Plaatselijke ambtenaren onthullen: China vergroot de druk op Amerika

Plaatselijke ambtenaren onthullen de recente druk van China op Amerika als gevolg van de vele steunbetuigingen van Amerika aan Falun Gong en roept op om de democratie van Amerika en de wereld te beschermen! Hier volgt een weergave van de brief.

Verslag van de brief aan collega’s in het V.S. Congres ter veroordeling van de intense druk op de plaatselijke regeringsambtenaren door Chinese ambtenaren.

United States Congress 
31 oktober 2003

Bescherm de Democratie in Amerika Medesponsor H. Con. Res. 304 Bescherm Plaatselijke Beambten tegen Chinese Druk

Beste Collega,

Vervolging van religieuze groepen door de Chinese regering, ondertussen schrikbarend, is niet langer voorpaginanieuws. Wij weten dat Christenen, Moslims en leden van de Falun Gong Spirituele beweging in China geconfronteerd worden met pesterijen, gevangenschap en zelfs met de dood voor het uitdrukken van hun geloof.

Minder bekend is dat de Chinese regering de vrijheid van spreken en vrijheid van religie hier in de Verenigde Staten probeert te onderdrukken. Lokale ambtenaren uit Amerika hebben resoluties gebruikt om Falun Gong beoefenaars in hun gemeenschap te steunen en hebben Chinees misbruik van de mensenrechten veroordeeld. Als antwoord hebben zij intense druk van de Chinese consulaire beambten ontvangen en werden in sommige gevallen zelfs overtuigd hun steun voor Falun Gong en vrijheid van spreken te annuleren.

Daarom hebben wij een resolutie opgemaakt die de druk op plaatselijke leiders van Chinese beambten veroordeelt en de rechten van de plaatselijke leiders steunt om hun kiezers en de mensenrechten te verdedigen. In de Verenigde Staten eren wij de vrijheid van religie en de vrijheid van spreken -zij zijn twee van onze Basisrechten. Plaatselijke beambten in Amerika hebben het recht om op te komen voor deze waarden door de rechten van hun kiezers te waarderen. De Chinese regering zou niet tussen onze burgers en hun rechten moeten staan zoals gegarandeerd in de Grondwet. Doch is dit wat er gebeurt.

Het Huis van afgevaardigden ondersteunt Falun Gong in China; het 107de Congres 420-0 op H. Con. Res. 188 stemmend, welke de Chinese regering veroordeelt voor de vervolging van Falun Gong leden aldaar. Dat was een stoutmoedige stap naar het verbeteren van vrijheid over heel de wereld; H. Con. Res. 304 zal verzekeren dat als wij blijven werken om de mensenrechten in China te verbeteren, wij niet toestaan dat mensenrechten - en de Grondwet - hier in Amerika ondermijnt zal worden. Zie  ommezijde voor een lijst van leden die instemden met H. Con. Res. 188.

Indien u graag H. Con. Res. 304 wil ondersteunen of verdere vragen heeft, contacteer Eric Powers in Lynn Woolseys ofrice op 5-5161of Fred Ratliff in het kantoor van Ileana Ros-Lehtinen aan 5-3931.

Dank u.

Hoogachtend,

Lynn Woosley
Ileana Ros-Lehtinen

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular