Legalisatie Falun symbool in Duitsland een feit

Redaktioneel voorwoord: Hitler draaide ooit simpelweg de van oudsher zeer gerespecteerde swastika om. Associatie met de creatie van de dictator ligt sindsdien voor de hand. Historisch gezien is dit niet terecht daar de swastika veel ouder is en velen gaan er desondanks aan voorbij dat de associatie ermee een gevolg is van de impact van de propaganda van Hitler tot op de dag van vandaag. Omdat in het Falun symbool swastikas zichtbaar zijn, ligt het gebruik ervan in Duitsland begrijpelijkerwijs gevoelig. Zo gevoelig dat een rechtszaak nodig bleek om legalisatie van het Falun Symbool in Duitsland te realiseren.

We schrijven oktober 1999. Voor het kantoor van de kanselier, drongen Duitse Falun Gong beoefenaars er bij de Duitse Kanselier Schroeder op aan, voorafgaand aan zijn bezoek aan China, aandacht te besteden aan de mensenrechtenschendingen tegen Falun Gong beoefenaars in China. Tijdens deze activiteit werd het Falun Symbool getoond, maar de politie nam het in beslag. De beoefenaars die het symbool hiervoor gebruikten kregen een waarschuwing. Vanaf dat moment, was tijdens alle Dafa activiteiten georganiseerd door beoefenaars in Berlijn, het gebruik van het Falun symbool verboden. Op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december 1999, lanceerden beoefenaars een parade tegen de vervolging in Munchen en het Falun symbool dat bij deze activiteit werd gebruikt, werd ook in beslag genomen. Na deze gebeurtenis, ervoeren beoefenaars in andere steden gelijkaardige problemen. Met als resultaat dat het Falun symbool in Duitsland een ernstig probleem werd.

De voorzitter van de Duitse Falun Gong Vereniging ontving een aanklacht van de regio waarbinnen hij woont, met de beschuldiging dat het gebruik van het Falun symbool op de Duitse website van de Falun Dafa Vereniging illegaal is. Na een jaar van wettelijk onderzoek en gerechtelijke stappen, maakte het hoger gerechtshof haar definitieve oordeel bekend: “Het Falun symbool is wettig.” Vanuit dat oogpunt is Ingers’ uitleg het volgende:

Vraag: kan je a.u.b. wat meer toelichting geven over deze zaak?

Antwoord: In de herfst van 2002, ontving ik een bericht van de rechtbank van de regio, ons beschuldigend van het vertonen van het Falun symbool op de Duitse website van de Falun Dafa Vereniging, omdat dit onwettig zou zijn. Ik werd gevraagd om naar een plaatselijk politiebureau te gaan om de zaak nader te verklaren. Dus ging ik er naartoe om een gedetailleerde, mondelinge uitleg te geven en de politie was daar tevreden mee. In mei 2003 ontving ik een aanklacht van de rechtbank van de regio, met de beschuldiging dat we ons niet aan de wet hielden door het Falun symbool op onze website te tonen en ze ons vroegen om binnen een week te reageren; anders zou de rechtbank er een zaak van maken. Na de zaak met ervaren beoefenaars rustig besproken te hebben, dienden we een brief in aan deze rechtbank via een advocaat, met een gedetailleerde uitleg over de betekenis van het Falun symbool, een introductie van Falun Dafa en de waarheid over de vervolging. Ondertussen contacteerde de advocaat een gerenommeerde Duitse sinoloog en professor aan de universiteit van Heidelberg, Dhr. Rudalf G. Wagner, die ons tijdens de sessie verdedigde. Volgens hem ondernam de aanklager iets absurds omdat het Falun symbool echt wettig is. In november van vorig jaar, vooraleer de sessie werd geopend, ontving ik het oordeel van de rechtbank: de verdedigende partij is onschuldig en al de kosten zullen door de regering gedragen worden. De publieke aanklager kon het oordeel niet aanvaarden en ging vervolgens in hoger beroep. In maart ontving ik de uiteindelijke beslissing gemaakt door die rechtbank: de oorspronkelijke beslissing werd gehandhaafd en een aanvraag om verder in beroep te gaan, werd geweigerd. Met andere woorden, het Falun symbool is zeker wettig in Duitsland.

V: Hoe komt het dat jullie de zaak gewonnen hebben?

A: De beoefenaars gingen heel rustig om met deze kwestie zonder er angst voor te hebben dat het zou mislopen. We waren er echt zeker van dat het Falun symbool wettig was. We schreven de brief op een rustige manier, zonder de bedoeling te willen twisten of met één of andere gehechtheid, omdat we enkel deze gelegenheid wilden aangrijpen om de feiten uit te leggen. De advocaat die we huurden had een juiste houding en hij wilde het niet doen uit eigenbelang. Na met ons samen te werken, leerde hij Falun Dafa goed kennen. Ik denk dat de rechter een man is met gevoel voor rechtvaardigheid en dat in ere wilde houden. Hij wees erop dat in zijn verschijning het Falun symbool en het illegale Nazi symbool er helemaal anders uitzagen en dat hun betekenis ook helemaal aan elkaar tegengesteld zijn. Hij zei “Het Falun symbool vertegenwoordigt vrede en harmonie in de geest, wat hetzelfde is waar de Falun Gong beweging voor staat.” De rechter schreef eveneens het volgende in het vonnis van de rechtbank: “Op dit moment wordt Falun Gong bruut vervolgd in het land waar het ontstaan is, China.” Het vonnis zal naar vele afdelingen verzonden worden, en meer mensen zullen de gelegenheid krijgen om te feiten te kennen.

V: Waarom is de legalisering van het Falun symbool in Duitsland volgens jou belangrijk?

A: De legalisatie van het Falun symbool kan de interesse opwekken van het Duitse volk en diegenen die dachten dat het onwettig was zouden hun mening kunnen herzien. Dit symbool is nu beschermd door de Duitse wet. Falun Dafa en de vervolging die het heeft geleden zal ieders bezorgdheid worden, wat een proactief effect heeft op het ophelderen van de waarheid over deze vervolging en het ontmaskeren van het kwaad. Verder geeft het de mogelijkheid om de Falun Dafa verder te verspreiden in Duitsland en gunstigere omstandigheden te creëeren om de waarheid rond Falun Gong verder te verspreiden binnen Duitsland.

V: Wat zal de Falun Dafa vereniging nu doen om zo veel mogelijk Duitse mensen het Falun symbool te laten begrijpen en te aanvaarden?

A: Eerst zullen we er een verslag van uitbrengen op onze website; met de ondersteuning van advocaten brengen we ook in magazines binnen wettelijke kringen er verslag van uit; Op hetzelfde moment, zullen we een persartikel verspreiden aan een brede selectie van Duitse media via onze Falun Dafa Informatiecentrum. Wanneer we activiteiten houden, zullen we het vonnis van de rechtbank tonen aan de betrokken ambtenaren, en met gepaste trots het Falun symbool kunnen tonen, zoals bijvoorbeeld tijdens de Falun Dafa informatiedag, parades, ect. Kort samengevat zullen wij op verschillende wijzen meer mensen laten kennismaken met het Falun symbool.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular