Chinese Minister van Handel, Bo Xilai, aangeklaagd voor Genocide en gedagvaard tijdens zijn bezoek aan de V.S.

WASHINGTON DC (FDI) – Bo Xilai, de Minister van Handel van de Republiek China, is vandaag gedagvaard voor een rechtszaak tijdens zijn bezoek aan  de V.S.. De aanklacht van Li Weixum en anderen voeren ernstige mensenrechtenmisbruiken zoals mishandeling, genocide en andere misdaden tegen de mensheid aan, tijdens de vervolging van Falun Gong beoefenaars in China.

Aan Bo Xilai zijn documenten overhandigd voor het Fairmont hotel (2401 M straat, N.W.) in Washington D.C. rond 6:35 p.m. op 22 april, 2004. Een kopie van de Dagvaarding, de Aanklacht, een bericht tot instemming met de Rechtszaak voor de Rechter Magistraat werden persoonlijk overhandigd aan de beklaagde, Bo Xilai, in de burgerlijke zaak nr. 1.04CV00649 (Li Weixum versus Bo Xilai). De documenten werden deze ochtend ingediend bij de arrondissementsrechtbank van het arrondissement Columbia door advocaat Morty Sklar  en advocaat Lana Han.

Volgens de deurwaarder, identificeerde de beklaagde zich en aanvaarde hij de documenten, maar wanneer hij merkte dat hij aangeklaagd werd voor een rechtszaak, gooide hij de papieren op de grond. Hierna viel de entourage van de beklaagde de deurwaarder onmiddellijk aan. Wanneer hem werd gevraagd of hij een aanklacht voor de aanranding wilde indienen, zei de deurwaarder dat hij dat niet wilde doen.

Op 9 maart, 2004 “Friends of Falun Gong” en “ The World Organisation to Investigate the persecution of Falun Gong” (WOIPFG) legden een lijst van 102 verantwoordelijken aan de regering van de V.S. voor de vervolging van Falun Gong voor, waaronder Jiang Zemin, Luo Gan, Liu Jing, Zhou Yongkang, Li Lanqing, Wang Maolin, ect. , en drong er bij de V.S. regering erop aan om voor deze personen de toegang te weigeren tot de V.S.. Bo Xilai is op beide lijsten terug te vinden.

Bo Xilai is eveneens één van de beklaagden in een strafrechterlijke rechtszaak ingediend in bij het kantoor van de federale openbare aanklager in Duitsland door veertig Falun Gong beoefenaars. De aanklachten zijn opnieuw: genocide en misdaden tegen de mensheid.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular