Europees Parlement over mensenrechtenschendingen jegens Falun Gong in Parijs

Op 10 februari hield de Franse Falun Gong Vereniging een persconferentie aan het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk, om er bij het Europese Parlement op aan te dringen hun bezorgdheid te uiten over het incident waarbij Falun Gong beoefenaars werden aangehouden onder druk van de Chinese regering, gedurende Hu Jintaos bezoek aan Frankrijk. Belgisch lid van het Europese Parlement Nelly Maes en de Italiaan Gianfranco Dell Alba woonden de persconferentie bij en werden door de media geïnterviewd.

Toen gesproken werd over het incident zei Nelly Maes, die ooit Belgisch lid van de Europese parlementscommissie voor de Rechten van de Mens en Buitenlandse Zaken was en momenteel lid van de commissie m.b.t. Regionaal Beleid, Transport en Toerisme is, " Ik vind dit bijzonder spijtig. Het brengt verscheidene ernstige vragen met zich mee. Ik denk dat we aan mensenrechten een hogere prioriteit moeten toekennen dan aan handelsbelangen."

"De inbreuk die gemaakt is op Falun Gong is zonder twijfel een misbruik van de rechten van de mens. Nooit eerder heb ik een groep gezien die zo vreedzaam is als Falun Gong. Toen ik op bezoek was in China, stelde ik de Chinese autoriteiten vele vragen over Falun Gong. Vanaf het moment dat zij het woord Falun Gong nog maar hoorden, werden ze kwaad, waardoor ik begon te twijfelen. Naar mijn mening pleegden Falun Gong beoefenaars geen enkel misdrijf en is het niet op zijn plaats om ze op deze manier te behandelen, noch in China noch in Frankrijk."

Toen gesproken werd over de manier waarop de internationale gemeenschap deze situatie kan helpen verbeteren, vertelde zij "ik denk dat de rechten van de mens op de eerste plaats moet komen en dat we oprecht moeten zijn. Elke regering die de bedoeling heeft dit onderwerp te vermijden zou veroordeeld moeten worden."
Het Italiaanse lid van het Europees Parlement Dell Alba is lid van de Sino-Italiaanse Relatie-delegatie van het Europees Parlement. Toen hij sprak over zijn standpunt over het incident in Parijs, zei hij: "Ik denk dat dit een gevaarlijke gebeurtenis is, die verscheidene standpunten van de regering naar voor brengt: China praat nu als een supermacht, dus zouden we de wens van het Communistische China moeten gehoorzamen en niet over de mensenrechten, vrijheid van geloof evenals vrijheid van meningsuiting moeten praten. Dit is te vergelijken met het incident waarbij Falun Gong de deelname geweigerd aan de Parijse Lente festival parade, wat men zeer ernstig zou moeten nemen. We hebben dit onderwerp reeds ter sprake gebracht bij Europese Parlementscommissie voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie en vroegen hen deze zaak te onderzoeken."

Hij denkt dat de Franse politie de Falun Gong beoefenaars heeft gearresteerd onder druk van China en hij is bereid zijn steentje bij te dragen om het democratische principe te steunen. "Ik geloof dat de Chinese regering de Franse autoriteiten onder druk gezet heeft om zo te handelen. De Chinese regering en haar ambassades in verschillende Europese landen proberen al lang mensen tegen te houden om begaan te zijn met het de rechten van de mens in China. Indien er enige Chinese delegaties het Europees Parlement bezoeken, dan zal ik mijn best doen om deze zaak aan te kaarten. Onze delegatie zal een officieel bezoek brengen aan Beijing in maart en ik zal van deze gelegenheid eveneens gebruik maken om dit onderwerp aan te kaarten. De Chinese regering denkt dat zij heel veel mensen overweldigd hebben en verbergen hun misbruiken m.b.t. mensenrechten. Het is 15 jaar geleden sinds het Tian an men incident. Het is onaanvaardbaar voor mensen om het incident te ontkennen en er blind voor te zijn. We blijven ons best doen om te voorkomen dat zij naar eigen wil handelen. We zouden de democratische meningsuiting moeten respecteren. Desondanks denk ik dat het zelfs erger is dat we niet alleen zijn vergeten wat er ooit in China gebeurde, maar dat er ook toegestaan wordt dat deze dingen in Europa plaatsvinden, wat echt onaanvaardbaar is." 

 Pratend over hoe het Europese Parlement zou moeten toezien op de uitvoering van de principes van democratie en vrijheid wanneer dergelijke dingen plaatsvinden, benadrukte hij, " één van de principes van het Europese Parlement is op te komen voor de burgerlijke rechten en vrijheden. Daarom kunnen we niet langs de ene kant de leden van de Europese Unie verzoeken om het systeem van democratie en vrijheid te observeren en aan de andere kant de schending van de rechten van de mens door de Chinese regering voor economische overeenkomsten te aanvaarden. Daarom steunt het Europese Parlement altijd acties die opkomen voor burgerrechten en vrijheden."

"Ik ben enorm verheugd dat deze ochtend het Europese Parlement een resolutie heeft aangenomen betreffende de voorbereiding voor de V.N. conferentie voor de Rechten van de Mens in Genève. De resolutie drong er bij de Europese Unie op aan een motie op de conferentie voor de Rechten van de Mens voor te stellen om de Mensenrechtenmisbruiken in China en enkele andere landen te veroordelen. In de resolutie was de vervolging van Falun Gong vermeld in de tekst over China. We zullen kijken of de EU lidstaten actief zullen reageren op de initiatieven van het Europese Parlement."

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular