Doodgefolterd: Mevrouw Gao Rongrong - Chinese autoriteiten dwingen familie tot snelle crematie

20-06-2005 Vrouwen

Mevrouw Gao Rongrong, 37 jaar oud, onderging zeven uren van gewelddadige elektrische schokken waarbij haar gezicht zwart geblakerd en verminkt werd. Foto's van haar toestand werden vorig jaar op internet gepubliceerd. Ze werd weer gearresteerd en gefolterd tot op het punt van vel over been. Gao Rongrong stierf op 16 juni 2005.

Op 16 juni 2005, na gewelddadige vervolging te hebben ondergaan stierf mevrouw Gao Rongrong, op de intensive care van het China medisch universiteitsziekenhuis in de stad Shenyang in de provincie Liaoning. Volgens statistieken op de clearwisdom website is Gao Rongrong de 54ste Falun Dafa beoeenaar die doodgefolterd werd in Shenyang. Mevrouw Gao's lichaam is momenteel in het Wenguantun sterfhuis in Shenyang. De autoriteiten zetten haar familie onder druk om haar lichaam snel te cremeren, om alle bewijs van hun misdaden te vernietigen.

CCP overlopers bewijzen het beleid van "Beoefenaars die sterven in detentie worden bestempeld als zelfmoord".

Gedurende de afgelopen zes jaar heeft de Clearwisdom website het vervolgingsbeleid van Jiang's regime: "Vernietig hun reputatie, put ze financieel uit, en vernietig hen fysiek" blootgesteld en de vele gevallen van moord en foltering die het resultaat zijn van dit beleid.

Een vroegere hooggeplaatste beamte van het Staatsveiligheidsbureau van de Chinese Communistische Partij (CCP) die in Canberra (Australië) leeft, hield zich verborgen uit angs voor de veiligheid van zijn familieleden in China, nadat hij besloten had om over te lopen. Op 9 juni 2005 vroeg hij zijn advocaat, dhr Collaery, om de folteringen te openbaren waar hij persoonlijk getuige van was binnen China's Staatsveiligheidssysteem. Volgens een reportage van de Australische Acssociated Press (AAP) van 9 juni, bewees deze vroegere CCP functionaris dat hij Falun Dafa beoefenaars doodgefolterd zag worden in het politiedepartement waar hij werkte. "Hij hoorde wrede slagen, rende erheen om het te stoppen, maar werd verteld weg te gaan. Hij ging terug naar boven. Zijn geweten was ernstig beïnvloed door dit incident en kon niet stoppen erover te denken. Hij ging terug naar beneden en zei "Je moet stoppen". Later zag hij dat de Falun Dafa beoefenaar doodgeslagen was. "Hij zag de naakte man zijn hoofd op de stoel vallen. Zijn twee benen gespreid, en het was duidelijk dat hij dood was. Hij was erg geschokt na dit incident te hebben gezien."

Voormalig Chinees diplomaat Chen Yonglin, die recentelijk overliep van het Chinese Consulaat in Sydney zei "Informatie over Falun Dafa beoefenaars die gefolterd worden wordt geheim gehouden, omdat normaal gesproken deze beoefenaars die doodgefolterd worden bestempeld worden als "zelfmoord". Dit soort informatie wordt top-geheim gehouden.

Mevrouw Gao Rongrong's gezicht vervormd door schokken met elektrische stokken.

Mevrouw Gao Rongrong, Falun Gong beoefenaar en boekhoudster aan het Luxun College voor Fijne Kunsten in Shenyang, werd ontvoerd door wetteloze functionarissen in juli van 2003. Ze werd naar het Longshan dwangarbeidskamp gebracht. Mevrouw Rongrong werd geroepen naar het kantoor te komen door Tang Yubao, plaatsvervangend hoofd van de tweede brigade en teamleider Jiang Zhaohua Gao. Deze mannen folterden haar onophoudelijk gedurende 7 uur met elektrische stokken. Mevrouw Gao's gezicht werd ernstig verminkt en bedekt met blaren. Haar verbrande huid plakte aan elkaar met haar haar en bloed en haar ogen waren nauwlijks zichtbaar door de intense opzwelling van har gezicht. Haar mond was ernstig gezwollen en de gevangenen in dezelfde cell konden haar nauwelijks herkennen toen ze terugkeerde. De tweede en derde foto's laten haar gezicht zien nadat de blaren opdroogden en de zwellingen afnamen. Op sommige plaatsen van haar gezicht waren de littekens erg dik en geven indicatie van de ernst van de brandwonden. Vele blaren en verbrande plekken overlappen elkaar als gevolg van herhaalde schokken op dezelfde plaats.

In de avond van 7 mei 2004, na geschokt te zijn voor zeven uur, sprong mevrouw Gao uit het raam van de tweede etage van het politiebureau omdat ze de wrede foltering niet langer kon verdragen. Door de val brak ze haar heup op twee plaatsen, brak ze haar been en rechterhiel. Het dwangarbeidskamp stuurde haar naar het Shenyang militair ziekenhuis en later werd ze gebracht naar het Shenyang politieziekenhuis. Op 18 mei 2005 eiste haar familie dat ze overgebracht zou worden naar het eerste medisch universiteitsziekenhuis. Ze werd ingechekt in kamer 0533 op de vijfde verdieping van het ziekenhuis, op de orthopedie afdeling. Maar de doctoren konden haar op dit moment niet opereren omdat ze te zwak was.

Voor Gao Rongrong gefolterd werd, werden twee andere Falun Dafa beoefenaars, mevrouw Wang Xiuyuan en mevrouw Wang Hong ernstig gefolterd in het Longshan dwangarbeidskamp en beiden stierven binnen een paar dagen nadat ze vrijgelaten werden.

Mevrouw Gao Rongrong werd gered na vijf maanden gemonitord te worden in het ziekenhuis

Op 9 augustus 2004, na meer dan drie maanden van ondraaglijk lijden, had mevrouw Gao Rongrong bloed in haar urine, kon niet eten of drinen en kon haar ogen niet sluiten en was uitgemergeld. Doctoren zei dat ze stervende was, maar het het Gerechtsdepartement van Shenyang (het stuurorgaan van het Longshan dwangarbeidskamp) weigerde haar uit het ziekenhuis te ontslaan. Ze zeiden dat als haar leven in gevaar was, de doctoren er waren om haar te redden, maar ze zouden haar niet naar huis laten gaan zelfs als ze sterft.

Gedurende de vijf maanden dat mevrouw Gao Rongrong in kamer 0533 verbleef in het ziekenhuis werd ze altijd in de gaten gehouden. De politie stond haar niet toe telefoontjes te beantwoorden en ze censureerden al haar post. Eenieder die haar wilde bezoeken had toestemming nodig van het hoofd van het Gerechtsdepartement van Shenyang. Niemand was toegestaan vanuit kamer 0533 te bellen. Voorwerpen die haar familie haar bracht moesten gecontroleerd worden door politie.

Op 5 oktober 2004, redden een groep van vele Falun Dafa beoefenaars mevrouw Gao Rongrong op wonderlijke wijze uit het ziekenhuis en maakten haar foto's openbaar aan de wereld. Dit schokte en beangstigde de kwaaddoeners ernstig.

Luo Gan Organiseerde persoonlijk het plan van vervolging

Politiefunctionarissen negeerden criminelen die door de bewakers aangezet werden om mevrouw Gao Rongrong te folteren. Ze noemden mevrouw Gao's ontsnapping "geval nummer 26". Op dit moment nam het hoofd van het 610 bureau systeem, Luo Gan, persoonlijk leiding van het plan van de voortgezette vervolging. Geïnstrueerd door Luo Gan, werden het Politieke Gerechtelijk CCP Comité van de Liaoning provincie, de Administratie, het Departement van Justitie, en het politiedepartement samen gecombineerd om informatie over mevrouw Gao Rongrong's zaak te verhullen. Die beoefenaars die gedacht werden betrokken te zijn bij mevrouw Gao's redding werden opgespoord en op wrede wijze gefolterd. Een persoon in het gerechtelijk systeem zei, "Luo Gan gaf het bevel. Hi zei dat deze zaak (mevrouw Gao's wrede foltering die blootgesteld werd) teveel internationale impact heeft. We moeten het nu voorzichtig aanpakken (de indruk wekkend dat verdere vervolging in het geheim uitgevoerd wordt)."

Vanaf dat moment, is de Staatsveiligheid Divisie van het Shenyang politiedepartement al hun resources gaan gebruiken om locale Falun Dafa beoefenaars hun telefoons af te tappen, hen te monitoren, in de gaten te houden en te volgen. Meneer Feng Gang en de groep Falun Dafa beoefenaars die mevrouw Gao Rongrong hielpen redden werden gearresteerd en vastgehouden in een hersenspoelcentrum in het Zhangshi dwangarbeidskamp in Shenyang. Het bericht kwam dat Meneer Feng Gang in het Masanjia ziekenhuis is opgenomen na het houden van een 13 dagen durende hongerstaking. Zijn huidige situatie wordt onderzocht. Een andere beoefenaar die hielp in de reddingsactie, meneer Sun Shiyou, werd ook gearresteerd. Functionarissen in de Tiexi criminele politiedivisie sloegen hem gewelddadig, en schokten zijn geslachtsdelen met elektrische stokken. Ze schreeuwden, "verwondingen op andere plaatsen kunnen gezien worden (zoals mevrouw Gao's gezicht), dus schokken we je geslachtdelen!" Ze drukten ook een inch lange naalden onder zijn vingernagels. Meneer Sun's schoonmoeder, zijn vrouw en zijn schoonzus worden op dit moment ook vastgehouden in het hersenspoelcentrum in het dwangarbeidskamp in Zhangshi.

Mevrouw Gao Rongrong weer gearresteerd en sterft van zwakte

Van 6 tot 9 maart 2005, werd mevrouw Gao Rongrong vermist nadat ze klaarblijkelijk opnieuw gearresteerd was. We leerden dat ze werd gearresteerd op 6 maart 2005. Mevrouw Gao hield een hongerstaking sinds die tijd om te protesteren tegen de vervolging. Op 6 juni werd ze van het Masanjia dwangarbeidskamp naar het medisch universitair ziekenhuis gebracht.

Op 10 juni 2005, gingen Gao Rongrong's ouders naar het Masanjia dwangarbeidskamp en eisten haar vrijlating. De directeur Wang (mannelijk, voormalig hoofd van het Management kantoor) vertelde haar ouders niet dat ze naar het ziekenhuis was gebracht, maar zei hen "we wilden haar nooit accepteren om te beginnen. Hogere authoriteiten dwongen ons. Het is aan de hogere authoriteiten om te bepalen of je toegestaan bent haar te bezoeken of dat ze vrijgelaten kan worden."

Op 12 juni 2005, ontvingen Gao Rongrong's ouders eindelijk bericht dat ze haar konden bezoeken in het ziekenhuis. Ze snelden naar het ziekenhuis, maar tegen de tijd dat ze daar arriveerden, was mevrouw Gao al buiten bewustzijn, haar organen waren aan het verteren en ze ademde door een machine. Ze was slechts vel over been op dit punt. De doctoren zeiden hen, "Ze arriveerde in een ernstige conditie" Een bewaker van het Masanjia Dwangarbeidskamp zei "ze kon praten toen ze hier arriveerde".

Getuigen zeiden dat er vele vreemden waren die iedere deur en poort van het ziekenhuis in de gaten hielden. De vele veiligheidsfunctionarrisen in burger vrogen elkaar vaak, "wanneer zal ze sterven?" Het functionarissen van het Masanjia dwangarbeidskamp weigerden haar juiste medicijnen te geven. Slechts op verzoek van haar familie verhoogde de doctor haar voedigssupplement.

Op 16 juni 2005 stierf mevrouw Gao Rongrong op de intensive care van het medisch universitair ziekenhuis, op de leeftijd van 37 jaar. Haar dood is nog een bloederige schuld die Jiang Zemin en zijn regime Falun Dafa beoefenaars schuldig zijn.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular