President Hu Jintao’s klasgenoot spreekt na vlucht uit China

15-12-2005 Ooggetuigen

(Epoch Times) De heer Zhang Mengye werd voor zijn geloof in Falun Gong vervolgd. Op 11 november 2005 vluchtte hij met succes uit China en herwon hij zijn vrijheid. Zhang zat in dezelfde klas als de Chinese president Hu Jintao- het was de klas van 1959, Hydraulica aan de universiteit van Tsinghua. Zhang werd een leraar in de ‘Electric Power Industry School’ in de provincie Guangdong. Hij werd opgepakt en voor meer dan twee jaar naar het eerste arbeidskamp van Guangzhou gestuurd, omdat hij zijn geloof in Falun Gong weigerde op te geven. Later werd hij naar een brainwashcentrum gestuurd.

Meneer Zhang Mengye (foto Epoch Times)
Volgens Minghui.org, zou Zhang Mengye’s levercirrose, kort nadat hij met de beoefening van Falun Gong startte, zijn genezen. In juli 1999, startte Jiang Zemin, het voormalige staatshoofd van China, openlijk met de onderdruking van Falun Gong. Omdat hij niet kon zwijgen toen Falun Gong werd aangevallen, ging Zhang naar Beijing in de hoop dat de regering de waarheid en de deugden van deze praktijk zouden leren kennen. Hij schreef zelfs een brief naar Hu Jintao om de feiten over Falun Gong aan hem uit te leggen. Om deze reden werd hij aangehouden, gemarteld en opgesloten in een arbeidskamp gedurende meer dan twee jaar.

De open brief van Zhang Mengye aan Hu Jintao

Aan de voorzitter van de CCP:

Ik doe nu een beroep bij u. Ik werd vorig jaar onrechtmatig vastgehouden in het Huangpu Heropvoedingskamp in de stad Guangzhou, omdat ik vastberaden was in de beoefening van Falun Gong. Men dwong mij om een zogenaamde “wettelijke opvoedings”-klas bij te wonen, wat in realiteit brainwashing sessies waren. Ik ben hevig gemarteld van eind mei tot juli 2002. Deze vorm van extreme onmenselijke vervolging is een serieuze misdaad op het lichaam van een burger en vertrappelt op een vulgaire wijze onze eerbiedwaardige mensenrechten. Meer dan dat zelfs, deze beestachtige vervolging van Falun Gong wordt zelfs nu in het geheim geïntensifieerd en duisterder.

Ons land staat bekend als de “Republiek van het volk” en wij sloten ons aan bij de Wereldhandelsorganisatie. Wij passen ons geleidelijk aan aan de beschaafde wereld, toch blijft deze onmenselijke vervolging voortduren. Is dat niet absurd? De meerderheid van de mensen in de wereld is op de hoogte van ernstige, nog steeds aanhoudende en wijdverspreide vervolging van Falun Gong beoefenaars. De feiten kunnen niet ontkend worden. De partij en de regering dragen een serieuze verantwoordelijkheid.

In feite kan geen enkele vorm van onderdrukking en wreedheid onderwerpen zoals geloof en ideologie veranderen. Vele zogenoemde “getransformeerde” Falun Gong beoefenaars, die de “ drie verklaringen” ondertekenden met de bedoeling om Falun Gong op te geven, hebben in realiteit niet toegegeven aan de barbaarse en wrede onderdrukking. Hun diepste geloof ligt nog altijd in de principes van Falun Dafa – Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid, de karakteristieken van het universum. Zij hebben nog steeds een diep respect voor Mr. Li Hongzhi, de rondlegger en leraar van Falun Gong.

Hierbij veroordeel ik sterk de barbaarse en brutale misdaden die voortkomen uit de vervolging van Falun Gong. Ik verzoek u plechtig om alle vormen van vervolging tegen Falun Gong te stoppen en definitief te beëindigen en een onderzoek op te starten naar alle ambtenaren en criminelen die de wet overtreden hebben en deze te straffen. Nu ik de waarheid heb verteld, bestaat de kans dat ik opnieuw wordt vervolgd of me misschien een “onfortuinlijk ongeluk” overkomt. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat de waarheid omtrent het hoe en het waarom van de ongegronde vervolging van Falun Gong, uiteindelijk aan de hele wereld onthuld zal worden.  
                                                                                                                    
Hoogachtend,

Zhang Mengye, 19 november 2005

oorspronkelijk artikel: http://english.epochtimes.com/news/5-12-6/35290.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular