Vraag van Belgisch parlementslid over de Concentratiekampen en antwoord van de Minister

Een vraag van Belgisch parlementslid Lionel Vandenberge aan de Belgische Minister van Buitenlandse betrekkingen, de heer Karel De Gucht, over de concentratiekampen in China waar orgaanhandel plaatsvindt. De reactie van De Gucht is eveneens opgenomen

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT)

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). – De jongste weken zijn er steeds meer berichten opgedoken dat in China gevangeniskampen zijn gebouwd voor Falun Gong-aanhangers. In een bepaald kamp verblijven naar verluidt zesduizend Falun Gong-aanhangers en zou daar nog niemand levend uitgekomen zijn. Volgens sommige berichten bevat het kamp in Shenyang een crematorium en werkt er een ongebruikelijk groot aantal artsen. Dat zou te wijten zijn aan praktijken waarbij gevangenen worden vermoord voor hun organen, die dan met winst worden verkocht.

De berichten zijn zo schokkend dat ze ongeloofwaardig lijken. Inmiddels duiken echter verschillende getuigen op die deze berichten bevestigen en ook volgens journalistieke en wetenschappelijke bronnen zouden dergelijke gevangeniskampen effectief bestaan.

De Epoch Times sprak met een getuige die als arts heeft gewerkt in de militaire zone van Shenyang. Deze bron bevestigt de recente rapporten over de aanwezigheid van een dergelijk kamp en geeft aan dat er in totaal 36 soortgelijke kampen over heel China zijn verspreid.

De verklaringen van verschillende militaire artsen vormen een onderdeel van een groeiende lijst met gruwelijkheden en gedetailleerde onthullingen die het ergste doen vermoeden. Ook een voormalig lid van de veiligheidsdienst van de Chinese overheid legde een gelijkaardige getuigenis af. De berichten worden kracht bijgezet door een verklaring van het Brits Transplantatie Genootschap, zo meldt De Standaard vandaag.

Op 28 maart heeft het ministerie van Gezondheid in China een nieuwe wetgeving aangekondigd waardoor gedwongen orgaantransplantatie in theorie buiten de wet wordt gesteld. Die wet wordt echter pas op 1 juli van kracht. Deze aankondiging gebeurde net na de onthulling van het concentratiekamp voor Falun Gong-aanhangers in Shenyang op 6 maart. Critici vrezen dan ook dat het Chinese communistische regime een massale doofpotactie op het getouw zet, met onder meer ontkenningen en cosmetische regelgeving. Ik ben me ervan bewust dat dergelijke gruwelijke berichten gevoelig liggen, maar dat mag geen reden zijn om ze te negeren.

Indien dergelijke kampen zouden bestaan, is er sprake van een grootschalige schending van de mensenrechten en kan de internationale gemeenschap niet afzijdig blijven.

Is de minister op de hoogte van de berichten over het bestaan van gevangeniskampen voor Falun Gong-aanhangers wier organen zouden worden verhandeld? Heeft hij al contact opgenomen met de Chinese ambassadeur in Brussel om die berichten te onderzoeken? Werd die kwestie reeds ter sprake gebracht op Europees niveau? Wat zal België doen om die berichten te onderzoeken?

M. Karel De Gucht,minister van buitenlandse betrekkingen –

De heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. – Zowel mijn diensten in Brussel als de ambassade van België in Beijing werden er in de loop van de maand maart 2006 door Falun-Gong-aanhangers van op de hoogte gebracht dat er in het district Sujiatun van de stad Shenyang een concentratiekamp voor Falun-Gong-aanhangers zou bestaan, waar gevangenen voor hun organen worden geselecteerd en geëxecuteerd. Net zoals de heer Vandenberghe kregen mijn diensten een artikel uit Epoch Times toegestuurd. Ik heb uiteraard ook kennis genomen van de artikelen die hierover de jongste dagen in de pers zijn verschenen. Die berichten vervullen mij met ontsteltenis.

Onze ambassade in China liet al na het eerste bericht deze kwestie op de agenda zetten van de vergadering van de EU-vertegenwoordigers in Beijing. Die vergadering vond eind maart plaats. Ik kan in dit verband ook verwijzen naar mijn antwoord op de parlementaire vraag van de heer Guido Tastenhoye.

Naar mijn weten heeft de EU bij de Chinese overheid nog geen démarches gedaan omdat er tot nog toe onvoldoende sluitende elementen konden worden voorgelegd. Ik heb mijn diensten de opdracht gegeven deze kwestie verder te onderzoeken, samen met onze EU-partners, en er de Chinese autoriteiten over te contacteren.

Het Britse Transplantatie Genootschap meldt over verdere bewijzen te beschikken. De aantijgingen zullen met deze nieuwe elementen opnieuw worden besproken in Europees verband, desnoods op mijn initiatief.

M. Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT).

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). – Ik dank de minister en zijn diensten voor hun alertheid. Ik ben blij dat er al stappen zijn gedaan om deze zeer penibele situatie te onderzoeken en ik hoop dat de zaak verder wordt gevolgd.
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular