-2012

Het 610 Bureau NEW YORK – Inwoners van China die Falun Gong beoefenen hebben de afgelopen maanden in heel China te maken gehad met een nieuwe golf van intensieve vervolging terwijl de Communistische Partij zich voorbereidde op het 18e partijcongres op 8 november. Beoefenaars en mensenrechtenadvocaten in China hebben gerapporteerd over een toename van ontvoeringen naar hersenspoelcentra, martelingen, lange gevangenistermijnen en een grotere druk op degenen die vastgehouden worden om ze te “transformeren”.