Hoe benut het Chinese Communistische leiderschap de staatsmedia en informatiecontrole om de 'uitroeiing' van Falun Gong aan te zwengelen?

De rol van de door de CCP gecontroleerde staatsmedia in de vervolging van Falun Gong kan niet onderschat worden. In 1999 gaf toenmalig president Jiang Zemin het bevel "vernietig hun reputatie, ruïneer ze financieel, en vernietig hen fysiek" en startte zo de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Onderstaand artikel geeft in 5 stappen weer in welke enorme mate de CCP gerunde staatsmedia de vervolging kracht hebben bijgezet.

1. Boekverbrandingen op staatsbevel

Massale verbranding van Falun Gong materialen

Onmiddellijk na het officiële “verbod” op Falun Gong in China werden alle boeken, opnamen en andere Falun Gong materialen uit miljoenen huisgezinnen gewelddadig geconfisqueerd. Openbare boekverbrandingen werden gehouden in vele stadsstraten als een manier om zowel Falun Gong materialen te vernietigen die de goedaardige realiteit van de groep openbaren en het gevoel onder het publiek te versterken dat Falun Gong officieel “illegaal” was.

Het platwalsen en vernietigen in reusachtige papierversnipperaars van Falun Gong boeken en materialen in grote hoeveelheden werd ook op de nationale televisie getoond.

De inbeslagname van dit “onwettig” materiaal verwijderde doeltreffend informatie die uitlegde wat Falun Gong is uit de omloop en bracht daardoor de staatsmedia op het toneel om de enige informatiebron over de meditatiewijze te worden. Het spervuur van de media van gemene propaganda zou dus resultaat kunnen hebben.

2. Internetblokkades, “staatsgeheimen”

Falun Dafa Practitioner mevr. Zhao Chunying vermoord in de 2e gevangenis in de stad Jixi


Door een verbazingwekkende 100.000 Internetpolitiemensen (volgens CNN) tewerk te stellen en miljarden dollar te investeren in de “de Geweldige Firewall” van China, hebben de Chinese autoriteiten een sterke macht over de meeste Internet inhoud en -communicatie in China veilig gesteld.

Falun Gong gerelateerde websites en mensenrechten- of nieuwswebsites die misschien rapporten zullen bevatten over Falun Gong en de vervolging ervan in China zijn strikt geblokkeerd.

Alle informatie over Falun Gong beoefenaars die gefolterd of gedood worden, wordt beschouwd als “staatsgeheim” en degenen die zulke gevallen blootstellen worden bestempeld als “verraders.” Velen werden aangehouden en gefolterd voor het versturen van of het downloaden van zulke informatie van het Internet.

E-mails, telefoons en sms boodschappen worden ook gecontroleerd. Degenen die gesnapt worden met het sturen en/of ontvangen van Falun Gong gerelateerde inhoud worden door de politie vervolgd, waarvan velen tot drie jaar gedwongen “heropvoeding door arbeid” worden veroordeeld. Mevr. Zhao Chunying, 56 jaar oud, werd ontvoerd en doodgefolterd door de Chinese politie nadat zij via het Internet de mishandelingen verstuurde die zij onderging in handen van de Chinese politie.

3. Het buigen van de wil van een Natie

Toen Jiang Zemin – China’s voormalige topleider – de “uitroeiing” van Falun Gong beval in 1999, werd de order als een drieledige richtlijn uitgebracht: 1) Vernietig hun reputatie; 2) Vernietig hen financieel; en 3) Vernietig hen lichamelijk.

Als reactie werd praktisch iedere instelling in de maatschappij gemobiliseerd om de richtlijn uit te voeren. De media, die volledig staatsgerund zijn, lanceerde programma's, in sommige gevallen 24 uur per dag, die Falun Gong gedurende een volledige maand belasterde, bijvoorbeeld, de People’s Daily publiceerde 347 artikelen om Falun Gong aan te vallen, waarvan velen niet alleen anti-Falun Gong “meningen” waren, maar gefabriceerde verhalen en wierpen Falun Gong op als moordenaars en “ratten” van de maatschappij, die straf verdienen in de vorm van arrestaties, ondervraging, foltering en indien nodig, buitengerechtelijke doding

De media oefent daarom een heel specifieke rol uit in de totale campagne om “Falun Gong te verdelgen.” Het doel is om de publieke opinie tegen de meditatiewijze naar zo'n omvang om te buigen dat burgers de politie zullen helpen met de onwettige arrestatie, hechtenis, ondervraging en foltering van vredelievende en onschuldige personen.

Campagnes van propaganda, de foltering en doden gepland en uitgevoerd in tandem

In juni van 1999 vestigde Jiang Zemin het 610 Kantoor, een buitengerechtelijk, Gestapoachtig bureau belast met het ontwerpen en uitvoeren van de “uitroeiing” van Falun Gong in China. Tot op vandaag zijn er meer dan 35.000 gedocumenteerde gevallen van foltering of ernstig misbruik en duizenden doden door foltering en mishandeling, de meerderheid daarvan deed zich voor onder de handen van de 610 Kantoorbeambten of degenen die onder hun leiding werken doorheen China.

Het 610 Kantoor werd vanaf het begin georganiseerd om naast het Propagandadepartement te werken. Liu Yunshan, de directeur van het Propagandadepartement, werd aangesteld om het 610 Kantoor te leiden en Li Dongsheng, afgevaardigd directeur van het Centrale Chinese Televisiestation werd aangesteld als afgevaardigde directeur van het 610 kantoor.

Dus, beambten aangesteld om anti-Falun Gong propaganda te verspreiden werkten zij-aan-zij in hetzelfde departement met degenen die hersenspoelcentra leidden voor Falun Gong beoefenaars, ze folterden en buitengerechtelijk doodden.

“Doe hen \[Falun Gong] rondhollen op straat zoals ratten —terwijl iedereen hen zal willen slaan... schiet op hen eenmaal bevestigd... Elimineer  grondig de kwaadaardige tumor van mensheid.”
 – Uittreksels van een vooraanstaande website gerund door een mediadirecteur van de Wuhan Provincie-eenheid

4. Haatcampagnes verhullen als nieuws

Communistische autoriteiten hebben de staatsmedia in China benut om ontelbare gefabriceerde nieuwsverhalen te creëren met het demoniseren van Falun Gong tot doel. Gewelddadige misdaden begaan door mensen zonder een connectie met Falun Gong werden door de staatsmedia herschreven om Falun Gong aanhangers van de misdaden valselijk te beschuldigen. Sommige van deze haatpropaganda heeft zijn weg naar de westerse media gevonden.

Een typisch geval: Op 2 juli 2002 publiceerde het Chinese Xinhua persagentschap een verhaal getiteld “16 Bedelaars vergiftigd: de verdachte is een Falun Gong Lid.” De plaatselijke media vertelde nochtans een heel ander verhaal.

Zeven uur vóór het Xinhua artikel gepubliceerd werd, berichtten plaatselijke media dat het geval nog niet opgelost was. Het Xinhua bericht zei desondanks dat het geval opgelost was. Volgens Xinhua werd van de vermeende moordenaar Chen Fuzhao gezegd dat hij een lid van Falun Gong was. De plaatselijke media hebben Falun Gong helemaal niet vermeld.

Verder ontbrak het Xinhua bericht aan details over de misdaden, terwijl het plaatselijke artikel vele details over het - nog steeds open - geval had.

Dagen later vertelde een lid van het Departement van Propaganda voor de Cangnan Provincie aan Amerikaanse journalisten “met grote zekerheid” dat dit geval niet opgelost was en dat inderdaad nog meer dan 500 politieagenten het geval nog steeds onderzochten.

Nog steeds werd de versie van het verhaal van Xinhua herhaald door de staatsmedia in China. Internationale communicatiediensten buiten China pikten dan het zogenaamde nieuwsverhaal op en verspreiden het wereldwijd.

5. De Chinese Communistische Partij beïnvloedt ook Buitenlandse Media

Een Open Brief aan het AP

Op 21 januari gaf het AP persbureau in Peking een verhaal vrij getiteld “Chinese Overheid Pronkt met spijt hebbende Falun Gong Aanhangers.”, dat voorzichtig opgevoerde interviews bericht met individuen die naar verluidt betrokken waren in een incident in 2001 waarin vijf mensen zich in brand staken op Tiananmen Plein. Het AP artikel propageerde de haatpropaganda van de Chinese Communistische Partij (CCP) tegen Falun Gong rond de wereld en gaf geen gehoor aan Falun Gong vertegenwoordigers of woordvoerders, noch was er berichtgeving over de schat aan informatie verkrijgbaar om de aantijgingen gemaakt door de CCP te weerleggen betreffende de zelfverbrandingtragedie. Wij van de Amerikaanse Falun Dafa Vereniging, zoals ongetwijfeld ook vele van uw lezers, vragen ons enkel afvragen: beseft de AP niet dat dit artikel als een mondstuk dient voor de Chinese Communistische Partij in zijn dodelijke campagne tegen Falun Gong?

De officiële CCP portrettering van de zelfverbrandingtragedie op het Tiananmen plein wordt overspoeld door onbeantwoorde vragen. Over de voorbije vier jaar hebben talrijke rapporten door onafhankelijke media en mensenrechteninstanties wereldwijd de beweringen, Falun Gong linkende aan de zelfverbrandingen, van het Chinese Communistische regime in vraag gesteld en verworpen. Reeds in augustus 2001 zei de verklaring van de International Education  Development (IED) van de Verenigde Naties, “...we hebben een video van dat incident verkregen dat in ons opzicht bewijst dat deze gebeurtenis door de overheid is opgevoerd.” Velen hebben ernstige, nog onbeantwoorde vragen gesteld. De Washington Post is één van enkele partijen die de officiële CCP verhalen over de gebeurtenis in vraag stelde.

Communistische leiders in China hebben vanaf de eerste dag het incident gebruikt om haat en geweld tegen Falun Gong te kweken, zowel in China als daarbuiten. Het was in de ware zin een “propaganda overwinning” geweest van Peking, zoals genoemd door de New York Times. Als de beweringen van Peking over het incident in eerste instantie nog niet verdacht genoeg waren, zouden de aanpassingen en verpakking van het incident in de verdere maanden meer dan genoeg gronden moeten geven voor haar verdachtmaking. Dat Peking buitenlandse journalisten uitsloot van het interviewen van de slachtoffers (terwijl de Staatspers regelmatig toegang kreeg) gedurende een volledig jaar en zelfs zover ging om degenen die het verhaal wilden onderzoeken aan te houden, waren duidelijke indicatoren dat er iets niet klopte.  

Wat is het dan een schrikbarende en betreurenswaardige zaak dat het laatste verhaal van de AP de zelfverbranding van 2001 zo nauwgezet volgens het script van de CCP zou voorstellen alsof het bijna niet te onderscheiden  is. Het artikel vormde geen uitdaging tot de informatie die de Staat gaf door nauwkeurig en geregelde interviews op  te voeren. Ten tweede gaf het geen gehoor aan Falun Gong. Ten derde heeft ze niet de rijkdom aan informatie aangevochten dat de valsheid van het zelfverbrandingincident suggereert – laat staan presenteert. Het schijnt bijna dat alle kritische faculteiten werden gesuspendeerd.

Waarom, om zijn eigen verschrikkelijke agenda niet te dienen, zou het Chinese regime voor buitenlandse persinterviews de vermeende overlevenden van de zelfverbranding opstellen? Volgens Reporters Sans Frontiers (Reporters Zonder Grenzen) en andere mensenrechtenorganisaties probeert het Chinese regime alle onafhankelijke berichtgeving  aangaande Falun Gong plat te walsen. Buitenlandse journalisten worden niet toegestaan beoefenaars te interviewen; tenzij de beoefenaars onder de controle staan van degenen die hen gevangen namen. Degenen die proberen dat te doen worden aangehouden, ondervraagd en bedreigd, worden geconfronteerd met de mogelijke intrekking van hun persvergunning en zouden zelfs lichamelijk misbruikt kunnen worden. Vele Chinese burgers werden gefolterd en zelfs gedood voor het berichten over de mensenrechtenovertredingen tegen Falun Gong. Falun Gong wordt absoluut geen gehoor toegestaan in China.

Met zo vele bronnen die erop gericht zijn onafhankelijke berichtgeving over Falun Gong te beëindigen, waarom zouden Chinese beambten de deuren openen voor de buitenlandse media en zich uitlaten over het incident op deze gelegenheid precies drie jaar na het incident onder zulke voorzichtig geconstrueerde omstandigheden? En was dit niet de zelfde stunt (enkel belijnd met een ander script) als die ze uithaalden drie jaren geleden? Hun agenda zou duidelijk moeten zijn: om Falun Gong af te schilderen als een bedreiging en om te voorkomen dat er nauwkeurig onderzoek plaatsvindt betreffende de gewelddadige vervolging door het regime.

Vandaag de dag wij hebben meer dan 160.000 brieven van individuen over heel China ontvangen die openlijk aankondigen dat de verklaringen die zij gaven, terwijl zij gevangengenomen waren en ernstig misbruik ondergingen, niet de waarheid vertegenwoordigden over wat zij denken of hoe zij werden behandeld. Stel u de wreedheid en de barbaarsheid voor die werd ontketend door zoveel mensen tegen hun geweten in, in gevangenschap dingen te laten doen en te laten zeggen? Zouden de verbrande ondervraagden anders kunnen zijn? Zijn hun meningen minder onder druk gezet – één die vervaardigd is in gevangenschap over lange, onnoemelijke maanden? De Chinese Communistische Partij heeft mensen gefolterd om “bekentenissen” en “berouwverklaringen” te laten afleggen sinds 1940. Dit zou niets nieuw moeten zijn voor de AP of  enige journalist. En dit alles is natuurlijk enkel zinvol indien men eerst bevestigt dat de zelfverbranders ooit Falun Gong aanhangers waren.

De vervolging van Falun is Gong enorm in bereik en ontstellend in zijn uitvoering. Wij hebben meer  dan 35.000 gevallen van ernstig misbruik of foltering in gevangenenkampen en detentiecentra gedocumenteerd. Duizenden zijn dood. Honderdduizenden, indien geen miljoenen, verkommeren in arbeidskampen en detentiecentra in China. Hersenspoelcentra werden over heel het land gevestigd om foltering toe te passen  – psychologische en lichamelijke – om het geloof van mensen te vernietigen en de CCP richtlijn in hun harten en zielen in te planten... een proces dat mensen dikwijls psychologisch verwoest achterlaat, al dan niet dood. Zowel de Washington Post als de Wall Street Journal als anderen hebben over deze tactieken en hun doordringendheid bericht. Amnesty International en Human Rights Watch hebben hierover veel gedocumenteerd.

Toch, in het gezicht van zulke gruwelen – wat vele mensenrechtenadvocaten genocide noemen – heeft het rapport van uw Peking Bureau iets van de CCP werkwijze aangeboden en stelde opnieuw dezelfde haatpropaganda samen dat de foltering en dood van zo velen mogelijk maakt. Wij zouden denken dat een nieuwsorganisatie als de AP de moraal en professionele verantwoordelijkheid heeft in dit verhaal te graven, de waarheid te achterhalen en het te berichten. Het zou niet gemakkelijk zijn, maar niemand zei ooit dat goede journalistiek dat was. Het is waar dat het de huidige machten in Peking zou verstoren en zou zelfs voor een wankel zakenpartnerschap kunnen zorgen. Maar dat zijn dan de kosten van rechtvaardige en nauwkeurige berichten, is het niet?
– Oost-Amerikaanse Falun Dafa \[Falun Gong] Vereniging

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular