Falun Gong trekt zaak in tegen Australische Minister van Buitenlandse Zaken

Canberra, Australië. Falun Gong beoefenaars hebben hun rechtszaak tegen de Minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Downer, aangaande de restricties van hun protesten voor de Chinese Ambassade ingetrokken. Minister Downer begon in maart 2002 documenten uit te vaardigen  die demonstranten verbieden om grote spandoeken te tonen en luidsprekers te gebruiken buiten voor de ambassade om tegen de vervolging van Falun Gong door het Chinese regime te protesteren. Downer die zijn uitspraken in de rechtbank niet kon rechtvaardigen stopte met het uitvaardigen van deze documenten. Dientengevolge trokken Falun Gong beoefenaars de rechtszaak in.

De documenten werden uitgevaardigd onder de bepalingen voor de bescherming van de waardigheid van buitenlandse missies in Australië.

Advocaat Bernard Collaery, die Falun Gong vertegenwoordigt, zei vandaag tegen het ACT Hooggerechtshof dat de heer Downer nu gestopt is met het uitvaardigen van dergelijke documenten.

Hij zei dat vanwege deze reden Falun Gong de rechtszaak tegen Downer kon intrekken.

Onder de overeenkomst die de zaak beslechtte, gaven Falun Gong beoefenaars aan om de protesten binnen zekere randvoorwaarden te houden, terwijl Minister Downer het recht behield om de documenten nog steeds uit te vaardigen als hij dit gepast vindt.

Kleine aantallen Falun Gong beoefenaars houden haast iedere dag een waken voor de ambassade.

Hun overwinning vierend, hield de groep buiten het gerechtsgebouw een vreedzame actie met grote spandoeken. Dhr. Collaery zei de reporters dat dit een logische beslissing was en onvermijdelijk, vanwege de impact op de vrijheid van meningsuiting. Hij zei dat Downer terughoudend was om zijn uitspraken te rechtvaardigen waarin hij beweerde dat het geluid en de muziek van de demonstranten het werk van de Chinese diplomaten verstoorde en de waardigheid van de missie schaadde.

"Dhr Downer is niet in staat geweest om zijn beweringen te staven met zijn eigen beëdigde verklaring”, zei Collaery. "Hij heeft nu regeringsbewijs vermeden door de uitgevaardigde documenten in te trekken.” “Dit is een opmerkelijke winst voor vijheid van meningsuiting in Australië. Er is nooit enige blokkade voor de ambassade geweest of storing van haar operaties”

Collaery zei dat Falun Gong bezorgd bleef over het feit dat een provocerende agent van de Chinese regering een incident zou kunnen veroorzaken tijden het bezoek van de Chinese premier Wen Jiabao.

“We zijn op de hoogte van de tactieken van de Chinese regering en we monitoren voorzichtig het bezoek van de Chinese premier”, zei hij.

Falun Gong vertegenwoordiger Geoff Gregory zei dat de groep nooit luide muziek heeft gespeeld buiten de Chinese ambassade, maar dat ze opgenomen berichten direct hebben afgespeeld voor passerende Chinese toeristengroeppen.

Dat kan gewoon door blijven gaan, gaf hij aan.

“We zullen geen wetten breken wat betreft geluidsoverlast. Als we voelen dat het nodig is om een versterker te gebruiken om over de ernst van de vervolging in China te vertellen aan een bus vol toeristen, zullen we dat doen binnen de directe omgeving van die groep mensen”, zei hij.

“We zijn altijd vreedzaam. We hebben nooit de waardigheid van de ambassade geschaad. We schelden niet. We blokkeren ze niet. We zijn niet agressief. We stoppen ze niet hun zaken te doen op welke wijze dan ook.”

"Minister Downer vaardigde deze documenten uit gebaseerd op een leugen en onder druk van de Chinese ambassade om ons de mond te snoeren."

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular