24 Jaar Foltering

24 Jaar Moord

24 Jaar Te Lang

60.000+
Vermoord voor organen (schatting 2006)
87.000+
Gedocumenteerde gevallen van foltering
1.000.000+
in concentratiekampen

These are only the confirmed cases in this organised hate campaign....

Scope van de vervolging

In Focus

ONDERNEEM ACTIE

RECENT NIEUWS

EU neemt baanbrekende resolutie aan voor onderzoek naar en bestraffing van de CCP voor de vervolging van Falun Gong

Voor het eerst in bijna 25 jaar heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen die volledig gericht is op het veroordelen van de Chinese Communistische Partij voor zijn vervolging van Falun Gong. Eerdere resoluties gingen voornamelijk over het onder dwang oogsten van organen bij Falun Gong-beoefenaars en anderen. Deze nieuwste mijlpaal biedt beslissende maatregelen tegen de daders die betrokken zijn bij de onderdrukking en surveillance van Falun Gong beoefenaars in China en daarbuiten, waaronder internationale onderzoeken, sancties en strafrechtelijke vervolging. LEES MEER

Nieuw rapport: Beijing richt zich op ShenYun in een wereldwijde campagne om hen zwart te maken en het zwijgen op te leggen

NEW YORK – De Chinese Communistische Partij (CCP) richt zich op ShenYun Performing Arts, een in de VS gevestigde non-profit organisatie, met de meest agressieve door Beijing gecontroleerde wereldwijde campagne van artistieke censuur die ooit is gedocumenteerd. Dit is te lezen in een onlangs door het Amerikaanse Falun Dafa Informatiecentrum gepubliceerd rapport. De poging staat centraal in een bredere internationale onderdrukking van het regime gericht tegen Falun Gong beoefenaars, hun vreedzame activisme en degenen die hen wereldwijd steunen. LEES MEER

Nieuw onderzoek: Chinese topambtenaren noemen het optreden tegen Falun Gong van cruciaal belang voor het handhaven van de veiligheid

Te midden van een hernieuwde focus van de Chinese Communistische Partij (CCP) op de 'nationale veiligheid', wordt het harde optreden tegen Falun Gong aangehaald als een topprioriteit voor het centrale leiderschap en lokale autoriteiten. Dit volgt uit werkverslagen, toespraken en richtlijnen uit ten minste twaalf provincies. Uit deze referenties blijkt dat de gewelddadige campagne om Falun Gong uit te roeien, binnen de partij wordt gezien als een centraal onderdeel van de inspanningen van het regime om de bevolking onder controle te houden en de politieke- en ideologische macht te behouden. LEES MEER

24-12-2023 Rechtsmisbruik

Nieuwe lijst van daders ingediend bij 44 regeringen voor de Dag van de Mensenrechten

(Minghui.org) Nu, vierentwintig jaar nadat de Chinese Communistische Partij (CCP) begon met de vervolging van Falun Gong in 1999, hebben beoefenaars uit 44 landen een nieuwe lijst van daders ingediend bij hun respectievelijke regeringen vóór 10 december 2023, de Dag van de Mensenrechten, om hen aan te sporen deze personen verantwoordelijk te houden voor de vervolging van Falun Gong in China. LEES MEER

20-12-2023 Sleutelfiguren

Hoe kunt u Helpen

Onze internationale acties om een einde te maken aan de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China hebben een krachtig effect. In het licht van deze ongekende tragedie is je stem van het grootste belang. Je hulp redt levens.

"De enige manier voor het kwade om te zegevieren is als goede mensen geen actie ondernemen."

Edmund Burke

ONDERNEEM ACTIE

Ooggetuigen

Er was veel bloed, mijn neus en mond bloedden en mijn trommelvliezen klapten.

Mevrouw Wang, een voormalige lerares, is één van de miljoenen Falun Gong beoefenaars die in China gefolterd werd en gescheiden werd van haar familie voor het weigeren Falun Gong op te geven.

LEES HUN VERHALEN

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular