Jaarrapport van Amnesty International onthult China’s repressie van Falun Gong

Amnesty rapporteert: “Holle retoriek tegen de spirituele beweging Falun Gong, welke in juli ’99 als een ketterse organisatie is verbannen, heeft zich geïntensiveerd in de officiële media, wat het klimaat van agressie en onverdraagzaamheid jegens Falun Gong blijkbaar verergerd heeft. Vastgehouden Falun Gong beoefenaars, waaronder grote aantallen vrouwen, liepen het gevaar gemarteld te worden, waaronder seksueel misbruik, met name wanneer zij weigerden hun geloof op te geven. Volgens overzeese Falun Gong bronnen zouden meer dan 800 mensen die vastgehouden worden in verband met Falun Gong gestorven zijn sinds 1999, in de meeste gevallen ten gevolge van marteling of mishandeling.”

Amnesty publiceert haar jaarrapport over mensenrechten wereldwijd op 26 mei. Het volgende betreft een selctie omtrend de situatie in China.

Voor wat betreft China, zegt het rapport: “Ondanks een aantal positieve stappen, is er geen poging gedaan fundamentele juridische en institutionele hervormingen te introduceren, welke nodig zijn een einde te maken aan de ernstige mensenrechtenschendingen. Tienduizenden mensen bleven vastgehouden of gevangen in schending van hun recht op vrijheid van meningsuiting en samenkomst, en liepen serieus gevaar gemarteld of mishandeld te worden”.

Het rapport zegt dat de vrijheden van meningsuiting en religie doorgingen ernstig beperkt te worden en dat China doorging de internationale “strijd tegen terrorisme” als voorwendsel te blijven gebruiken om vreedzame dissidenten te onderdrukken.

Met betrekking tot de repressie van spirituele en religieuze groeperingen vatte het rapport samen. “leden van onofficiële spirituele of religieuze groeperingen, inclusief enkele Qi Gong groeperingen en ongeregistreerde Christelijke groeperingen, bleven willekeurig gearresteerd, gemarteld en mishandeld worden”.

Het rapport gaat verder met, “Holle retoriek tegen de spirituele beweging Falun Gong, welke in juli ’99 als een ketterse organisatie is verbannen, heeft zich geïntensiveerd in de officiële media, wat het klimaat van agressie en onverdraagzaamheid jegens Falun Gong blijkbaar verergerd heeft. Vastgehouden Falun Gong beoefenaars, waaronder grote aantallen vrouwen, liepen het gevaar gemarteld te worden, waaronder seksueel misbruik, met name wanneer zij weigerden hun geloof op te geven. Volgens overzeese Falun Gong bronnen zouden meer dan 800* mensen die vastgehouden worden in verband met Falun Gong gestorven zijn sinds 1999, in de meeste gevallen ten gevolge van marteling of mishandeling.”

Het rapport bevat ook een sterfgeval van een Falun Gong beoefenaar. Het zegt, ‘Deng Shiying stierf naar zeggen op 19 juli, de dag naar haar vrijlating uit de Jilin Vrouwengevangenis in Changchun Stad, Jilin Provincie, waar ze haar zeven jaren celstraf uitdiende in verband met het produceren en distribueren van informatiemateriaal dat de mensenrechtenschendingen van Falun Gong beoefenaars in China beschreef. Volgens Falun Gong bronnen, werd ze geslagen door celgenoten, waarschijnlijk opgedragen door gevangenisbewakers, kort voor haar vrijlating.”

De volledige tekst van het hoofdstuk over China kan gevonden worden op:
http://web.amnesty.org/report2004/chn-summary-eng

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular