Belangrijke Mededeling betreffende concentratiekampen

06-04-2006 Orgaanroof

Samenvatting: Falun Gong beoefenaars in ondergrondse concentratiekampen, met inbegrip van Sujiatun, zijn in het geheim verplaatst en de één na de ander vermoord. Tegelijkertijd is het aantal transplantatieoperaties in enkele ziekenhuizen in China drastisch toegenomen.

Sinds 2001 zijn in meerdere provincies concentratiekampen zoals die in Sujiatun opgezet om grote aantallen Falun Gong beoefenaars vast te houden. In die kampen worden door de autoriteiten voor veel geld organen "geoogst" uit levende beoefenaars. Hun overblijfselen worden vervolgens gecremeerd om bewijsmateriaal te vernietigen. Deze wreedheden werden begin maart aan rest van de wereld bekendgemaakt. Binnen drie weken was het ondergrondse concentratiekamp in Sujiatun verhuisd. Intussen haasten bepaalde ziekenhuizen en transplantatiecentra in China zich om nog snel een groot aantal transplantatieoperaties door te voeren. Op dit moment vindt er een ware slachting plaats om de getuigen/slachtoffers van de concentratiekampen te vernietigen. Hierbij doen wij dringend oproep aan de internationale gemeenschap om reddingsprogramma's te initiëren en om deze nieuwe massamoord te stoppen.

Aan wie dit leest:

Volgens tips uit het Chinese binnenland en andere onderzoeken heeft het Chinese Communistische regime in alle haast een "Interim Regelgeving voor de Praktijk van Transplantatie van Menselijke Organen" gepubliceerd nadat het Sujiatun concentratiekamp werd blootgelegd. Deze regelgeving zal echter pas op 1 juli 2006 in werking treden en dus verdenken we het regime ervan, dat zij zichzelf de tijd wil gunnen om al het bewijsmateriaal van hun misdaden te vernietigen. Alle onderzoeken hebben bevestigd dat ziekenhuizen en transplantatiecentra in Heilongjiang, Hunan, Shanghai, Zhejiang, Yunnan, Anhui, Shan'xi en Xinjiang overwerken om transplantatieoperaties uit te voeren. Medische staf van deze ziekenhuizen vertelde undercoveronderzoekers dat patiënten snel kunnen komen als ze een transplantatie willen aangezien ze passende organen kunnen vinden binnen het korte tijdsbestek van één of twee dagen maar dat het moeilijk wordt wanneer deze lading organen opgebruikt zal zijn.

Volgens onderzoeken door NGO's heeft het Chinese regime door het hele land soortgelijke concentratiekampen opgezet zoals dat in Sujiatun. De kampen zouden gespecialiseerd zijn in het vasthouden en heimelijk vermoorden van mensen die standvastig zijn in hun overtuiging in Falun Gong. De kampen oogsten organen van levende Falun Gong beoefenaars voor transplantatie. De plotselinge recente verhoging in de voorraad organen in China betreft geen alleenstaand geval, maar is wijdverspreid door het hele land heen. Het Chinese Communistische regime wordt ervan verdacht na het oogsten van de organen de lichamelijke overblijfselen te vernietigen om zo bewijsmateriaal te laten verdwijnen. We geloven daarom dat de slachting van Falun Gong beoefenaars die in de kampen worden vastgehouden op dit ogenblik in een buitengewoon hoop tempo plaatsvindt!

Na de Tweede Wereldoorlog voelde de internationale gemeenschap een diepe spijt dat ze gefaald had de holocaust te stoppen en maakte plechtig de belofte "Nooit Meer". Nu zestig jaar later bied de geschiedenis de beschaafde wereld een gelegenheid om haar vroegere fout goed te maken. We hopen dat deze generatie trots kan zeggen: we maakten niet alleen een belofte, maar we hielden die belofte ook. We verzoeken met klem de Nederlandse en Belgische regering, de Verenigde Naties en regeringen van andere landen evenals vooraanstaande internationale organisaties om onmiddellijke actie te ondernemen en alle mogelijke mechanismen te activeren om deze nieuwe massamoord in China te stoppen. Iedere vertraging zal in onherroepelijk verlies van onschuldige levens resulteren en een schande zijn voor de mensheid!

- Het Geïntegreerde Onderzoekscomité inzake het Geheime Sujiatun Concentratiekamp en de Feiten van de Vervolging van Falun Gong in China

5 April 2006

Opmerking:

Het Geïntegreerde Onderzoekscomité inzake het Geheime Sujiatun Concentratiekamp en de Feiten van de Vervolging van Falun Gong in China (The Integrated Committee to Investigate the Secret Sujiatun Concentration Camp and the Facts of the Persecution of Falun Gong) is een vrijwilligersorganisatie die opgericht werd door de Falun Dafa Vereniging \[in de VS] en de Clearwisdom website. De organisatie werd formeel gevestigd op 4 april 2006. Haar missie is om een "Geïntegreerd Comité" te vormen met alle gerelateerde internationale organisaties, landelijke overheidsdiensten en media om te eisen naar China te gaan om een onafhankelijk, direct en ongehinderd onderzoek uit te voeren om bewijsmateriaal te vergaren en volledige bevestiging te vinden van de vervolging van Falun Gong, inclusief het Sujiatun concentratiekamp en andere geheime concentratiekampen in andere plaatsen teneinde deze 7 jaar aanhoudende gruwelijke vervolging te eindigen.

Woordvoerder van het Comité: Sherry Zhang, contact tel: 001-415-845-5295

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular