Militaire arts openbaart details van de Conferentie van de Centrale Militaire Commissie van de CCP over Falun Gong

30-05-2006 Orgaanroof

\[The Epoch Times] De volgende informatie wordt ter beschikking gesteld door een hooggeplaatste militaire arts uit Shenyang die eerder al informatie vrijgaf over het oogsten van organen van levende Falun Gong beoefenaars. Hij blijft om veiligheidsredenen alsnog anoniem.

 

Falun Gong beoefenaars voeren in Brussel nabij de kantoren van de Europese gemeenschap actie om de genocide van Falun Gong beoefenaars in China en de eraan gekoppelde orgaanhandel aan de kaak te stellen.

De arts gaf eerder na het bekendraken van het Sujiatun-doodskamp informatie vrij dat er 36 van dergelijke kampen verspreid zijn in China, dat het om een top-geheime operatie gaat die via het Chinese leger wordt uitgevoerd, en dat deze kampen voornamelijk Falun Gong-beoefenaars - die sinds juli 1999 vervolgd worden - bevat, maar ook allerlei dissidenten.

Het volgende zijn zijn letterlijke woorden.

Onlangs beëindigde de CCP een geheime conferentie getiteld, "de Chinese Communistische Partij Militaire Commissievergadering over hoe godsdiensten met implicaties overzee te behandelen". De Luitenant-Generaals, de hoofden van het Algemene Logistiek Departement, gaven de besluiten van deze vergadering vervolgens door aan alle plaatselijke militaire organisaties.

De conferentie eindigde met de volgende drie richtlijnen:

1.    Het verder afsluiten van de informatiekanalen van Falun Gong en het versterken van het veiligheidssysteem

Dit verwijst naar de informatiebreuken met betrekking tot de Speciale Militaire Controlegebieden (bv. concentratiekampen). De autoriteiten doelen op het verzegelen van alle verwante informatiekanalen om de druk van de internationale gemeenschap te verminderen. De conferentie besprak ook en bekritiseerde specifiek het protest van Mevr. Wang tijdens het bezoek van Hu Jintao aan de V.S. en benadrukte het belang om het informatiegeheim en -veiligheid te handhaven. De conferentie beklemtoonde opnieuw dat informatie over de Speciale Militaire Controlegebieden geclassificeerd is en een topgeheim van de staat en versterkte het idee dat degenen die dergelijke informatie uitlekken, strenge straffen zullen ontvangen.

2.    Toegewijde godsdienstige aanhangers met potentiële overzeese connecties hetzelfde behandelen als Falun Gong

Op deze conferentie werd voor de eerste keer aangekondigd dat die vurige Christelijke, Katholieke, Islamitische en Orthodoxe aanhangers die buiten de controle van de regering vallen op dezelfde manier zullen behandeld worden als Falun Gong aanhangers. De vergadering kondigde een ernstige aanval aan op overzeese godsdienstige groepen en strenge straffen voor degenen die niet de voorgeschreven regels volgen, maar volharden in het hergroeperen na herhaaldelijk ontbonden te worden.

3.    Verlengen van aanvallen op organisaties met overzeese connecties en uitbreiden van de definitie van Falun Gong

Met de toenemende internationale en gepolitiseerde aard van overzeese Falun Gong organisaties stelde de conferentie verwante regeringsinstanties aan om ondersteuning te geven en besliste om degenen die Falun Gong steunden op dezelfde manier te behandelen als Falun Gong aanhangers. Op deze manier zal Falun Gong geïsoleerd worden.

Sinds 1999 zijn er zes gelijkaardige conferenties geweest, elk gevolgd door interne zuiveringen en verhoogde vervolging, waarbij zelfs  militair personeel, medisch personeel en de gewapende politiemacht niet wordt gespaard. Er is een nieuwe storm op komst.

Ik heb misschien niet veel tijd meer en er zullen niet veel gelegenheden meer zijn voor mij om informatie uit te sturen. Dit zou de laatste keer kunnen zijn dat ik informatie naar jullie stuur. Ik hoop dat ik de democratische vernieuwing van China zal kunnen zien terwijl ik nog steeds leef!


--- Een militaire arts uit Shenyang

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular