Nieuws over Falun Dafa en de Mensenrechtensituatie in China
Falun Dafa Informatiecentrum

Propaganda

In een plotselinge illegale actie werden in de nacht van 20 juli 1999 talloze Falun Gong beoefenaars uit hun bed gelicht en gedeporteerd.

Desinformatie-Marathon

Om de landelijke vervolging te rechtvaardigen startte de Chinese staatstelevisie twee dagen later, op 22 juli 1999, onder het bewind van het Ministerie van Propaganda, een desinformatie-marathon. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, werden Falun Gong beoefenaars in televisieuitzendingen onder verdenking gesteld van verzonnen misdaden. Het was de dag dat Falun Gong in China officieel verboden werd.

Uitzendingen van radiostations belasterden Falun Gong beoefenaars met de kenmerkende regeringsretoriek. Staatskranten veroordeelden Falun gong met onstuitbare heftigheid. De ‘Peoples’s Daily’ van de CCP nam hierin het voortouw en plaatste een verbluffend aantal van 347 van dit soort artikelen in één maand tijd.

Alomvattende haatcampagne

Met verloop van tijd breidde de CCP de reikwijdte en invloed van haar propaganda uit. Er werden anti-Falun Gong billboards geplaatst, stripboeken uitgebracht, posters gedrukt, films geproduceerd en zelfs TV series en toneelstukken vertoond die Falun Gong belasterden.

Clive Ansley, een bekende advocaat die gedurende 14 jaar in China werkte en ook aan hogescholen lesgaf, verbleef in de tijd van deze haatcampagne in China. Hij omschreef het media-spervuur als “de meest extreme, ongegronde en alomvattende haatcampagne waar ik ooit getuige van ben geweest.” Over de rol van de media in de vervolging van Falun Gong in China gaf Clive Ansley een beëdigde verklaring af. Zijn woorden zijn hier na te lezen.

Het volk opstoken

Een typerend kenmerk van zulke propaganda is de scherpe en destructieve stijl met als doel wantrouwen, discriminatie en haat aan te wakkeren. Uiteindelijk wordt een klimaat geschapen waarin iets wat normaliter absoluut onacceptabel geweld is, nu ineens gerechtvaardigd lijkt te kunnen worden.

Door een combinatie van laster, desinformatie, dreigementen en bangmakerij probeerde de partij met haar retoriek Falun Gong beoefenaars  van alle waardigheid te ontdoen en hen volledig te ontmenselijken.

Zondebok

Het Xinhua persagentschap publiceerde op 2 juli 2002 een artikel met de titel: “16 Bedelaars Vergiftigd: de verdachte is lid van Falun Gong.” Meer gedetailleerde lokale rapporten van een krant in Zheijing berichtten op dat moment dat de zaak nog niet opgelost was en er was geen enkele vermelding van Falun Gong. Niettemin, circuleerde de versie van Xinhua in kranten door heel China en werd zelfs opgepikt door buitenlandse media-agentschappen.

Falun Gong werd de zondebok van alle ellende waar de Chinese samenleving aan leed – van armoede tot “bijgeloof”. De Chinese regering deed een beroep op nationalistische gevoelens en bracht Falun Gong zelfs in verband met “buitenlandse anti-China machten”.

Manipulatie

Een adviseur van de CCP verklaarde aan de Washington Post: “Zuiver geweld alleen werkt niet. Heropvoeding, dwz. hersenspoeling eveneens niet”, “ En geen van beiden zou werken als de propaganda niet al eerder de publieke opinie veranderd had. Je hebt alledrie nodig.” (zie artikel)

CCP propaganda in westerse media

De propaganda campagne is niet beperkt gebleven tot de staatsmedia van de Volksrepubliek China, maar heeft zich ook verspreid naar het buitenland. Dit heeft ertoe geleid dat ook niet-Chinezen het label van de Partij voor Falun Gong overgenomen hebben zonder de oorsprong ervan te kennen. CCP propaganda is ook in westerse mediaberichten over Falun Gong geslopen en is door sommige sinologen overgenomen zonder de bron van deze propaganda in twijfel te trekken (zie ook “Uit het Media Spotlicht”).

"Zelfverbranding"

Het meest prominente voorbeeld van één enkel propagandawerk dat erin slaagde enorm veel haat tegen Falun Gong te genereren en wereldwijd scepsis over Falun Gong op te roepen, was de zogenaamde zelfverbranding. Dit ondanks het feit dat inmiddels genoegzaam is bewezen, dat het incident naar alle waarschijnlijkheid door de CCP in is scene gezet (zie de bekroonde videoanalyse http://www.falsefire.com/).

Mediabericht over de propaganda

Het Wall Street Journal berichtte:

“Beijing heeft de campagne tot een koortsachtig niveau opgedreven en bombardeert daarmee burgers met een propaganda oorlog in oud-communistische stijl,“ - Wall Street Journal (Ian Johnson, “China’s oorlog tegen Falun Dafa bereikt een nieuw strijdveld: Basisscholen,” 13 februari 2001).

Artikelen in deze rubriek

De dag dat goedheid zegevierde – 25 April, 1999 13-06-2015

Propaganda (Minghui.org) 16 jaar geleden vond er een unieke gebeurtenis plaats in de straten van Beijing. Het was het begin van een monumentale opeenvolging van gebeurtenissen waarvan de betekenis nog steeds een rol speelt in het hedendaagse China.


Wat is ware vaderlandsliefde? 26-10-2014

Door een Chinese Falun Gong beoefenaar in de Verenigde Staten.

Propaganda (Mingui.org) Het is geen ongewoon beeld Chinese immigranten Chineestalige kranten te zien lezen in de Verenigde Staten. Net zoals immigranten van gelijk welk ander land, hebben ze een soort vaderlandslievendheid, een soort patriottisme voor hun land van herkomst en deze dingen worden duidelijker als ze in een ander land zijn. Wanneer je tegen Chinezen spreekt over mensenrechten in China, ontstaat een ander beeld.


Ontario, Canada: dreigbrief uit China heeft het tegenovergestelde effect 28-02-2014

Provinciale wetgever steunt Falun Gong

Propaganda Door Xin Zi, een Minghui.org correspondent. Dhr. Jack Maclaren, een provinciaal parlementslid in Ontario, had onlangs een onverwachte en verontrustende ontmoeting met vertegenwoordigers van de Chinese Communistische Partij (CCP). Hij ontving op 13 januari 2014 een niet-ondertekende brief van de Jiangsu afdeling van het CPAFFC (Chinese People's Association for  Friendship with Foreign Countries), een CCP organisatie. De brief eiste van hem dat hij zijn steun voor Falun Gong zou intrekken en spoorde hem aan om zijn collega's te vragen hetzelfde te doen. Dhr. MacLaren verklaarde dat de eisen van de CCP-organisaties geen invloed hebben op zijn beslissingen. Integendeel, zei hij, heeft de brief hem gemotiveerd om zijn best te doen Falun Gong beoefenaars nog meer te gaan steunen.


Hong Kong: Inwoners protesteren tegen onderwijs hervormingen van de CCP die doelt op het hersenspoelen van kinderen 07-10-2012

Propaganda (Minghui.org) Meer dan dertig organisaties in Hongkong hebben een parade georganiseerd met als doel een krachtig bezwaar te maken tegen een voorgestelde toevoeging aan het leerplan op openbare scholen. Zij vrezen dat dit zal leiden tot hersenspoeling van studenten. Veel ouders brachten hun kinderen naar de parade. Inwoners van Hongkong willen hun kinderen niet onderwerpen aan de CCP hersenspoeling- stijl van onderwijs. De deelnemers, waaronder ook ouders, leraren, studenten en pro democratische activisten, eisten van de regering van Hongkong de onmiddellijke intrekking van de in de schoolprogramma’s voorgestelde, zogeheten “Nationale Onderwijs Sectie”. 90.000 bewoners van Hongkong namen deel aan een parade.

 

Met verwachte wisseling van leiderschap verhevigt de vervolging van Falun Gong 06-08-2012

Het 610 Bureau Het machtige veiligheidsapparaat van China heeft haar vervolging van Falun Gong verhevigd vooruitlopend op een essentiële verandering van het leiderschap van de Chinese Communistische Partij later dit jaar. Lokale autoriteiten in Guangzhou hebben huis aan huis folders verspreid, waarin burgers gedwongen worden een familiebelofte te tekenen om Falun Gong te verwerpen; in Peking zijn gelijksoortige initiatieven georganiseerd. In Chongqing werden interne vergaderingen gehouden om de onderdrukking en detentie van Falun Gong beoefenaars vóór het 18e Nationale Congres van de CCP te plannen, wanneer de hoogste leider Hu Jintao en premier Wen Jiabao af zullen treden om de weg te banen voor andere functionarissen.


Dhr. Sun Changjun, negen jaar gevangen wegens onderschepping van kabel tv uitzendingen, heeft onmiddellijk hulp nodig 20-11-2011

Propaganda Door een Clearwisdom.net correspondent in China. Het is bijna tien jaar geleden sinds een kleine groep Falun Gong beoefenaars in Changchun (een grote stad in het Noordoosten van China) op 5 maart 2002 televisie-uitzendingen onderschepten en ze vervingen door feiten over de communistische onderdrukking van Falun Gong en inhoud van Falun Gong. Vijf Falun Gong beoefenaars die erbij betrokken waren, werden vervolgens gemarteld totdat de dood erop volgde. Een andere, dhr. Sun Changjun, toen pas 26 jaar oud, is gedurende negen jaar gevangen gehouden in de Jilin gevangenis voor zijn betrokkenheid. Op een bepaald moment liet hij bijna het leven door de wrede marteling.


Chinese agenten sturen nieuwe lading valse emails naar Westerse regeringen en NGO's 30-04-2011

Emails bevatten irriterende en confronterende boodschappen bedoeld om Falun Gong in discrediet te brengen

Propaganda WASHINGTON DC – Een nieuwe lading valse emails werd eerder deze maand verzonden door verdachte Chinese afzenders naar politici, journalisten en NGO's in Canada, de VS, Frankrijk en Noorwegen. De afzenders beweren valselijk afgevaardigden te zijn van het Falun Dafa Informatiecentrum, en de inhoud van de boodschappen is samengesteld om Falun Gong af te schilderen als bizar, bedreigend, intolerant, en alsof Falun Gong over de gehele lijn geen sympathie of respect verdiend.


Chinese Agenten sturen frauduleuze Falun Gong E-mails naar Westerse regeringen 17-03-2011

Bizarre berichten vormen deel van complexe tactieken om Falun Gong in diskrediet te brengen

Propaganda NEW YORK-- In een uitgebreide poging om Falun Gong in het diskrediet te brengen in de ogen van westerse politici, stuurden individuen uit China e-mails naar het kantoor van een Amerikaans Senaatslid evenals naar functionarissen in Nieuw Zeeland. De e-mails waren verhuld als zijnde berichten afkomstig van vertegenwoordigers van Falun Gong.


Geënsceneerde zelfverbranding op Tiananmenplein na 10 jaar nog altijd gevaarlijk propagandamiddel 11-02-2011

Het Falun Dafa Informatiecentrum roept op tot verantwoord rapporteren.

Propaganda New York – Op 23 januari tien jaar geleden ontvouwde zich een dodelijk drama op het Tiananmenplein in Peking. Op verzoek van de Communistische Partij zetten vijf mensen zichzelf in brand terwijl de camera’s liepen. De Chinese door de staat gerunde media verklaarden onmiddellijk dat de individuen beoefenaars van Falun Gong waren en beweerden dat ze door de spirituele praktijk opgejaagd waren om zelfmoord te plegen. Door de zelfverbranding overleden twee van de deelnemers. De gebeurtenis werd gebruikt om de publieke opinie tegen Falun Gong te keren en om de massale gevangenneming en marteling van Falun Gong beoefenaars te rechtvaardigen.