6 Jaren Vreedzaamheid: Falun Gong beoefenaars herdenken 25 april 1999 (foto's)

Op 25 april 1999, kwamen meer dan 10.000 Falun Dafa beoefenaars bijeen in Beijing buiten het gebouwencomplex van de Chinese regering bekend als Zhongnanhai, waar het publieke klachtenbureau is gevestigd. Ofschoon deze demonstratie een ongekende rust uitstraalde, werd ze door de Chinese autoriteiten bestempeld als het "bestormen" van het regeringscomplex en gebruikt als middel tegen Falun Gong om de vervolging mee te rechtvaardigen. Nu, na zes jaren onverstoord vreedzaam en geweldloos vragen om een einde aan de vervolging dachten Falun Gong beoefenaars wereldwijd terug aan deze dag.

Voor de Chinese ambassade in Den Haag staat een handjevol Falun Gong beoefenaars. Ze doen oefeningen en denken terug aan 25 april 1999.

Zes jaar geleden, gingen Falun Gong beoefenaars naar Zhongnanhai omdat de Chinese politie in de stad Tianjin enkele Falun Dafa beoefenaars in de periode daarvoor op gewelddadige wijze had behandeld en lastiggevallen en hen ook een onrechtmatige ban had opgelegd voor het publiceren van Falun Dafa materialen. Ze deden een beroep op het klachtenbureau dat daar gevestigd is voor de 45 Falun Gong beoefenaars die onrechtmatig gearresteerd werden door de politie in Tianjin in de twee voorafgaande dagen.

Beoefenaars gaven het woord door in die dagen via hun oefenplekken en email. Meer dan 10.000 kwamen naar Zhongnanhai waar ze door politie gemanoeuvreerd werden in een rij zo lang dat ze het complex nagenoeg omsingelden. Een paar Falun Gong beoefenaars presenteerden hun zaak aan Premier Zhu Rongji, die enkele geruststellende woorden sprak, waarna de beoefenaars rustig naar huis gingen en beoefenaars in Tianjin werden vrijgelaten na instructies van Beijing.

foto's van Zhongnanhai op 25 april 1999

De gebeurtenis schokte de Chinese leiders omdat ze niet hadden geanticipeerd dat zoveel mensen zich zo snel konden verzamelen in het hart van de stad. Niet sinds het incident op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 waar vele studenten uit Beijing bij betrokken waren, zijn zoveel mensen bij elkaar gekomen om een beroep te doen op de regering, en de reactie van de regering in die tijd was snel en wreed. Op 10 juni werd het 610 bureau opgericht door Jiang Zemin, een gestapo-achtig orgaan dat de vervolging van Falun Gong al die jaren gestuurd heeft. Later, in de nacht van 19 juli 1999, viel de politie de huizen van honderden beoefenaars binnen en sleepte hen mee naar de gevangenis. De volgende dag, werd Falun Dafa officieel illegaal verklaard in China. Vanaf dat moment werd een enorme regeringscampagne gevormd om Falun Dafa te onderdrukken en te vernietigen.
 
De relevantie van de dag 25 april ligt in de wijze hoe Falun Gong beoefenaars onderdrukking beantwoorden. Gedurende zes jaren hebben tallozen hun leven geriskeerd om in beroep te gaan. Terwijl anderen tot geweld over gegaan zouden kunnen zijn, deden zij dat niet. In tegendeel, door de jaren zijn Falun Gong beoefenaars zelfs meer vastberaden om te leven volgens de drie basisprincipes van hun oefening: Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid, die diep in hun hart geworteld zijn. De foto's van 25 april 1999 spreken boekdelen en stralen een bijzondere rust uit. Veel beoefenaars staan op straat te lezen in hun Falun Gong boeken die de levensfilosofie achter die drie principes beschrijven. Onverstoord riskeren ze dagelijks hun leven om de wreedheid van de regeringscampagne bloot te leggen en doen een oproep op goedhartige mensen de vervolging te stoppen.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular