NOS reportage te eenzijdig verklaard door De Raad voor De Journalistiek

13-11-2003 Propaganda

Onlangs heeft de Raad voor de Journalistiek de klacht namens Stichting Falun Gong Nederland deels gegrond verklaard. Dit met betrekking tot een eerder uitgezonden NOS reportage, waarin volgens de voorzitter van de Stichting een eenzijdig en overwegend negatief beeld neergezet werd van Falun Gong.

Op 5 mei 2003, Bevrijdingsdag, werd in het NOS Journaal de betreffende reportage over Falun Gong uitgezonden, waarin schokkende beelden vertoond werden. Schokkend beelden betroffen een berucht zelfverbrandingsincident op het Plein van de Hemelse Vrede in januari 2001, waarvan Falun Gong destijds resoluut afstand heeft genomen en sindsdien bewijsmateriaal heeft aangevoerd die enig verband met Falun Gong ontkracht. Uit het oordeel van de raad van journalistiek is naar voren gekomen dat essentiële informatie voor de kijker is onthouden, waardoor inderdaad een eenzijdig beeld is geschetst. Het andere deel van de klacht betrof het negatieve beeld dat neergezet werd. Hierin blijft de Raad van Journalistiek neutraal en prefereert hier geen waardeoordeel over uit te spreken.

Een extra motief van de Stichting Falun Gong Nederland om de klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek was dat het hele incident gebaseerd zou zijn op onjuistheden. Falun Gong beweert namelijk dat het zelfverbandingsincident propaganda is van de Chinese autoriteiten met als enig doel de vervolging tegen Falun Gong in stand te houden en hun wandaden te camoufleren. Deze bewering wordt ondersteund door diverse onafhankelijke partijen zoals de Washington Post en International Educational Development, een NGO voor de Verenigde Naties. Een analyse van de videobeelden van het incident toont diverse tegenstrijdigheden aan in het verhaal van de Chinese autoriteiten.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular