Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Censuur en internetcontrole

Censuur

Om de anti-Falun Gong propaganda volledig in de maatschappij te laten heersen heeft het Chinese regime getracht om alternatieve opinies het zwijgen op te leggen, door toepassen van expliciete en impliciete censuur.

  • Expliciete censuur is het verbannen van alle boeken, artikelen, bandopnames, video’s, flyers en andere dingen die Falun Gong in een positief daglicht stellen.
  • Impliciete censuur verwijst naar Journalisten en redacteurs binnen de mediaorganisaties die onder het waakzaam oog van de Partij staan en streng zelfcensuur toepassen.

Gedurende de eerste drie maanden na de lancering van de haatcampagne tegen Falun Gong in juli 1999, werden meer dan 21 miljoen Falun Gong gerelateerde boeken in beslag genomen. In grootschalige vernietigingscampagnes werden in vele steden bergen boeken op straat verbrand.

Boekvernietiging

Uit woonhuizen van beoefenaars werden bij regelmatige plunderingen door politie en leden van de buurtcomité's (spionnen van de gemeenschap) nog eens meer dan 10 miljoen additionele Falun gong boeken en materialen in beslag genomen.

Internetcontrole

Alle Falun Gong websites, inclusief de buitenlandse sites, zijn sinds het begin van de vervolgingscampagne geblokkeerd. Het bezoeken van één zo’n website kon zelfs tot gevangenisstraf leiden. Zelfs websites van buitenlandse media werden geblokkeerd zodra ze over de vervolging van Falun Gong berichtten. Volgens CNN worden 100.000 internetagenten ingezet voor het monitoren en bewaken van online activiteiten.

Als gevolg van dit censuurbeleid, is het voor meer dan een decennium onmogelijk geweest om ook maar een publieke uiting te vinden ten gunste van Falun Gong – niet in communicatie binnen de regeringskringen, noch in de media, noch in de academische wereld.

Diegenen die zich uitgesproken hebben, liepen persoonlijk een groot risico en betaalden vaak een hoge prijs. Enkel het plaatsen van een bericht op internet kan een persoon gevangenisstraf opleveren – nieuwe wetten bestempelen zulke daden als ‘gezagsondermijnend’. Individuen zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenschap alleen maar voor het bezoeken van verbannen Falun Gong sites en uitprinten van de inhoud daarvan. In december 2004 vond een arrestatieronde plaats waarbij 11 mensen gevangen genomen werden voor het online plaatsen van bewijsmateriaal van martelpraktijken (zie Reporters Without Borders)

De enige optie die Chinezen resteert, is het verspreiden van informatie over gevoelige onderwerpen via ondergrondse communicatie: via verboden folders, privé conversaties en voor diegenen met de technische vaardigheden – verboden websites.

Artikelen in deze rubriek

Een veelbelovend artistiek echtpaar illegaal gevangen genomen. 10-10-2014

Censuur en internetcontrole Door een Mingui.org correspondent uit de provincie Guangdong in China. Meneer Huang Guangyu en zijn vrouw He Wenting zijn beide getalenteerde atiesten (kunstschilders) en Falun Gong beoefenaars. Ze werden gearresteerd tijdens het uitdelen van anti-censuur software, veroordeeld en illegaal gevangen genomen.De Internetcensuur Laat Voor 1 Dag Toe Dat Websites Over De Vervolging Van Falun Gong Bezocht Kunnen Worden 04-02-2014

Censuur en internetcontrole Naar Li Dongsheng, de directeur van het illegale 610 Bureau opgezet voor de vervolging van Falun Gong, is een onderzoek gaande, luidt het officiele bericht van de Chinese Communistische Partij dat op 20 december 2013 gepubliceerd werd. De website Baidu, China’s grootste internet zoekmachine  heeft op 22 december 2013 voor een dag de internetblokkade voor informatie over de vervolging van Falun Gong opgehoffen.


Misser in Chinees militair TV programma onthult meer dan voorzien 23-08-2011

Programma toont betrokkenheid Chinese universiteit bij cyber aanvallen tegen Falun Gong websites

Censuur en internetcontrole Door Matthew Robertson & Helena Zhu
, Epoch Times Staff. Een standaard, zelfs saai, stuk Chinese militaire propaganda uitgezonden half juli toonde een onbedoelde maar desalniettemin beschamende onthulling: beelden van een computerscherm tonen dat een Chinese militaire universiteit actief bezig is met cyber-aanvallen tegen doelwitten in de V.S, waaronder Falun Gong websites.


De CCP internetblokkade werkt in twee richtingen 08-10-2010

Censuur en internetcontrole Door Long Yan (Clearwisdom.net) De internet informatieblokkade door de Chinese Communistische Partij (CCP) is bekend ibij de internationale gemeenschap, en Falun Gong is een van de belangrijkste onderwerpen waarop de blokkade is gericht.

 

De eerste stap van Google is moreel duidelijk; anderen zouden moeten volgen 20-01-2010

Statement van het Falun Dafa Informatiecentrum

Persoonlijke ondersteuning Het Falun Dafa Informatiecentrum juicht het initiatief van Google toe, waarbij de internetcensuur door de Chinese Communistische Partij  (CCP) aangevochten wordt, en moedigt andere ondernemingen, overheden en individuen aan om hetzelfde te doen. Het Informatiecentrum stelt ook vraagtekens bij de reactie van een aantal mediabronnen, dat deze zet “risicovol” of “verrassend” zou zijn, omdat het menselijk leed door internetcensuur in China niet duidelijker kan zijn.


FDI: Chinese ambtenaren verdoezelen de misbruiken tegen Falun Gong door hun belofte van internetvrijheid voor journalisten te verbreken 19-08-2008

Censuur en internetcontrole De beslissing van het IOC om een deal te sluiten met Peking over internetcensuur is "onverantwoord op zijn best, medeplichtig op zijn slechtst"

New York - Volgens verscheidene voorname mediaverslagen (van o.a. BBC en USA Today) hebben  journalisten die vanuit Peking de Olympische Spelen verslaan, bevonden dat hun internettoegang aan banden wordt gelegd.


Wat zit er achter de censuur in China? 01-08-2008

Censuur en internetcontrole Met nog slechts enkele dagen voor de Olympische Spelen, wordt duidelijk dat de Chinese Communistische Partij (CCP) haar beloftes die ze maakte bij het verkrijgen van de Spelen in 2001, niet zal nakomen. Momenteel is het de internetcensuur die centraal staat in de lange lijst van beloftes die de CCP niet nakomt. De websites die ook tijdens de Spelen niet toegankelijk zullen zijn in China, hebben met name betrekking op mensenrechten en in het bijzonder die van de spirituele beweging Falun Gong. Wat zit er achter deze strenge censuur?


Hoe benut het Chinese Communistische leiderschap de staatsmedia en informatiecontrole om de 'uitroeiing' van Falun Gong aan te zwengelen? 22-09-2005

Censuur en internetcontrole De rol van de door de CCP gecontroleerde staatsmedia in de vervolging van Falun Gong kan niet onderschat worden. In 1999 gaf toenmalig president Jiang Zemin het bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel, en vernietig hen fysiek" en startte zo de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Onderstaand artikel geeft in 5 stappen weer in welke enorme mate de CCP gerunde staatsmedia de vervolging kracht hebben bijgezet.


China plaatst monitoren in internetcafés 02-05-2004

Censuur en internetcontrole Shanghai – in een poging om informatie op het internet te censureren, heeft de Chinese overheid voorbereidingen getroffen om monitorapparatuur te installeren in internetcafés. Het Shanghai Cultureel Bureau zal 1.325 monitors installeren in lokale Internetcafés om kinderen ervan te weerhouden webpagina’s te openen die illegale informatie bevatten.