Chinese advocaat onthult mensenrechtenschendingen en wordt van functie ontheven

20-04-2005 Vervolgde advocaten

Wiskunde-Olympiade winnaar en Falun Gong beoefenaar Qu Yanlai, werd gearresteerd en onrechtmatig veroordeeld. Overtuigd van de onrechtmatigheid van de vervolging van Falun Gong poogde advocaat Guo Guoting hem vrij te krijgen nadat hij door familie gevraagd was. Dhr. Guo Guoting werd zijn fundamentele recht om binnen 48 uur zijn client te onmoeten geweigerd. Na een paar jaar van beroepen en vragen om toestemming heeft dhr. Guo Guoting nog steeds niet Qu Yanlai kunnen ontmoeten. Daarentegen werd Guo Guoting in toenemende mate onder druk gezet en omdat hij zich voor deze zaak inzette uiteindelijk voor een jaar ontheven van zijn functie.


Hieronder volgt een verklaring van advocaat Guo Guoting over de gebeurtenissen omtrent de arrestatie van Falun Gong beoefenaar Qu Yanlai dat hij liet publiceren in de Chinese krant Epoch Times. Het verhaal over de ontheffing van zijn functie is hier te lezen.


Falun Gong beoefenaar Qu Yanli wordt momenteel vastgehouden in een gevangenis nabij Shanghai. Als zijn advocaat heb ik geen toestemming gekregen hem te bezoeken, ondanks mijn herhaalde verzoeken. In het proces van detentie is hij fysiek misbruikt en mentaal gemarteld.
Qu is in 2000 afgestudeerd aan het Energie Engineering Department van de Jiaotong Universiteit in Shanghai. Hij was winnaar van de bijzondere prijs van de Nationale Chemie Olympiade en behaalde een eerste plaats in de Wiskunde Olympiade. Op 20 juli 1999 begon hij, ondanks de vervolging geïnitieerd door de regering, Falun Gong te beoefenen, wat gebaseerd is op de principes Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid, om zelf-discipline te beoefenen en een moreel en waardig persoon te worden. Hij doneerde bloed, al zijn spaargeld van meer dan 4.000,- Yuan ($US 482,-), dat hij verworven had door dagelijks te bezuinigen, evenals zijn kleren en beddegoed aan behoevende schoolgenoten.
Hij beoefende altijd compassie, dacht aan en hielp anderen; leraren en klasgenoten beschouwden hem als uitzonderlijk in zowel zijn studie als gedrag. Deze buitengewone student van een reputabele school werd in het geheim gearresteerd, veroordeeld en beroofd van vrijwel al zijn mensenrechten, alleen vanwege zijn overtuiging. Daarom begon hij een hongerstaking, en weigerde zowel voedsel als water. Hij gebruikte de meest kostbare gift van het menselijke leven als prijs voor zijn strijd voor vrijheid van geloof, en om zijn persoonlijke waardigheid en fundamentele mensenrechten te verdedigen.
Om middernacht op 20 september 2002 werd Qu gekidnapped uit zijn huis door de locale politie van Shanghai. Hij werd officieel vastgehouden op 2 oktober en formeel gearresteerd op 2 november. Op 2 juni 2003 werd een hoorzitting voor de rechtbank gehouden en op die zelfde dag legde het Hof de nr. 324 (2003) criminele straf op: Qu werd schuldig bevonden aan het ‘gebruiken van een sekte-organisatie om de handhaving van de wet te schaden’ en werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenis.
Van de tijd van zijn kidnapping tot de tijd van de veroordeling, hebben zijn verwanten geen berichtgeving ontvangen. Toen ze ontdekten dat hij vermist werd, zochten zijn familieleden overal naar hem en gaven, tevergeefs, ongeveer 100.000 Yuan uit. Uiteindelijk ontvingen ze op 2 juli 2003 het vonnis van het Hof via de post uit Shanghai.
Zijn moeder schreef in haar beroepschrift: “Wij hebben vernomen dat Qu Yanlai illegaal veroordeeld is tot vijf jaar gevangenis. Niemand berichtte ons over zijn verblijfplaats. Om mijn geliefde zoon weer te zien, ben ik naar Shanghai gekomen in de intense zomerhitte van augustus 2003, en belde de rechtbank om te vragen naar mijn zoon’s verblijfplaats. Een rechter zei: “Durf jij ons te bellen? Ik zal je laten volgen, ik zal je laten arresteren. Hij is al terug naar huis gegaan.’Als het mij zelf niet direct gebeurd was, had ik het nooit geloofd. Een rechter die terloops spreekt over het volgen en arresteren – wie gaf haar die autoriteit! Ik ging uiteindelijk naar de rechtbank om navraag te doen, en deze rechter zei, erg geïrriteerd, “Hij bevindt zich in de gevangenis van het Putuo district. Kom me niet nog eens vragen!” Ik ging toen naar de gevangenis van het Putuo district, waar een politieman me zei: “Hij is in de Qingpu gevangenis.” Ik nam een taxi naar de Qingpu gevangenis en wachtte daar een paar uur, maar tegen de middag, zij de poortbewaker: “Hier is niemand bij die naam”. Moeten deze rechters en politiemensen zo koelbloedig, meedogenloos en apathisch zijn?
“Ik belde de Putuo districtsgevangenis opnieuw op, en er werd me gezegd dat hij inderdaad in Qingpu zat! Ik voelde alsof mijn oren explodeerden! Waar was mijn zoon nu?  Waarom gaven de mensen van de rechtbank en districtsgevangenissen zijn verblijfplaats niet prijs? Als moeder, voelde ik alsof ik met een mes gestoken werd. Een zoon werd onterecht gearresteerd en veroordeeld, en ik als moeder werd zelfs beroofd van het recht om te weten waar hij was? Uiteindelijk leerde ik van een chef van justitie dat hij in de Tilangiao gevangenis was. Ik haastte me naar de Tilangiao gevangenis. Het was toen na een jaar inspanningen en herhaalde risico’s dat de moeder en haar kind elkaar konden ontmoeten en op elkaars schouder konden huilen. Zelfs de politiemensen waren allemaal in tranen”.
Onder het totalitaire regime, blijft propaganda gepubliceerd door het mondstuk van de regering, de televisie, radio, dagbladen en magazines, roekeloos doorgaan Falun Gong zwart te maken. Het heeft een lange periode aangehouden en heeft met succes vele mensen voor de gek gehouden door een onverklaarbare haat tegen Falun Gong op te wekken, wat tot een verstoorde publieke mentaliteit en verlies van menselijke natuur heeft geleid.
Om te protesteren tegen deze oneerlijke straf, om zijn vrijheid van geloof te behouden en zijn waardigheid en fundamentele mensenrechten te bewaken, voerde Qu Yanlai een 780 dagen tellende hongerstaking – de langste en meest indrukwekkende ooit vastgelegd in de menselijke geschiedenis! In die tijd leed hij aan genadeloze afranselingen, evenals aan barbaarse dwangvoeding welke vier ernstige maagbloedingen tot gevolg hadden; hij werd voor vier maanden naar het ziekenhuis gestuurd en diverse malen kritiek ziek verklaard. Zijn ouders legden grote afstanden af van Daqing tot de Shanghai Tilangiao gevangenis om hun zoon over te halen weer te eten. Omdat hij het niet kon verdragen zijn ouders zo te zien lijden, ging hij akkoord om weer te eten. Maar omdat de gevangenis hem ferm verbood Falun Gong in de gevangenis te beoefenen, ging Qu, die vast gelooft in Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid door met vasten om te demonstreren voor gepaste juridische rechten, totdat zijn moeder hem vertelde dat hij door een echte advocaat verdedigd zou worden. Slechts toen stopte hij zijn protest, en legde klaarblijkelijk grote verwachtingen op mij, zijn advocaat!
De wet stelt dat een advocaat het recht heeft de verdachte te ontmoeten in gevangenschap, en de gevangenis moet binnen 48 uur een ontmoeting organiseren met de advocaat. Er zijn echter 103.680 uren vergaan en ondanks de vier aanvragen voor een ontmoeting, heeft de gevangenis nog steeds illegaal en schaamteloos onze ontmoeting geweigerd! Ongeacht of het beoefenen van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid en het vertellen van de waarheid een basis is voor schuld, Falun Gong beoefenaars zouden als burgers ook het meest minieme recht van gelijkheid moeten kunnen genieten. Welke schuld had Qu echter in het geloven in Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid? Zelfs het recht om zijn advocaat te ontmoeten werd hem illegaal ontzegd voor een heel lange periode!
Dit is geschreven gedurende de Chinese Oudejaarsavond van 2005. Qu’s moeder die in een verre noordelijke plaats woont, heeft me gewetensvol twee keer gebeld in deze periode van drie maanden om slechts naar mijn veiligheid te vragen. Wat een vergiffenis en zorg! Als de genoemde advocaat heb ik de verdachte teleurgesteld en ben ik niet in staat de hoge verwachtingen waar te maken. Ik heb geen ander alternatief dan te onthullen wat er werkelijk gebeurt in China’s meest geavanceerde en geïnternationaliseerde metropolis Shanghai. De autoriteiten respecteren de wet niet; en de gevolgen van het vernietigen van de wet zijn zeer ernstig. Wat voor een stabiliteit is er in de “doe zoals men wenst” ordehandhaving in deze samenleving? Met zulke minachting van mensenrechten, hoe kan het grootse Shanghai een ‘geïnternationaliseerde metropolis’ genoemd worden?

Shanghai Tianyi Advocatenkantoor
Mr. Guo Guoting

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular