Internationaal Tribunaal vaardigt arrestatiebevel uit voor Jiang Zemin

\[Jiang Rong, Epoch Times] Op de namiddag van 10 september 2005 hield het Sydney Internationale Tribunaal ter Beoordeling van misdaden tegen de mensheid begaan door de Chinese Communistische Partij een persconferentie in de Ashfield Catholic Church te Sydney. Het Tribunaal kondigde aan dat de juridische procedure voor het indienen van een aanklacht tegen Jiang Zemin en zijn bondgenoten voor misdaden tegen de mensheid afgerond is. Het Tribunaal vaardigde een arrestatiebevel uit die de Chinese Premier Hu Jintao opdraagt Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang en Liu Jing onmiddellijk te arresteren en ze naar Sydney te sturen om berecht te worden.

Tribunaal dient met succes aanklacht in

Bijna honderd mensen woonden de persconferentie bij op 10 september gehouden door het Sydney International Tribunal om te oordelen over de CCP haar misdaden tegen de mensheid.(The Epoch Times)
Yuan Hongbing, Opperrechter van het Sydney Internationale Tribunaal ter Beoordeling van misdaden tegen de mensheid begaan door de Chinese Communistische Partij, zei op 19 augustus dat het Tribunaal een strafrechterlijke rechtszaak geaccepteerd heeft van 13 Falun Gong beoefenaars en de Alliantie van Chinese Democratische Partijen tegen Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang, Liu Jin en het 6-10 Bureau, een Gestapo-achtige geheime tak van de CCP specifiek opgericht om de vervolging van Falun Gong beoefenaars en hun families uit te voeren.

De strafrechterlijke zaak zal zich richten op de misdaden begaan tegen Falun Gong. Op 20 augustus zond het Tribunaal de aanklacht naar de Chinese Ambassade in Australië en naar het Algemene Kantoor van het Centrale Comité van de Communistische Partij in China, en het Opperste Chinese Volksprocuratoraat. Op 29 augustus ontving het Tribunaal ontvangstbevestigingen van de Chinese Ambassade in Australië die aangaven dat de aanklacht ontvangen was.

Opperrechter Yuan Hongbing prees Ambassadeur Fu Ying’s medewerking in deze zaak en zei dat hij hoopte dat de Ambassade door zou blijven gaan mee te werken in het proces om Jiang Zemin te berechten.

Arrestatiebevel roept Hu Jintao op de vier verdachten te arresteren

Na de aankondiging van de afgifte van de aanklacht, vaardigde Yuan Hongbing een arrestatiebevel uit voor de vier verdachten. Het arrestatiebevel stelt: “In acht nemend dat de verdachten Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang en Liu Jing de mogelijkheid hebben om bewijsmateriaal te vernietigen, getuigen te vervolgen en samen te zweren om hun machtsposities te gebruiken binnen de CCP-organisatie om het staatsautoriteitssysteem te beheersen, heeft het Tribunaal besloten dat procedurele bekrachtigingsmaatregelen van toepassing zijn op deze strafrechterlijke zaak. Het Tribunaal vaardigt bij deze een arrestatiebevel uit voor de onmiddellijke arrestatie van de verdachten”.

per post geretourneerd ontvangstbewijs met de handtekening van de ontvanger bij de Chinese ambassade in Australië geeft aan dat de dagvaarding ontvangen is. (The Epoch Times)
Het arrestatiebevel stelt verder: “Aanklagers en politiemachten in alle landen kunnen de verdachten Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang en Liu Jing arresteren op basis van dit arrestatiebevel en ze naar Sydney sturen voor berechting door het Sydney Internationale Tribunaal”. Het arrestatiebevel “beveelt Hu Jintao er bij de Chinese Comité leiders en politie op aan te dringen de verdachten Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang en Liu Jing onmiddellijk te arresteren en ze naar het Sydney Internationale Tribunaal te sturen voor berechting”.

Yuan Hongbing zei dat het arrestatiebevel via drie kanalen uitgevaardigd zal worden. Een kopie zal naar de Verenigde Naties gestuurd worden; een zal aangekondigd worden via de media; en er zal er een naar Hu Jintao’s kantoor gestuurd worden. De zittingsdatum van het Hof is gepland op 22 oktober. Hu Jintao heeft de verantwoording voor het arresteren van de verdachten vóór deze datum.

Historische doorbraak

Yuan Hongbing zei dat voor zover hij weet, in voorgaande rechtszaken tegen hoge functionarissen van de CCP, dat alleen aanklachten voor civielrechterlijke rechtszaken succesvol ingediend zijn, en dat er geen duidelijke ontvangstbevestigingen retour gekomen zijn. Deze aanklacht door het Sydney Internationale Tribunaal is de eerste strafrechterlijke aanklacht die succesvol is ingediend. Het arrestatiebevel tegen de verdachten is eveneens de eerste in zijn soort.

De handelingen van het Tribunaal zullen erkend worden

Toen Yuan Hongbing gevraagd werd of het proces bekrachtigd zou worden, zei hij dat de mensen hun echte geschiedenis creëeren. Het volk heeft de geschiedenis van zulke rechtsprocessen tegen dictators gecreëerd. Hij gelooft dat zolang het Tribunaal de huidige juridische principes volgt, gerechtigheid en correcte juridische procedures, het Tribunaal uiteindelijk erkend zal worden door de wereld.

Onder de sprekers bij de persconferentie die het Sydney Internationale Tribunaal steunden, bevonden zich voormalig 6-10 functionaris Hao Fengjun; Yang Jun, een voormalig leider van de democratische beweging voor China in Sydney; de vertegenwoordiger voor de aanklagers, Liu Jinghang, een voormalig onderzoeker aan de Chinese Academie voor Wetenschappen voor Afstandbedienbare Toepassingen; Zeng Zheng, een lid van het Independant Chinese PEN Center \[Onafhankelijk Chinees PEN Centrum]; en Qin Jin, de voorzitter van de Australische tak van de Federation for a Democratic China \[Federatie voor een Democratisch China].

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular