Chinese Top-functionarissen Schuldig Bevonden aan Misdaden tegen de menselijkheid

VS Gerechtshoven Weerleggen Onschendbaarheid van Chinese Functionarissen Beschuldigd van Vervolging van Falun Gong Beoefenaars

SAN FRANCISCO – Falun Gong beoefenaars en mensenrechtenadvocaten hebben weer een overwinning behaald in VS Districtsgerechtshoven.

us_courts.gif

In de afgelopen 18 maanden, werden drie Chinese top-functionarissen schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid in VS Districtsgerechtshoven voor hun rol in de vervolging van Falun Gong. Een vierde rechtzaak tegen voormalig Chinees Communistisch leider, Jiang Zemin, wordt beoordeeld door een rechter van het VS Districtsgerechtshof in Chicago.

VS Magistraat Rechter Edward M. Chen weerlegde recentelijk de soevereine onschendbaarheid van Beijing Partij Secretaris en voormalig burgermeester van Beijing, Liu Qi en waarnemend gouverneur van de provincie Liaoning, Xia Deren. In een rapport dat rechter Chen indiende bij de rechtbank, werden beide Chinese functionarissen schuldig bevonden aan toezicht houden over de foltering van beoefenaars van Falun Gong.

De aanbeveling aan het VS Districtsgerechtshof door rechter Chen, is een vervolg op een beslissing uit December 2001 van het VS Districtsgerechtshof van het zuidelijk District van New York tegen Zhao Zhifei, politiechef en tweede leidinggevende van het 610 bureau in de provincie Hubei. In deze zaak, de eerste in de VS tegen een Chinese functionaris voor de vervolging van Falun Gong, gaf de rechter een standaard vonnis tegen Zhao Zhifei en kende de verwachte schadevergoeding toe aan de aanklagers, die de hoge straffen gezocht door de aanklagers zou kunnen omvatten.

Op 18 oktober 2002, werd een vierde rechtzaak ingediend bij het VS Districtsgerechtshof van het Noordelijke District van Illinois, Oosterse Divisie, tegen voormalig Chinees Communistisch leider, Jiang Zemin, en het 610 bureau. Specifieke misdaden in de aanklacht omvatten: marteling, genocide, misdaden tegen menselijkheid evenals samenzwering tot het schenden van burgerrechten tegen Falun Gong binnen het rechtsgebied van de Verenigde Staten.

Een rechter van het VS Districtsgerechtshof in Chicago beoordeelt op dit moment de gerechtelijke argumenten voor de rechtzaak tegen Jiang.

Alle vier Chinese functionarissen zijn aangeklaagd onder de “Alien Tort Claims Act” en de “Torture Victims Protection Act”, die staatsburgers uit de VS en het buitenland toestaan om gerechtelijke actie te ondernemen in VS gerechtshoven in een poging om buitenlandse personen die schuldig zijn aan de misdaad van marteling en andere ernstige mensenschendingen te stoppen.

Mensenrechtenadvocaat Terri Marsh, die de advocaat is voor de aanklagers in de rechtzaak tegen Jiang en die ook de initiële rechtzaak indiende tegen Zhao Zhifei, ziet belang in de recente besluiten van het gerechtshof in California.

“Met enkele kwesties nog in afwikkeling, tonen de California-zaken aan dat, functionarissen in functie geen onschendbaarheid kunnen claimen tegen aanklacht en straffen voor hun misdaden tegen de menselijkheid,” zegt mevrouw Marsh. “Niemand staat boven de wet.”

De burgerlijke rechtzaak tegen Jiang heeft steun gekregen van leden van de VS Senaat. Op 10 juni hebben negenendertig leden van het Huis van Afgevaardigden een officieel document ingediend bij het VS Districtsgerechtshof voor het Noordelijke District van Illinois. Het document was geïnitieerd door Tom Lantos (D-CA), de mede voorzitter van het verkiezingscomité voor Mensenrechten en een vooraanstaand democraat in het Huis van de Commissie van Buitenlandse Relaties.

“Als leden van de VS Senaat… hebben we een belangrijk en blijvend belang in deze rechtzaak,” meldt het document. “Inderdaad, Internationaal Recht maakt het duidelijk dat individuen die verantwoordelijk zijn voor massale mensenrechtenschendingen onderworpen kunnen worden aan gerechtelijke vervolging zelfs als ze staatshoofden waren ten tijde van de misdaden.”

#  #  #

Vertaald van Falun Dafa Information Center (www.faluninfo.net) 20 juni, 2003.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular