De Vervolging van Falun Gong Gaat verder, Chinese Mensen Cynischer

12-08-2005 Ooggetuigen

HONG KONG - Sinds 20 juli 1999 is het zes jaar geleden dat de Chinese Communistische Partij Falun Gong begon te vervolgen. De regering heeft bijna een kwart van China’s monetaire bronnen en personeel gebruikt om deze bloedige, gewelddadige en schokkende vervolging uit te voeren. Terwijl ze het gebruik van tactieken uit de Culturele Revolutie door de Chinese Communistische Partij om de goedhartige burgers die Falun Gong beoefenen aan te pakken aan de kaak stelt, herinnert de verantwoordelijke redacteur van het OPEN Tijdschrift te Hong Kong, Mevr. Cai Yongmei, de Chinese mensen eraan dat de voortzetting van de vervolging de deugden van maatschappij verder zal weg eroderen en tot een cynische natie zal leiden. Zij zegt dat Indien dit verder gaat, China een natie zonder ziel of hoop zal worden.

Verder zei mevr. Cai Yongmei dat, hoewel zij geen aanhanger van Falun Gong is, Chinese burgers hun vrijheid van geloof zouden moeten hebben. Bovendien heeft de overheid geen recht te beoordelen wat rechtvaardig is en wat kwaadaardig is. De mensen kunnen alleen voor zichzelf uitmaken waar ze in geloven. De vervolging en het onderdrukking van Falun Gong maakt simpelweg duidelijk dat China deze vrijheid van geloof niet heeft.

Intellectuelen het zwijgen opleggen is als het breken van hun eigen ruggengraat

Mevr. Cai zei: "De huidige vervolging van Falun Gong verschilt van alle andere vervolgingen omdat de overheid hun volledige organisatie benut om de vervolging uit te voeren met methodes gebruikt ten tijde van de Culturele Revolutie. Wij dachten dat de Culturele Revolutie voorbij was; nochtans demonstreert deze vervolging duidelijk dat hoewel de Chinese Communistische Partij onder een open economisch beleid opereert, de extremistische dictatuur van de CCP niet veranderd is. Dit is omdat enkel een overheid geleid door een dictatuur harde en brutale kritiek zou kunnen uiten zoals de Culturele Revolutie. De Chinese Communistische dictatuur heeft reeds de ruggengraten gebroken van een generatie van Chinezen tijdens de Culturele Revolutie. Deze wonden zijn nog niet genezen, maar er worden reeds nieuwe wonden toegebracht. Falun Gong wordt momenteel vervolgd, en toch is de volledige intellectuele wereld in China zwijgzaam en komt niet naar buiten om ertegen te protesteren. Dit demonstreert de resultaten van het totalitaire terroristische beleid van de Communistische Partij, zelfs de ruggengraten van de intellectuelen zijn gebroken".

Mevr. Cai wees erop dat de CCP momenteel nog steeds Falun Gong vervolgt. De trend naar meer en meer cynisme onder het Chinese volk is duidelijk zichtbaar. Mensen willen de realiteit niet onder ogen zien en geven enkel om hun eigen gewin. Zij reageren niet op de vervolging die voor hun ogen gebeurt, inclusief de intellectuelen die stil blijven en uiteindelijk degenereren. Zelfs wanneer ze in het westen verblijven veranderen de gezichten van vele Chinezen van kleur wanneer zij de woorden Falun Gong horen.

Zuchtend met spijt herinnerde Mw. Cai zich het ervaren van de Culturele Revolutie. Toen de intellectuelen terugdachten aan die dagen gingen zij allemaal akkoord dat wie de CCP ook zou vervolgen, ze naar buiten zouden komen om te protesteren en beroep aan te tekenen. Echter, toen de tijd voor hen kwam om te doen wat zij hadden moeten doen, hebben zij het niet gedaan. Zij herinnert de Chinezen eraan dat toen de Nazi's de Joden afslachtten, Europa stil bleef. Nochtans hadden alle Europeanen spijt dat zij niet waren opgestaan om de vervolging aan de kaak te stellen.

Een natie die enkel het materialisme achtervolgt is een natie zonder hoop

Mevr. Cai zei, " \[De CCP] wil u bang maken van rechtvaardige dingen en wil u doen weglopen van nationale problemen, bijgevolg zult u enkel een hedonistisch leven willen achtervolgen. Oorspronkelijk waren er jonge mensen met idealen en waren zij het licht en de hoop van China. Echter, de Communistische Partij slachtte deze mensen af, bewerend: ‘Je kan geld gaan verdien en trouwen met wie je wil'. (Dit betekent dat de mensen vrij zijn om materieel gewin met alle middelen te achtervolgen, maar sterk worden ontmoedigt om vrijheid en spiritualiteit te verdedigen). De geest van de natie viel op dat moment. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de enige wettelijke godsdienst in China de godsdienst van geldverering is".

Op het einde verzuchtte zij opnieuw met spijt: "Een natie die enkel een materieel bestaan achtervolgt waarvan een spirituele zijde ontbreekt is een natie zonder ziel, en deze natie heeft geen hoop".

Bron: http://english.epochtimes.com/news/5-7-27/30648.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular