Falun Gong voor het International Criminal Court

Onlangs waren de Nederlandse beoefenaars van Falun Gong te vinden voor het ICC om in het vooruitzicht van een mogelijke rechtzaak, de medewerkers te tonen dat zij in praktijk brengen waar zij zeggen voor te staan.

Uit diverse reacties bleek dat dit beoogde resultaat zonder meer bereikt was. Enkele medewerkers waren zeer geïnteresseerd toen zij aan het eind van de middag hen passeerden en namen dankbaar informatiemateriaal in ontvangst met betrekking tot Falun Gong, de vervolging en de diverse rechtszaken die beoefenaars wereldwijd gestart zijn om een eind aan het onrecht te maken op een volwassen en constructieve manier. Een agent merkte op: " Dit is de meest vredevolle demonstratie waar ik ooit getuige van heb mogen zijn." Met de camaraman van een een lokale televisiezender werd een zichtbaar aangenaam gesprek gevoerd die gekomen was op uitnodiging van de Nederlandse beoefenaars. 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular