Amnesty International: Mensenrechtensituatie in China onder nieuw beleid verkeert in impasse

Het nieuwste rapport van Amnesty International over China maakt duidelijk dat de schending van mensenrechten in China, ondanks een nieuw bewind onverminderd is voortgezet. Volgens Amnesty blijft met name de onderdrukking van Falun Gong beoefenaars een bron van grote zorg.

Ondanks grote internationale druk zijn de hervormingen beperkt gebleven tot hervormingen op sociaal-economisch gebied, die voortkomen uit de toetreding tot de World Trade Organization in 2001. Hervormingen op het gebied van criminaliteitsbestrijding blijven uit. Allerlei fenomenen die het daglicht elders niet kunnen aanschouwen zoals gruwelijke marteling en het willekeurig uitvoeren van de doodstraf zijn nog steeds de gewoonste zaak in China.

Aan Falun Gong wordt door het regime van Communistisch China nog steeds gerefereerd als een zogenaamd doelwit dat geëlimineerd zou dienen te worden.. De vervolging van Falun Gong houdt reeds meer dan 4 jaar lang aan en dat heeft het leven van honderden vreedzame beoefenaars gekost.

Amnesty vraagt in haar nieuwste rapport opnieuw voor een onvoorwaardelijk onderzoek naar martelpraktijken en heropvoedingskampen, een verzoek dat sinds de start van de vervolging van Falun Gong nooit door China goedgekeurd werd.

Amnesty pleit er nu ook voor om de verantwoordelijken voor de misdaden tegen de Falun Gong beweging te berechten volgens internationaal erkende en rechtvaardige standaarden. Recentelijk hebben Falun Gong beoefenaars uit diverse landen reeds het initiatief genomen en diverse rechtszaken aangespannen tegen het regime dat in de vervolging van Falun Gong nooit of te nimmer haar eigen grondwet geëerd heeft.

Rechtszaken lopen onder in onder meer België, de Verenigde Staten, Spanje, IJsland Frankrijk en Cyprus.

Het nieuwe rapport van Amnesty is te vinden op:
http://www.amnesty-eu.org/eneanews/news_article.asp?id=206&l=2&cat=9&y=&m=&tag=2&af=

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular