Massageweld Vereist Massamedia

19-10-2005 Waarom vervolgd?

De recente geschiedenis leert dat genocide en massamoord niet enkel worden uitgevoerd door autocratische heersers alleen. Deze misdaden tegen de mensheid vereisen de steun en mobilisatie van een groot gevolg en de bereidwilligheid van een groot deel van het volk om weg te kijken. In de eerste 6 maanden van de vervolging van Falun Gong alleen zijn al meer dan 300.000 nieuwsartikelen en programma's gepubliceerd of uitgezonden, die Falun Gong besmeuren en aanvallen. Een blik op propaganda in de geschiedenis en nu in China.

Meneer Ma Xuejun, een Falun Gong beoefenaar uit de stad Jiamusi, provincie Heilongjiang. Later werd hij doodgefolterd.

De recente geschiedenis leert dat genocide en massamoord niet enkel worden uitgevoerd door autocratische heersers alleen. Deze misdaden tegen de mensheid vereisen de steun en mobilisatie van een groot gevolg en de bereidwilligheid van een groot deel van het volk om weg te kijken. Hoeveel tienduizenden Duitsers in Nazi-Duitsland opereerden in concentratiekampen, bestormden de huizen van Joden in de nacht en beschoten gewillig talloze anderen? Hoeveel van de Communistische macht van de Rode Khmer waren er nodig om tussen de 1 en 2 miljoen mensen in vier jaar te doden in Cambodja, midden jaren 1970? En hoeveel echtgenoten, vaders en zonen namen hun kapmes en andere boerderijwerktuigen op om de Tutsi's te slachten in 1994 in Rwanda? Tragisch genoeg gebeurt hetzelfde nu in China.

Wie waren deze mensen die zo vele van hun medemensen zouden folteren en doden en wat dreef hen om dit te doen? Een volledig antwoord op deze vraag zou misschien een diepgaande studie van de historische context, psychologische factoren enzovoort vereisen, maar er is een element dat constant is in elk van deze tragedies, en er een vitale rol in speelt: "de media".

Wapens van Massamisleiding

Of het de ontmenselijking van Joodse mensen in Nazieretoriek is of de schrille oproepen aan de mensen van Rwanda om Tutsi’s te doden, de rol van de media in massafoltering en doden is onmiskenbaar. In elk van deze hoofdstukken van de geschiedenis werden de media benut om twee fenomenen te bewerkstelligen:

  1. de demonisering van de doelgroep naar zo'n omvang dat zij niet langer als mensen werden gezien en daardoor hun “uitroeiing” niet alleen draaglijk maakten, maar ook wenselijk;
  2. het verstrengelen van de uitroeiing van een groep samen met een patriottische, nationale of etnische reden, waardoor de affectie van mensen voor hun natie of etnische afkomst gekanaliseerd wordt in de “uitroeiingscampagne”.

Tragisch genoeg herhaalt zich deze zelfde cyclus vandaag in China, waar de media wordt benut om onmenselijkheid en nationalisme op te wekken en te rechtvaardigen, leidend tot omvangrijk geweld tegen een groep. Tienduizenden werden gefolterd. Duizenden zijn vermoord en het dodencijfer stijgt dagelijks.

In 1992 werd een Chinese spirituele praktijk van beoefening en meditatie, bekend als Falun Gong, welke “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid” onderwijst, voor het eerst aan het Chinese publiek voorgesteld. Als deel van de traditionele cultuur van China werd het vrij in parken en andere publieke plaatsen onderricht en mondeling verspreid. De gezondheidsvoordelen dreven het voorbij de grenzen van leeftijd, klasse en ras. Tegen 1998 werd het beoefend door ongeveer 100 miljoen mensen wereldwijd.

Vrezend dat de populariteit van Falun Gong zijn eigen erfenis overschaduwde, verbood de toenmalige Chinese leider Jiang Zemin in 1999 de praktijk en stelde een beleid in om het te “verdelgen” en gebruikte systematische foltering op zijn aanhangers. Om het algemene publiek te doen meewerken aan het “gevecht” tegen Falun Gong, werden de Chinese staatsmedia in zijn volledige capaciteit benut de praktijk te demoniseren en om de vervolging van Falun Gong te verdraaien in een campagne om China te “verdedigen”.

Volgens de Epoch Times zijn meer dan 300.000 nieuwsartikelen en programma's “gepubliceerd of uitgezonden, besmeurend en mikkend op Falun Gong” in China gedurende een periode van zes maanden. Over de voorbije vijf jaar hebben televisiestations talrijke propaganda-marathons gehouden om de praktijk te belasteren, met sommige programma’s die  24 uur per dag lopen. En de desinformatiecampagne reikt voorbij de staatsgerunde mediabureaus: schoolkinderen worden gedwongen gedichten te reciteren die Falun Gong aanvallen; ingangsexamens aan de universiteit bevatten dozijnen vragen die de praktijk bekritiseert; treinkaartjes bevatten beschuldigende verzen; stripalbums bespotten de praktijk; en werkplaatsen houden verplichte vaste “studiesessies” op dit onderwerp. De volledige maatschappij is dus in een anti- Falun Gong woede overspoeld.

Vandaag zijn er meer dan 35.000 gedocumenteerde gevallen bekend van Falun Gong beoefenaars die in gevangenschap gebrutaliseerd of gefolterd worden. Miljoenen huizen werden doorzocht, met moeders en vaders, grootmoeders en grootvaders die werden weggesleurd en waar nooit meer van gehoord werd. Een geschatte 2 miljoen mensen worden vastgehouden in arbeidskampen en detentiecentra verspreid over China. Duizenden werden doodgefolterd.

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular