België: speech van een woordvoerder van Falun Gong Vereniging

In dit artikel een speech van een woordvoerder van Falun Gong tijdens een interparlementaire conferentie over de Rechten van de Mens en Godsdienstvrijheid

speech_belgische_fxh.jpg Meneer de voorzitter, dames en heren,

Ik wil het Institute of Religion en Public Policy bedanken voor de organisatie van deze belangrijke conferentie en om mij de kans te geven over de spirituele beweging Falun Gong en haar harde toestand in China te spreken. Zoals u wellicht weet, houdt de vervolging door het Chinese regime tegen Falun Gong nu al voor 5 jaar aan. Voor diegenen die het met veel moed hebben getrotseerd, was de onderdrukking zonder medelijden, gewelddadig en systematisch.

Falun Gong is een traditionele Chinese manier van leven. Als meditatiesysteem werd het voor het eerst in het openbaar geïntroduceerd in 1992 door Dhr. Li Hongzhi. Deze meditatie bevat 5 reeksen van zacht bewegende oefeningen, dat de energie versterkt en zuivert zodat het harmonisch wordt; de leer is gratis en de activiteiten vrijwillig. Verschillende gezondheidsonderzoeken door de regering toonden aan dat de regelmatige beoefening van Falun Gong de gezondheid ten goede komt. Volgens deze verslagen haalde de genezingsgraad voor de meeste ziektes een percentage van 95%.

De U.S. News en World Report brachten in februari 1999 een verhaal, waarin een  ambtenaar van de Chinese sportcommissie zei “Falun Gong en andere Qigongvormen kunnen een persoon 1000 Yuan (ca. 100 Euro) in jaarlijkse medische kosten uitsparen. Premier Zhu Rongji was daar enorm blij mee. Het land kon het geld juist nu zeker goed gebruiken. “ Dit komt neer op meer dan 10 biljoen U.S. dollars – wat niet min is.

In 1998 toonden Chinese regeringsstatistieken aan dat 70 tot 100 miljoen mensen Falun Gong beoefenden. Beoefenaars waren in alle lagen van de bevolking, leeftijd en geografische gebieden terug te vinden. Tot juli 1999 heeft de Chinese Regering Falun Gong gedurende 7 jaar gepromoot en gaf het veel lof voor “de verbetering van de gezondheid en zijn grote morele bijdrage aan de samenleving”. Met als gevolg dat de Regering talrijke getuigschriften uitvaardigde als eerbewijs voor Falun Gong en haar stichter.  

 Een ander aspect en misschien wel het belangrijkste van Falun Gong is zijn spirituele kant—de principes Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. Met de vervolging van Falun Gong veegt de Communistische partij eveneens een Chinese intellectuele geschiedenis van 1000 jaar van de kaart. In deze Falun Gong principes kunnen we de “Zhen” of Waarachtigheid van Lao Tzu, oprichter van het Taoïsme en de “Shan” of de Compassie van het Boeddhisme en de “Ren” of Verdraagzaamheid aangeleerd door Confucius terugvinden. We vinden hier duizenden jaren van een Chinese manier van leven en spirituele gedachten in de ideeën van de vereniging van geest en lichaam, karma en deugden en hoe de geest verder leeft na de dood in terug. Deze ideeën zijn niet nieuw; Het zijn ideeën die zich in de Chinese cultuur hebben verspreid, evenals in vele andere culturen, voor zover een mens zich dat kan herinneren. Deze ideeën vormen de grondslag van het menselijke geloof. Het wil niet zeggen dat enkel omdat deze gedachten gedurende de laatste 50 jaar in China zijn onderdrukt dat zij de tand des tijds niet hebben of zullen weerstaan. Eigenlijk symboliseren de principes Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid die in Falun Gong verankerd zijn de essentie van de Chinese cultuur. Dr. Franz Susman, professor voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Oostenrijk vermelde: “net zoals de meest succesrijke groep filosofen 2000 jaar geleden  -- de Boeddhistisch-Pythagoreaanse Essentie – is vandaag de Falun Gong beweging de grootste hoop voor de mensheid, omdat de leringen en het leven in evenwicht zijn. 

 Maar de snel groeiende populariteit van Falun Gong zorgde ervoor dat Jiang Zemin, voormalige president van China, zich bedreigd voelde omdat 100 miljoen Falun Gong beoefenaars de leden binnen de Communistische partij ( toen geschat op zo’n 40 miljoen) in aantal oversteeg. Bovendien is in de voorbije 50 jaar de communistische ideologie, overgewaaid van de vroegere Sovjetunie, altijd al in conflict geweest met de traditionele Chinese cultuur en waarden. Bijvoorbeeld, de Culturele Revolutie in de jaren 60 vernietigde bijna alle Boeddhistische tempels, kerken en culturele overblijfselen; de politieke campagne tegen Confucius in de jaren 70 keurden de klassieke Chinese filosofen af; en nu met de vervolging van Falun Gong in 1999 begon voor de Chinezen hun ergste nachtmerrie, daar hun hoop om terug te keren naar hun culturele wortels wederom met de voeten werd getreden. Zulke systematische (straf)campagnes zijn altijd brutaal en gewelddadig verlopen. Jiang Zemin vreesde dat de heropleving van de traditionele Chinese cultuur, zoals Falun Gong, het atheïstische Communistische dictatorschap zou ondermijnen.   

 Elk tijdperk heeft zijn bepalende momenten, zijn  bepalende bewegingen. Ik geloof dat het Falun Gong onderwerp in China precies één van de onderwerpen is dat het nalatenschap van de mensheid de dag van vandaag beïnvloedt. Aziatisch-Oceanisch Directeur van Amnesty International, T. Kumar, zei: “tienduizenden Falun Gong leden zijn door de Chinezen gearresteerd enkel omdat zij hun eigen geloof beoefenden. Dit zijn gewone burgers van China. Zij deden nooit iemand kwaad… zij zijn geen misdadigers... Het is schokkerend te zien dat China hiermee weg is gekomen het afgelopen jaar…oppakken, opsluiten, martelen en zelfs het lastig vallen van mensen die zich tegen deze vervolging uitspreken.”

Mensenrechtengroeperingen rapporteerden dat meer dan 100.000 mensen zonder een proces naar werk-, heropvoedingskampen werden gestuurd, minstens 1000 kregen wrede gevangenisstraffen van  minstens 18 jaar en meer dan 1000 mensen zijn gestorven door mishandeling in gevangenschap door toedoen van politie. En dat zijn slechts de gevallen die gerapporteerd en bevestigd zijn.

Maar de getallen vertellen niet het hele verhaal. Er zijn ontelbare verhalen van ooggetuigen over de martelingen en vernederingen die beoefenaars het voorbije jaar in gevangenkampen hebben ondergaan. De politie gebruikt enkele van de meest onmenselijke martelpraktijken, zoals bamboe splinters onder vingernagels duwen, en het marteltuig bekend als “Dilao”, waarbij gevangen vastgeketend worden in de ondragelijkste houdingen. Zij hebben meer dan 1000 gezonde normale personen in psychiatrische instellingen gestoken, waar men de beoefenaars stil houdt door hen met drugs en kalmeermiddelen te injecteren, die de hersenen schade toe brengen.

 In het bijzonder vrouwen zijn tijdens de vervolgingscampagne het doelwit geweest. Bijvoorbeeld, zwangere vrouwen werden gedwongen om in een laat stadium van zwangerschap abortus te plegen, in plaats van te worden vrijgelaten om hun kind ter wereld te brengen. Tijdens de gevangenschap door politie of regering leden vrouwelijke beoefenaars onder de verschillende seksuele aanrandingen, zoals hen van hun kleren te ontdoen en naakt in cellen met mannelijke criminelen te worden geworpen, het wijdverspreide gebruik van elektrische schokapparaten in de genitaliën duwen en daar schokken toe te brengen, verkrachting en groepsverkrachting.
Maar de Falun Gong beoefenaars in China houden zich nog altijd sterk. Naast hun verbluffend uithoudingsvermogen is het opmerkelijke van deze hele situatie dat de beoefenaars hieronder steeds geweldloos zijn gebleven –zij vochten simpelweg niet terug. Zij weten dat kwaad niet met kwaad kan bestreden worden. Wetenschappers/geleerden is opgevallen dat China nog nooit in haar geschiedenis een dergelijk volhardend en vreedzaan verzet gekend. Enkel en alleen wat deze mensen de regering willen vertellen, is dat Falun Gong een edelmoedige Chinese culturele erfenis is en dat de regering niet het recht heeft om hen het grondwettelijke recht op vrijheid van geloof, meningsuiting en vereniging te ontzeggen.

Spiritueel geloof is een anker wanneer al de rest donker wordt en de stromingen iedereen naar alle richtingen trekt. Vandaag de dag heeft China niets meer nodig dan morele waarden en het gevoel dat het leven meer te bieden heeft dan de materiële rijkdom, en dat is, en ik denk dat we het daar allemaal eens over zijn, wat het Chinese Communistische dictatorschap haar volk niet biedt.

 Om zijn mensenrechtenschendingen te rechtvaardigen, probeert China Falun Gong als een “sekte” en een “omstreden” onderwerp af te schilderen. Maar in werkelijkheid, is Falun Gong een moreel gegeven en iets dat het oude Chinese erfgoed probeert te beschermen. Het gaat er daarnaast ook om menselijke waardigheid – over het beschermen van iemands recht op vrijheid van geloof, meningsuiting en vereniging.  Keer op keer heeft de geschiedenis ons verteld dat voor het kwade opkomen betekent dat het goede verraden wordt en dat onrecht aan één persoon onrecht aan iedereen is.

Falun Gong beoefenaars overal ter wereld hebben de verantwoordelijke voor dit bloedbad gedagvaard – de dictator van China, Jiang Zemin – voor mishandeling, genocide en misdaden tegen de mensheid. Momenteel zijn de rechtszaken een echt afschrikmiddel voor diegenen die de orders van Jiang uitvoeren en heeft het sommige gevallen van marteling en misbruiken in China voorkomen.

De Chinese regering beweert dat er op het vlak van mensenrechten verbeteringen zijn en zij proberen dit te bewijzen door het gijzel diplomatie spelletje voor de internationale gemeenschap op te voeren, door hier en daar een dissident vrij te laten. Maat laat je daar niet door verwarren. Men moet door de bedrieglijke natuur van de vervolging heen zien. De controle over iemands geest en methoden van indoctrinatie en hersenspoeling zijn niet minder afschrikwekkend dan deze die zijn beschreven in George Orwell’s klassieke voorstelling van het Communisme, 1984. De vuiligheid, de pijn en de schreeuwen zijn allemaal echt.

 Er zijn moedige individuen die dit duivelse systeem hebben getrotseerd. De Chinese legerarts Dr. Jiang Yanyong waagde vorig jaar zijn leven om de waarheid te vertellen over SARS aan de buitenlandse pers. En Dr. Charles Li zit momenteel opgesloten in een Chinese gevangenis voor de “misdaad” de vervolging van Falun Gong in China aan de kaak te stellen. Een consul van de V.S. in Shangai vertelde dat Dr. Li fysiek is gemarteld, verplicht werd om hersenspoelklassen bij te wonen en slavenarbeid te verrichten. 

 Genocide houdt meer in dan het aantal dat vermoord wordt – het hangt af van de bedoeling en het systeem om een groep mensen te vernietigen. Jiang Zemin heeft dit voornemen sinds 1999 geuit en heeft een gigantisch netwerk van operationele instanties, media en politie uitgebouwd om zijn bevel te laten uit voeren. Alles lijkt zijn normale gangetje te gaan in China, maar de waarheid is dat het leven van miljoenen Chinese mannen en kinderen vlak onder onze neus vernietigd worden. Elke keer dat een werknemer op zijn werk wordt ontslagen omwille van zijn geloof, elke keer dat een buur een Falun Gong beoefenaar aan de politie inlevert, elke keer dat een kind door zijn leerkrachten verplicht wordt Falun Gong de rug toe te keren opdat hij in school mag blijven, wordt de samenleving meer en meer corrupt en verdord.

 De wereld heeft zijn mening reeds verteld over de vervolging van Falun Gong. Leden uit de democratische samenleving hebben China’s brutale vervolging van Falun Gong veroordeeld. Het congres van de V.S. en het Europese Parlement bijvoorbeeld hebben specifieke resoluties goedgekeurd waarin zij China oproepen om de vervolging tegen Falun Gong te beëindigen en op te komen voor de mensenrechten van Falun Gong.
We waarderen echt de steun van de internationale gemeenschap gedurende de voorbije 5 jaren, waaronder die van de vele regeringen en NGO’s zoals Amnesty International. Wij hopen dat de deelnemers aan deze conferentie ons eveneens willen steunen en deze hedendaagse wreedheid in China helpen beëindigen. 
Ik wil vandaag eindigen met de volgende gedachte – ongeacht hoe moeilijk de dingen ook lijken, elke keer dat iemand opkomt voor dat wat goed is, welke gevolgen het ook met zich meebrengt, brengt deze persoon moed en licht. Dat kan uiteindelijk het bestewapen zijn tegen het kwade en de duisternis en iets dat wij altijd in ons hart kunnen meedragen. 

 Hartelijk bedankt.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular