Ex-agent van 610 bureau vlucht naar Australië en getuigt over de vervolging van Falun Gong

07-08-2005 Het 610 Bureau

Hao Fengjun, ex-politieagent uit China, vroeg politiek asiel aan in Australië. Hij gaf zijn baan op omdat hij niet langer betrokken wilde zijn bij de vervolging van Falun Gong en andere (religieuze) groepen.

 

Hao Fengjun
Hao Fengjun, een 32 jarge ex-politieagent van het 610 kantoor van het bureau voor 'staatsveiligheid' in Tianjin, vroeg politiek asiel aan in Australië nadat hij uit China vluchtte in februari 2005. Hij gaf zijn baan op omdat hij niet langer betrokken wilde zijn in de vervolging van Falun Gong en andere religieuze groepen. Aangemoedigd door de recente gebeurtenissen gerelateerd aan de "Negen Commentaren op de Communistische Partij" en de ervaringen van Chen Yonglin, besloot Hao naar buiten te komen en het publiek de waarheid te vertellen. Onderstaand is een interview met Hao door de Epoch Times.

Kun je ons over je leven in China vertellen? Wat is de sociale status van een politieagent in China?


Hao: In het vasteland van China, wordt werken in de politiemacht heel goed betaald en je wordt er beter behandeld dan in andere beroepen. Zolang als je het CCP leiderschap gehoorzaamt, zul je niet in gevaar verkeren ontslagen te worden. De welvarendheid van een politieman wordt beschouwd als een hogere status in de samenleving. Op het werk verschaffen ze ons een auto voor persoonlijk gebruik. Ons maandsalaris is 3 tot 4 keer dat van een normale arbeider. De levensomstandigheden zijn heel goed en het recreatieve leven is ook erg kleurrijk.

Je leeft nu reeds drie maanden in Australië, kun je wat vertellen over je huidige situatie? Waar werk je en hoeveel verdien je? Is het genoeg voor je dagelijkse uitgaven?


Het leven in Australië is voor mij een pak zwaarder dan in China. Ik heb net een baan gevonden waar ik fysieke arbeid verricht en het wordt niet erg goed betaald. Het leven hier en in China verschilt veel.

Had je deze situatie voorzien voordat je China verliet? Als je dat deed waarom koos je er nog steeds voor om China te verlaten?


Ja dat heb ik. Maar ik kwam hier niet om een beter materieel leven te zoeken, maar om een manier te zoeken om me te ontdoen van een zware last. Op mijn werk in China stond ik onder hoge druk. Ook geloof ik dat door in een vrij en democratisch land te leven, ik in staat ben de donkere kant van de CCP aan de wereld te laten zien.

Je sprak over een grote last die je droeg in je werk in China. Kun je iets erover vertellen?


Ik was een officier van de openbare veiligheid in China, en in mijn geest was het zijn van een politieman een heilig beroep. Sinds mijn jeugd droomde ik ervan een politieagent te worden. Na het behalen van mijn universiteitsdiploma, werd mijn droom werkelijkheid. Ik dacht dat de politie verdorven mensen als hun persoonlijke vijand zou moeten zien, en criminelen moest opsporen en arresteren. Echter, nadat ik werd overgeplaatst naar het 610 bureau (een speciale eenheid destijds in leven geroepen om Falun Gong uit te roeien - heeft onbeperkte bevoegdheid en staat bekend om haar meedogenloze optreden - red), was het enige wat ik nog deed toezicht houden op Falun Gong beoefenaars en andere dissidente groepen. Ik voelde een intense druk in mijn hart en ik vond dat dit niet iets is wat een politieagent zou moeten doen.

Hoe denken je collega's over het 610 bureau?


Het algemene beeld van de 610 politie in het openbare veiligheidssysteem: toen ik terugkeerde naar het subkantoor waar ik eerst werkte, zou iedereen zeggen: "kijk, kameraad 610 is hier." Allemaal beschrijven ze de 610 functionarissen als gekken, aangezien het werk dat ze doen ongepast is (niet wat een politieagent zou moeten doen). In het begin wisten veel mensen niet wat het 610 bureau was. Mensen zouden vragen, wat doet het 610 bureau? Oh, zich bezig houden met Falun Gong. 610 is synoniem geworden voor het zich inlaten met onzuivere zaken.

Heeft 610 meer macht gekregen over de andere units in het openbare veiligheidssysteem?


Dat klopt. Oorspronkelijk was er slechts één kantoor binnen het provinciale openbare veiligheidsbureau, het Tianjin gemeentelijke veiligheidskantoor. Nu is er een 610 bureau dat een breed machtsbereik heeft. Het kan het werk van politiekantoren van het zelfde niveau inspecteren en organiseren: ze kunnen hen zelfs instructies en bevelen geven.

Hoe voedden je ouders je op toen je jong was?


Mijn ouders komen uit de arbeidersklasse. Ze onderwezen me om eerlijk te zijn en om het juiste te doen. Van kinds af aan brachten mijn ouders me deze morele waarden bij. Nadat ik een politieagent werd gebruikte ik deze principes als mijn criteria in de omgang met andere mensen en in mijn werk.

Enige voorbeelden?


In mijn vroege dagen als politieagent, toen ik mijn vader vertelde dat we op het werk enkele drugsdealers of drugsgebruikers hadden gevangen zei hij me altijd geen lichamelijke straf te gebruiken en geen bekentenis af te dwingen met foltering. Hij herinnerde me er altijd aan om ze met vriendelijkheid op te voeden en te proberen hun denkwijze te veranderen.

Wordt foltering algemeen gebruikt in China om bekentenissen af te dwingen?


Ja, in het Chinese openbare veiligheidssysteem wordt foltering voor het afdwingen van bekentenissen algemeen toegepast.

Terug naar je jeugd. Heb je nog een voorbeeld van de opvoeding die je ouders je meegaven?


Ik herinner me dat ik in mijn jeugd ooit naar een winkel ging en een lolly op de toonbank zag vallen uit de pot met lollies. Ik raapte hem op deed hem in mijn zak en nam hem mee naar huis. Mijn vader vond de lolly in mijn zak toen hij mijn broek waste. Hij strafte me zwaar toen hij hoorde wat er gebeurd was. Hij verwittigde me: "Eet nooit iets dat je niet toebehoort." Dit was de enige keer dat mijn vader me sloeg. Naderhand bracht ik de lolly terug naar de winkel.

Sommige mensen hebben je ervan beschuldigd dat je je land hebt verraden. Wat is je reactie?


In Australië, als de Groene Partij of de Arbeiderspartij het niet eens is met het beleid van John Howard, denk je dat ze dan geen liefde hebben voor het vaderland? Ik houd van mijn land en de Chinese mensen, maar ik ben tegen de wijze waarop de CCP mensen behandelt en tegen haar vervolging van dissidenten.

Tegenwoordig geloven veel Chinezen en overzeese Chinezen dat de CCP China is, hoe kijk je hier tegenaan?


Ik denk dat zulke gedachten en ideologie het resultaat zijn van het hersenspoelen \[van het volk] door de CCP gedurende een lange tijdsperiode. Nadat ik was overgeplaatst naar het 610 bureau, had ik altijd de bevelen van de CCP gevolgd of het nu om de onderdrukking en vervolging van Falun Gong ging of van andere dissidenten. Maar die bevelen vertegenwoordigden niet wat het land van mij verlangt te doen. Vanaf de basisschool ben ik onderwezen dat er zonder de CCP geen nieuw China zal zijn. Daarom ben ik niet verbaasd dat deze mensen nog steeds zo denken.

Je hebt in het 610 bureau gewerkt, dat zich specialiseert in het vervolgen van Falun Gong beoefenaars. De CCP propaganda beweert altijd dat ze Falun Gong beoefenaars heel goed behandelen, "zoals een moeder haar kinderen behandelt" en "zoals een leraar zijn leerlingen". Wat is de werkelijke situatie volgens je persoonlijke ervaring?


Laat me het zo stellen. Zal een moeder haar kinderen laten verhongeren? Of zal een leraar zijn studenten dood slaan? Vraag gewoon Li Ying hoe de CCP's openbare veiligheidssysteem en het dwangarbeidskamp haar ouders en haar jongere broer behandelden en je zult de waarheid kennen. Toen ik naar het dwangarbeidskamp ging was ik geen getuige van folteringen. Echter in het ShuanKou dwangarbeidskamp in Tianjin, zag ik dat Falun Gong beoefenaars geen enkele bewegingsvrijheid hadden. Ze werden er gedwongen te lopen met hun hoofd naar beneden en stil te zitten. Zoals wat ik eerder zei over de beoefenaar Sun Ti, haar rug was na haar ondervraging door 610 agent Mu Ruili helemaal zwart en blauw. Er waren ook twee lange snijwonden van 20 cm in haar rug. (Hao getuigde eerder dat agent Mu mevrouw Sun had toegetakeld met een stalen draadstang van 1.5 cm diameter - Red)

Al die beelden zijn nep. Die mensen die je ziet zouden geen echte Falun Gong beoefenaars kunnen zijn. Ik was getuige van de productie van zo'n Tv-programma. Ik zag een CCTV reporter een Falun Gong beoefenaar interviewen, en dat interview werd gefilmd in ons bureau. Ik was er getuige van hoe het hoofd van ons bureau hem "leerde" wat hij moest zeggen.

De media van de CCP heeft een beeld verspreid van erg nette en schone werkkampen, met politiemensen die Falun Gong beoefenaars erg vriendelijk behandelen. Enkele beoefenaars werden zelfs ten gehore gebracht zeggende dat ze waardeerden wat er voor hen gedaan werd. Wat is de echte situatie?


Al die beelden zijn nep. Die mensen die je ziet zouden geen echte Falun Gong beoefenaars kunnen zijn. Ik was getuige van de productie van zo'n Tv-programma. Ik zag een CCTV (China's Centrale TV - red) reporter Falun Gong beoefenaar Jing Zhanyi interviewen, en dat interview werd gefilmd in ons bureau. Zelfs de 610 politieagenten geloofden dat de dingen die Jing Zhanyi vertelde helemaal niet waar waren. Ik was getuige van hoe het hoofd van ons bureau meneer Jing "leerde" wat hij moest zeggen voor het interview. Hij bedreigde Jing dat als hij er niet zou in slagen te zeggen wat hem was verteld, hij langer vastgehouden zou worden. Het resultaat was dat Jing in het interview zijn zinnen opzei als een acteur.

De CCP zou de Australische regering verteld hebben dat alleen de sleutelfiguren van Falun Gong doelwit zouden zijn en gewone beoefenaars niet gestraft zouden worden, is dat het geval?


Als alleen sleutelfiguren het doelwit zouden zijn, zou het beperkt moeten zijn tot een operatie op kleine schaal en zou men niet de politiemacht op ieder niveau erbij betrekken. En natuurlijk zouden de autoriteiten zich niet bemoeien met beoefenaars in andere delen van de wereld inclusief Australië. Echter het feit is dat Falun Gong beoefenaars wereldwijd onder toezicht staan van de CCP. Ik heb persoonlijk geheime informatie ontvangen over Falun Gong beoefenaars in Australië, de Verenigde Staten en Canada.

Wat wil de CCP bereiken met het verzamelen van informatie van overzeese Falun Gong beoefenaars?


Volgens het document dat ik hier bij me heb, kunnen we zien dat het doel van de CCP is strategieën en plannen uit te werken om Falun Gong als groep inwendig uit te wissen, om uiteindelijk de groep te elimineren.

Mediarapporten zeggen dat de CCP niet erg populair is in China. Wat is je commentaar hierop?


In het vasteland van China, durft het algemene publiek niet openlijk tegen de CCP in te gaan. Wat ik gehoord heb zijn klachten over de CCP van mijn collega's en vrienden. Maar Australië is een echt democratisch en vrij land. De Chinezen in Australië kunnen zich een waar begrip ontwikkelen van wat de CCP werkelijk is. Ze staan niet onder druk.

Na het bekijken van "De Negen Commentaren op de Chinese Communistische Partij" (door de Epoch Times) en de documentaires gemaakt door NTDTV (New Tang Dynasty TV), heb ik vele feiten geleerd en begrepen. Voordien begreep ik niet waar de politieke campagnes genaamd "De beweging tegen de drie kwaden" (corruptie, uitschot en bureaucratie) en de "Beweging tegen de vijf kwaden" (omkoperij, belastingontduiking, diefstal van staatseigendom, frauderen in overheidscontracten en het stelen van economische informatie door eigenaars van privé-, industriële- en commerciële ondernemingen) voor waren. Nu weet ik het.

Op dit moment wordt in het vaste land van China het verschil tussen de armen en de rijken steeds groter en groter. Er wordt neergekeken op de werkers en de boeren en ze worden behandeld als een minderwaardige laag van de samenleving. Veel mensen zijn niet tevreden met deze situatie maar durven zich niet uit te spreken. Maar in de privé-sfeer circuleert een gezegde onder de mensen: "De Qing Dynastie duurde driehonderd jaar, maar de Communistische Partij zal geen honderd jaar halen."

Ik vernam dat je uit de CCP bent gestapt. Kun je me vertellen waarom en ook over hoe je je voelt nu je afstand gedaan hebt van de CCP?


Toen ik net mijn universiteitsdiploma had, had ik grote hoop voor de CCP. Het beleid van het openen voor de buitenwereld en de economische hervormingen verbeterde het leven van de mensen een beetje. Maar de werkeloosheid bleef stijgen. Ik, als politieman, werd steeds beter behandeld. Maar nadat ik toegewezen was om te werken in het 610 bureau, kon ik zien hoe de CCP haar dissidenten vervolgde. Nadat ik naar Australië kwam, las ik de "Negen Commentaren op de CCP". Ik was erg geschokt. En vervolgens stapte de diplomaat Chen Yonglin naar voren en maakte bekend wat de CCP in Australië allemaal uitgespookt. Dit verhoogde verder mijn vastberadenheid om me uit te spreken over wat ik weet over de CCP. Tegelijkertijd besloot ik uit de CCP te stappen. Enkele dagen geleden heb ik me teruggetrokken uit de CCP en andere CCP gerelateerde organisaties - de Jeugd Liga en de Jonge Pioniers. Ik voelde me zo licht en opgelucht. Ik voelde me verfrist zoals het groene gras waar 's ochtends vroeg nog dauw op zit.

Kun je iets zeggen over de rol die de Chinese media speelden in de vervolging van Falun Gong?


Zoals de wereld weet is er geen vrijheid van meningsuiting in China. De media zijn niets meer dan een mondstuk van de CCP. Natuurlijk iedere staat heeft de media nodig om haar ideologie te verspreiden en de communicatie te verhogen tussen de regering en de mensen. Maar de Chinese media drukken alleen uit wat de CCP wil. Ze prenten in de geesten van het algemene publiek de ideologie van het Communisme en haar theorieën in, haar denkwijze en manier van zich uit te drukken te gedragen, enz. Onwetend en onbewust hebben de Chinezen het concept in hun geest gevormd dat de CCP China is.

Het algemene publiek is niet in staat de ware feiten van de vervolging van Falun Gong te zien. Wat ze zien zijn de propagandareportages over hoe Falun Gong mensen zou schaden en andere leugens gefabriceerd door de CCP. De onophoudelijke reportages over incidenten zoals de zelfverbranding op het Plein van de Hemelse Vrede en bedelaarmoorden leiden het algemene publiek ertoe te geloven dat Falun Gong een "kwade sekte" is. De media legt de schuld van bijna alle slechte dingen die in de samenleving gebeuren op Falun Gong. Ze fabriceerden verhalen en incidenten en hielden Falun Gong vervolgens verantwoordelijk voor dit alles.

De CCP zegt dat democratie China niet past, omdat ieder land zijn eigen condities heeft. Voor China is de actuele conditie 1.3 miljard mensen te voeden en dat is de beste democratie. Wat is je reactie hierop?


Ik ben nu enkele maanden in Australië. Wat me het meest ontroert is dat het Australische algemene publiek op ieder moment kan uitdrukken wat het denkt, zowel vreugde als woede. Maar in China is er geen manier waarop het algemene publiek zijn vreugde en woede kan uitdrukken. Er is geen kanaal of uitlaatklep voor hen. Ze hebben zulke rechten niet. Ze kunnen slechts hun lijden in stilte dragen. Tenzij de regering je in een demonstratie of parade hebben wil, want normaal hebben de Chinezen zo'n recht niet. Maar Chinezen zijn net als Australiërs. Het zijn allemaal mensen. Ze delen dezelfde behoefte om hun gevoelens uit te drukken. Omdat ze hetzelfde zijn, hebben de Chinezen ook behoefte aan democratie.

Ik heb begrepen dat toen je in het Heping subpolitiebureau was je een voorbeeldig politieagent was, maar toen je in het 610 bureau was, je gedegradeerd werd. Waarom?


Toen ik als politieman werkte in het Heping Subbureau van het Tianjin bureau voor Openbare Veiligheid, arresteerde ik vele drugssmokkelaars en dieven, en daarom werd ik ieder jaar gedurende die tijd beloond. Maar nadat ik was overgeplaatst om te werken in het 610 bureau, moest ik alle smerige trucs gebruiken om onschuldige en ongewapende Falun Gong beoefenaars te vervolgen. Ik werd met de dag zieker van dat werk. Uiteindelijk nam ik zo'n houding aan dat ik wel aanwezig was in het kantoor maar geen werk meer verrichtte.

Meer dan 30.000 Falun Gong beoefenaars zijn in Tianjin geregistreerd in de politiedatabase. Ieder jaar wordt de politie een quotum van 10% opgelegd door hun superieuren. Dit betekent dat het aantal mensen dat de politie oppakt en in dwangarbeidskampen, heropvoedingskampen of hersenspoelingcentra precies 10% moet bereiken. Neem 30.000 Falun Gong beoefenaars als voorbeeld. 10% is 3.000 beoefenaars. Ik kreeg de leiding om toezicht houden op het 610 bureau in drie politie subbureaus. Omdat ik niet bereid was hun werk te controleren en omdat de agenten daar eveneens hun werk niet wilden doen, kon ik onmogelijk mijn jaarlijkse quotum halen. Daarom degradeerde ik van een trotse agent die ieder jaar bonussen kreeg in het politie subbureau, tot een ongekwalificeerde politieman in het 610 bureau. Natuurlijk, in het 610 bureau waren er ook die erg hard werkten omdat hoe meer Falun Gong beoefenaars ze arresteerden, hoe groter de bonus die ze ontvingen zou zijn.

Maar de meest lucratieve zaak in het systeem is het verzamelen van geheime informatie van overzee. Iedere veiligheidsagent krijgt niet alleen een substantieel budget maar ook bonussen wanneer de informatie die ze verzamelen gebruikt wordt in de vervolging (bijvoorbeeld gepubliceerd worden in interne documenten). Daarom zijn alle niveaus in de Openbare Veiligheidsbureaus er kien op om dit werk uit te voeren. De overzeese inlichtingeninformatie wordt in vier categorieën onderverdeeld al naargelang haar waarde. Beloningen voor de topcategorie lopen in de honderdduizenden Yuan (Chinese munteenheid). De laagste categorie is 3.000 Yuan waard.

Feitelijk is de staf in de zijtakken niet bereid zulke dingen te doen omdat ze leven onder de mensen die ze iedere dag vasthouden. Falun Gong beoefenaars kunnen hun buren zijn. Hoe kunnen ze hen dan vasthouden? In het bijzonder in Hangu, zo'n klein plaatsje aan de zee. Er zijn slechts vier politiestations daar. Iedereen die je gevangenzet zou je persoonlijk kunnen kennen. Je vrouw kan op dezelfde plek werken als de vrouw van de man die je vasthoudt. Je kunt een woning hebben onder die van een Falun Gong beoefenaar. Hoe is het mogelijk dat je naar het politiebureau gaat en met de auto terug naar de gevangene keert die boven je woont?
De lokale politie zou niemand vasthouden op de plaats waar ze vandaan kwamen. Dus was ik niet in staat om aan het quotum te voldoen. Ik voelde veel druk en deze baan was gewoon een zware last omdat ik niet vond dat dit iets is dat een echte politieman zou moeten doen.

Ik zei tegen mijn superieur dat ik niet langer in staat was dit werk uit te voeren en daarna werkte ik als chauffeur.

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular