Belgische en Nederlandse parlementsleden stellen vragen over organenhandel aan Ministers van Buitenlandse zaken

Na het schokkende nieuws over het concentratiekamp in Sujiatun waar Falun Gong beoefenaars vermoord worden voor organen die vervolgens verhandeld worden, hebben Nederlandse en Belgische parlementsleden vragen gesteld aan de Ministers van Buitenlandse zaken, vragen om een nader onderzoek naar deze kwestie en een internationale samenwerking.

Vragen van een Nederlands parlementslid aan de minister van Buitenlandse Zaken over een geheim (concentratie)kamp voor Falun-Gong aanhangers in China:

  1. Wat is er waar van de berichten (oa. http://www.theepochtimes.com/news/6-3-9/39083.html; tevens BUZ06-85) dat zich in de Chinese stad Shenyang (provincie Liaoning) een geheim (concentratie)kamp bevindt, Sujiatun genaamd, waarin duizenden Falun-Gong aanhangers systematisch worden gemarteld, vermoord en van hun organen ontdaan?
  2. Is de Nederlandse regering bereid, eventueel in internationaal verband, te pleiten voor een onafhankelijk onderzoek? Is de Nederlandse regering bereid, eventueel in internationaal verband, een verzoek in te dienen bij de Chinese autoriteiten om op zo kort mogelijke termijn onafhankelijke waarnemers toe te laten tot bovengenoemd kamp?
  3. Kunt u aangeven hoeveel Falun-Gong aanhangers reeds zijn overleden als gevolg van de repressie van de kant van de Chinese autoriteiten. Kunt u ook aangeven hoeveel van hen worden vermist? Kunt u tenslotte aangeven hoeveel Falun-Gong aanhangers worden vastgehouden in gevangenissen, werkkampen, heropvoedingskampen en psychiatrische inrichtingen? Is de Nederlandse regering, hetzij alleen hetzij in internationaal verband, tot het nemen van sancties, mochten bovenstaande berichten over het kamp-Sujiatun op waarheid berusten? Zo nee, wat is de regering wel van plan om te doen? Is de regering bereid de Chinese ambassadeur hierover te ontbieden?
  4. Wat is er waar van herhaalde berichten (oa. http://www.theepochtimes.com/news/6-3-9/39083.html) dat in China sprake is van een levendige (overheids)handel in organen van geëxecuteerde gevangenen? Wat is het Nederlandse standpunt hierover? Bent u bereid dit standpunt kenbaar te maken aan de Chinese autoriteiten? Zo ja, op welke wijze?

Vraag van een Belgisch parlementslid aan de Belgische Minister van Buitenlandse zaken:

Op de Nederlandse website van de Falun Gong beweging lezen we het volgende. Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, is een oude cultivatiewijze voor de verfijning van geest en lichaam, die zijn oorsprong heeft in het prehistorische China. Het kent lichamelijke oefeningen met langzaam vloeiende bewegingen en een meditatie. Een centrale component van Falun Gong is het bestuderen van de universele principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. In China en ook daarbuiten zijn er miljoenen beoefenaars van Falun Gong.

In communistisch China worden de Falun Gong aanhangers soms op gruwelijke wijze vervolgd, ook kinderen. Er zijn vele gevallen bekend van foltering, het gevangen zetten, verkrachting en dwangarbeid. De systematische vervolging werd door de Chinese regering in gang gezet in juli 1999 door de toenmalige president van China, Jiang Zemin. In vele landen zijn rechtszaken ingediend om de misdaden van genocide en foltering van Falun Gong beoefenaars in China aan te klagen.

Het European Falun Gong Information Center ontving op woensdag 8 maart schokkende, gedetailleerde informatie van een journalist die jarenlang voor overzeese media in China actief was. Hij had informatie bemachtigd over het bestaan van een concentratiekamp in de stad Shenyang en de provincie Liaoning, dat speciaal gebouwd was voor Falun Gong beoefenaars. Het nieuws komt vlak na de publicatie van het jaarlijkse rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de mondiale mensenrechtensituatie; in dat rapport worden voortdurende, systematische mishandelingen van de Falun Gong in China genoemd.

De informatie over het kamp werd onthuld via een geluidsopname van een voormalig lid van de veiligheidsdienst van de Chinese overheid. Het is de eerste keer dat nieuws over het geheime kamp bekend gemaakt wordt aan buitenstaanders. In het kamp verblijven naar verluidt voortdurend meer dan 6.000 Falun Gong aanhangers, en “niemand is er nog levend uitgekomen”. Volgens de bron bevat het kamp een crematorium, en werkt er een ongebruikelijk groot aantal artsen – een gevolg van de praktijk in het kamp dat gevangenen er gedood worden voor hun organen, die dan met winst worden verkocht.

Het kamp, genaamd Concentratiekamp Sujiatun en gesitueerd in het district Sujiatun van de stad Sheniang, is omringd door drie meter hoge muren met daarop prikkeldraad onder stroom. Het is topgeheim. Binnenin worden Falun Gong beoefenaars vastgehouden die afkomstig zijn uit zowel de drie noordoostelijke provincies als uit Midden-China.

Vandaar mijn vraag:

Heeft de Belgische overheid weet van de systematische vervolging van Falun Gong aanhangers in China, en van het bestaan van het concentratiekamp Sujiatun; zal België een internationaal onderzoek eisen, en wat doet België voor de naleving van de mensenrechten in China?

Guido Tastenhoye
Volksvertegenwoordiger

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular