Utrecht: Belgische en Nederlandse beoefenaars houden een voorstelling voor het stoppen van foltering

Om extra aandacht te geven aan de zes jaar durende vervolging van Falun Gong door de CCP en een oproep te doen om de vervolging en foltering te stoppen, hielden Belgische en Nederlandse Falun Gong beoefenaars op zaterdag 23 juli een anti-foltering voorstelling in het centrum van Utrecht. Foltertechnieken die toegepast worden op beoefenaars in China werden uitgebeeld en er werd de mogelijkheid geboden een petitie te tekenen voor het stoppen van de vervolging.

Aan de ene zijde deden beoefenaars de vloeiende Falun Gong oefeningen. Aan de andere kant waren beoefenaars als slachtoffer uitgebeeld, in een kleine kooi, een zogenaamde 'tiger-bench' en bij de handen opgehangen. Bij elke foltertechniek stonden borden met uitleg en afbeeldingen van echte slachtoffers. Naast de slachtoffers stonden mensen verkleed als politiemannen die de beoefenaars folteren. Het was hartje Utrecht en veel mensen passeerden. Ze werden geraakt door de vloeiende en rustige oefeningen, maar waren tegelijk ontdaan door de wrede foltering die plaatsvindt in China.


Een beoefenaar vertelde voorbijgangers, “In China people worden mensen in de gevangenis gezet wanneer ze deze oefeningen doen. Ze werden gefolterd op deze wijzen, of zelfs gefolterd tot de dood." Mensen vroegen "waarom?", en de beoefenaar verklaarde dat er twee redenen voor zijn. Ten eerste kan de CCP niet tolereren waar Falun Gong voor staat, namelijk "Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid", ten tweede was Jiang Zemin zeer jaloers op het feit dat er zoveel mensen waren die Falun Gong beoefenden dat hij de vervolging startte.

Veel mensen vroegen hoe ze konden helpen en tekenden een van de petitieformulieren om de Nederlandse rechtszaak tegen Jiang Zemin te steunen. Een oudere vrouw zei dat dit precies is wat mensen nodig hebben, toen ze Falun Gong's principe "Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid" zag.

Een jonge vrouw zei dat China zo'n machtig land was met een goed ontwikkelde economie en ze vroeg: "hoe kan zoiets daar gebeuren?" Een beoefenaar zei dat de CCP erg goed is in het verbergen van deze zaken. De hele vervolging wordt in het geheim uitgevoerd. Dat is waarom de internationale gemeenschap het niet ziet. Zelfs het nieuws van de goed ontwikkelde economie is voor een groot deel gefabriceerd en bedacht door de CCP. De vrouw tekende vervolgens ook de petitie om de vervolging te stoppen.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular