Amnesty: China’s Mensenrechten Amendement

Op de recente aankondiging van het Chinese Nationale Volkscongres dat ze mensenrechten in de grondwet zouden vastleggen gaf Amnesty International de reactie dat het Amendement bekrachtigd moet worden met juridische en institutionele hervormingen om de bescherming van mensenrechten in de praktijk te verzekeren.

“We verwelkomen dit Amendement als een indicatie van grotere politieke welwillendheid om de ernstige en wijdverspreide mensenrechtenschendingen te adresseren die nog altijd begaan worden door het hele land verspreid” zei Amnesty International. “Maar mooie woorden zijn niet genoeg, ze moeten bekrachtigd worden met concrete actie.”

Het Chinese Nationale Volkscongres nam, misschien als reactie op de recente internationale aandacht voor haar mensenrechtenschendingen, een grondwettelijk Amendement aan dat zegt dat ‘de Staat mensenrechten moet respecteren en beschermen.’

China’s grondwet bestaat reeds uit een aantal vrijheden, inclusief vrijheid van spreken, pers, samenkomst, demonstratie en (religieus) geloof. In de praktijk echter zijn deze vrijheden ernstig belemmerd in het hele land, leidend tot wijdverspreide mishandelingen, inclusief de arrestatie en opsluiting van honderdduizenden mensen in schending van hun fundamentele mensenrechten.

Ironisch genoeg werden, terwijl het Nationale Volkscongres voor het amendement stemde, honderden vreedzame demonstranten en hervormingsactivisten gevangengenomen rond Beijing om te voorkomen dat ze het Volkscongres zouden verstoren met hun beroepen voor handhaving van de wet en garantie van de rechten die de grondwet reeds zogenaamd beschermt.

Onder de gevangenen waren Hua Huiqi, leider van een huiskerk en een campagnevoerder tegen gedwongen uitdrijvingen, die vastgehouden werd door de politie en meegenomen naar het Fentai politiestation in Beijing waar hij ernstig geslagen werd door verscheidene politieagenten.

De Chinese Katholieke Bisschop Wei Jingyi werd vorige week gearresteerd in noordoost China. Hij was eerder verscheidene malen gearresteerd voor het uitvoeren van niet door de overheid goedgekeurde kerkdiensten in huizen van mensen. De in de VS gestationeerde Kardinaal Kung Stichting rapporteert dat 26 Katholieke geestelijken in Chinese gevangenissen zitten op dit moment.

Honderdduizenden beoefenaars van Falun Gong zijn vastgehouden, geslagen en naar werkkampen gestuurd zonder proces. Gebruik van foltering is wijdverspreid in deze werkkampen.

De Laogai Onderzoeks Stichting schat dat zoveel als zes miljoen Chinezen gevangen zitten, zonder proces en zonder rechten, in werkkampen in China.

Journalisten Zonder Grenzen (Reporters Without Borders RSF) heeft recentelijk gerapporteerd dat tenminste 60 mensen in de gevangenis zitten in China voor het hebben van vraagtekens bij het overheidsbeleid m.b.t. het internet.

Volgens Amnesty is de grondwet hoofdzakelijk symbolisch en er wordt zelden een beroep op haar bepalingen gedaan in de rechtbank.

“Wil het amendement enig effect hebben, dan moet het bekrachtigd worden met een fundamentele herziening en algemene controle van andere wetten, inclusief de wetten voor criminele en strafrechtelijke procedures, evenals andere juridische en gerechtelijke hervormingen,” zei Amnesty International.

China heeft verscheidene internationale mensenrechten-instrumenten geratificeerd, inclusief de conventie tegen foltering; de conventie voor eliminatie van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen; en het internationale verdrag voor economische, sociale en culturele rechten, maar heeft echter gefaald praktische maatregelen te nemen die nodig zijn om vele van hun bepalingen te implementeren. Een ander sleutelinstrument voor mensenrechten, het Internationale Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten is ondertekend maar niet geratificeerd door China, hoewel de autoriteiten hun intentie kenbaar hebben gemaakt om dit verdrag zo spoedig mogelijk te ratificeren.

“Ratificatie van de mensenrechtenstandaarden is een belangrijke eerste stap, maar het moet vergezeld worden door praktische maatregelen om hun bepalingen op landsniveau te implementeren,” zei Amnesty International.

Tot op heden, is de samenwerking van de Chinese autoriteiten met internationale mechanismen van het monitoren en onderzoeken van mensenrechten beperkt geweest en zeer selectief. Diverse VN mensenrechten monitormechanismen evenals internationale mensenrechten NGO’s, inclusief Amnesty International, worden nog altijd toegang ontzegd tot China om effectief onderzoek uit te voeren.

“We dringen de Chinese autoriteiten erop aan om te bouwen op deze grondwettelijke hervorming door een grotere openheid en welwillendheid te tonen om zich in te laten met onafhankelijke mensenrechten monitoren,” zei Amnesty International.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular