Bureau 610: Een overzicht

11-07-2003 Het 610 Bureau

Onderstaand artikel handeld over de vestiging en uitvoering van het 610 bureau opgericht door Jiang Zemin, een gestapo-achtig orgaan met het specifieke doel Falun Gong te vernietigen.

De vestiging van het "610 Bureau"

Op 7 juni, 1999, ongeveer een maand voor het begin van de onderdrukking van Falun Gong, circuleerde de Chinese president Jiang Zemin een brief getiteld “Medecommunist Jiang Zemin’s toespraak op een bijeenkomst van het Politbureau van de Centrale Commissie aangaande de aanpak en oplossing van de ‘Falun Gong kwestie' per direct.

In deze brief, initieerde Jiang het vervolgingsbeleid dat gebruikt zou worden tegen Falun Gong. Hij gaf het bevel tot vestiging van wat hij noemde “een leiderschapsgroep die zich zal specialiseren in de aanpak van de ‘Falun Gong-kwestie'" en hij stelde drie chefs aan voor de groep waaronder het hoofd van de Politieke en Gerechtelijke Commissie, Luo Gan.

Onder direct bevel van Jiang, zette de Centrale Commissie van de Chinese Communistische Partij op 10 juni 1999 een kantoor op voor de “leiderschapsgroep" en noemde het “het hoofdkantoor voor de aanpak van de Falun Gong kwestie' ook wel het '610 bureau' genoemd.

In zijn brief stelde Jiang verder nog dat “de Centrale Commissie- en regeringseenheden in alle ministeries en commissies en alle provincies, autonome regionen en gemeenten direct onder de Centrale Regering, moeten handelen in nauwe coördinatie met het '610 bureau' Bijgevolg, werd het '610 bureau' een goed georganiseerd en onafhankelijk systeem dat zich uitstrekte van de Centrale Regering tot de locale overheden en absolute macht had over ieder bewindsniveau van de Partij, evenals over de politieke en gerechtelijke takken.

Het is de hoogste autoriteit ingezet door Jiang Zemin en zijn medeplichtigen specifiek voor de vervolging van Falun Gong. In zijn brief geeft Jiang aan dat de vestiging van het '610 bureau' is om “te onderzoeken en een gemeenschappelijke aanpak op te stellen in termen van specifieke stappen, methoden en maatregelen om de ‘Falun Gong' kwestie op te lossen.?

Het 610 bureau heeft de nu bijna vier jaar durende vervolging van Falun Gong en haar beoefenaars bestuurd die resulteerde in honderdduizenden gevallen van laster, willekeurige arrestatie, onrechtmatig gevangenschap, foltering, seksuele en psychiatrische mishandeling, en moord.

De uitvoering van het "610 Bureau"

Gedurende de jaren sinds de oprichting, heeft het "610 Bureau", aangevoerd door Luo Gan, zich ontwikkeld tot een ultieme machine van Jiang’s beleid van staatsterrorisme tegen Falun Gong door aanwending van krachtige indoctrinatie, geweld en angst om de geesten en harten van Falun Gong beoefenaars evenals alle andere Chinese burgers te terroriseren en domineren.

Documentatie van verklaringen van meerdere, soms honderden, van getuigen laat zien dat Jiang Zemin’s regime de afgelopen jaren voortdurend diverse geheime bevelen gegeven heeft tegen Falun Gong via het '610 bureau' van het bevel “Vernietig Falun Gong beoefenaars fysiek tot “Falun Gong beoefenaars die doodgemarteld zijn worden beschouwd als zelfmoord" en “identificeer het lichaam niet. Cremeer het lokaal.?

Deze geheime en dodelijke bevelen hebben de lokale politie de vrije teugels gegeven om Falun Gong beoefenaars te martelen, seksueel te misbruiken en zelfs te vermoorden.

Deze wreedheid gaat het verstand te boven. In gevangenissen zijn geweld en folteringen een groot gereedschap geworden tegen Falun Gong beoefenaars, ongeacht hun leeftijd geslacht of fysieke gesteldheid.

Verminking; dwangvoeding met hete peper of erg zout water; niet toegelaten worden te eten, slapen of het toilet te gebruiken; blootstelling aan extreme hitte of kou; brandmerken met sigaretten of heet metaal; schokken met elektrische stokken ?dit zijn enkele van de gedocumenteerde middelen van foltering toegepast op Falun Gong beoefenaars. Vrouwelijke beoefenaars hebben alle soorten seksuele aanrandingen ondergaan, inclusief verkrachting en gebruik van elektrische stokken om gevoelige lichaamsdelen schokken te geven. Zwangere vrouwen zijn gedwongen tot abortus in een laat stadium zodat de autoriteiten de mogelijkheid hebben hun langer vast te houden in plaats van hun vrij te laten om geboorte te geven aan hun kind.

De snelle toename van het aantal doden over de afgelopen jaren is een direct gevolg van al deze bevelen van het ?10 bureau? Op heb moment is het geverifieerde dodental 690 gevallen, terwijl het feitelijke aantal doden veel groter is. Interne bronnen van de Chinese Communistische Partij zeggen dat het dodental groter dan duizend is.

Qua aard, vertoont het "610 Bureau" veel gelijkenissen met de Culturele Revolutie groep van de Centrale Commissie van de Chinese Communistische Partij, een product van de Culturele Revolutie van de jaren 60 en 70, die de vreselijke vervolging leidde waarbij talloze onschuldige burgers vermoord werden gedurende de “Culturele Revolutie.?

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular