Juridische aanklacht beticht Chinese chirurgen van medeplichtigheid aan orgaanroof

Boston – een Amerikaanse advocaat diende een juridische aanklacht in tegen twee Chinese artsen die het World Transplantation Congress (WTC) in Boston bijwoonden. De aanklacht beschuldigt de twee ervan leiding te hebben over gedwongen orgaanverwijdering van levende Falun Gong beoefenaars die als gewetensgevangenen in hun ziekenhuizen ‘geopereerd’ werden.

 

Dr. Terri Marsh, de directeur van de Human Rights Law Foundation (HRLF), diende de aanklacht in bij de Amerikaanse Officier van Justitie (openbare aanklager) in Boston op dinsdagmorgen. De aanklacht eist een dringend onderzoek naar de betrokkenheid van de twee artsen in de orgaanverwijdering. Daarnaast vraagt ze om hun arrestatiebevel voor hun onmiddellijke arrestatie om te voorkomen dat ze terugvluchten naar China terwijl het onderzoek uitgevoerd wordt.

“Ik zal alles doen wat ik moet doen om de orgaanroof van Falun Gong beoefenaars te stoppen”, zei Marsh. “Dit is het begin van een golf van rechtszaken die we zullen indienen tegen beambten en chirurgen in China die erbij betrokken zijn.”

De aangeklaagden, Zhonghua Klaus Chen en Tongyu Zhu, zijn de directeuren van de orgaantransplantatie afdelingen in de ziekenhuizen van respectievelijk Wuhan en Shanghai.

Volgens de aanklacht: “namen de verdachten bij willens en wetens deel aan, en/of hielpen en droegen ze bij aan de praktijk van het illegaal verwijderen van lichaamsorganen van Falun Gong beoefenaars en andere gevangenen.” Ze “profiteerden ook persoonlijk en financieel van deze praktijken.”

Marsh baseert de beschuldigingen op opgenomen telefoongesprekken waarin artsen, die in de ziekenhuizen van de verdachten werken, openlijk toegeven dat de organen die ze beschikbaar hebben voor transplantaties van Falun Gong beoefenaars komen. Falun Gong is een populaire spirituele beoefening uit China die sinds 1999 vervolgd wordt.

In een passage die in de aanklacht geciteerd is, spreekt een arts van Zhu’s ziekenhuis in Shanghai met een onderzoeker die zich voordoet als iemand die op zoek is naar een orgaan. Wanneer de onderzoeker vraagt of de organen die voor de transplantatie gebruikt worden van Falun Gong komen, antwoordt de arts: “al onze organen zijn van die soort.”

Later in het gesprek vernoemt de arts expliciet nieren, Zhu’s specialisatie.

De opgenomen gesprekken komen uit een recent onderzoeksrapport gepubliceerd door David Kilgour, voormalig Canadees staatssecretaris voor Azië-Oceanië, en mensenrechtenadvocaat David Matas. Hun onafhankelijke onderzoek bevestigt eerdere aantijgingen van systematische gedwongen orgaanverwijdering van Falun Gong beoefenaars in China. Het Kilgour-Matas rapport schat dat de bronnen van meer dan 40.000 orgaantransplantaties niet achterhaald kunnen worden.

Volgens Marsh zijn de verdachten ongetwijfeld op de hoogte van de orgaanroof, omdat ze directeur zijn van de transplantatie afdelingen van waar de bevestigende telefoongesprekken opgenomen zijn. Ze dragen daarom verantwoordelijkheid van het toezicht hierop. Zelfs als niet aangetoond zou kunnen worden dat de artsen zelf gehandeld hebben in de orgaanverwijdering, worden ze, volgens de doctrine van verantwoording door leiderschap, verantwoordelijk gesteld voor de misdaden begaan door hun ondergeschikten.

Volgens de aanklacht schendt de orgaanroof van gewetensgevangenen in de ziekenhuizen van Zhu en Chen de Conventie tegen Marteling van de Verenigde Naties, welke zowel de Verenigde Staten als China geratificeerd hebben.

Marsh zegt dat de aanklacht een juridische basis heeft in het Amerikaanse rechtssysteem volgens Titel 18, paragraaf 2340. Dit statuut geeft Amerikaanse gerechtshoven rechterlijke macht om overtreders van marteling die zich in de Verenigde Staten bevinden, ongeacht hun nationaliteit of die van het slachtoffer, te vervolgen.

Volgens Marsh zal het Amerikaanse bureau van de Officier van Justitie de aanklacht accepteren en een onderzoek naar de beschuldigingen instellen. In de tussentijd heeft Chen op dinsdagmiddag een kopie gekregen van de aanklacht welke hem informeert over het onderzoek. Er bestaat enige zorg dat hij nu zal proberen de Verenigde Staten zo snel mogelijk te verlaten.

“Ik hoop dat het onderzoek door zal gaan, zelfs als de artsen de jurisdictie verlaten \[terugkeren naar China],” zegt Marsh. “En hopelijk zal het tot een akte van beschuldiging leiden.”

Slechts het begin


Marsh zegt dat de aanklacht tegen de twee artsen geen op zichzelf staand geval is, maar een “rimpeling in de golf” van aanklachten tegen beambten en andere Chinese burgers die deelnemen aan de campagne tegen Falun Gong.

“Volgende week zal HRLF een rapport vrijgeven dat aantoont hoe de departementen van de regering in China op alle niveaus – centraal, provinciaal en gemeentelijk – geïmpliceerd zijn in de vervolging van Falun Gong, inclusief het verwijderen van organen zonder vrijwillige instemming,” zegt Marsh.

Marsh zegt dat samen met haar HRLF collega’s uit Spanje en Taiwan, ze aanklachten zal indienen en strafrechterlijke onderzoeken zal initiëren tegen Chinese beambten en chirurgen wereldwijd.

Bovenop de formele aanklacht, was er deze week een tweede voorgeleide op deze campagne in Boston. Meer dan 50 juridische notities werden uitgedeeld aan de Chinese delegatie aan het WTC, waarin voor civiele en criminele aansprakelijkheid gewaarschuwd werd voor degenen die betrokken zijn in orgaanroof. Het document was ondertekend door Marsh en haar twee buitenlandse collega’s, Theresa Chu uit Taiwan en Carlos Iglesias uit Spanje.

“De ondergetekende mensenrechtenadvocaten zijn op de hoogte van de aard van deze lopende zaken,” concludeert de notitie, “en zullen doorgaan uw gedrag te traceren en te observeren om te bepalen hoe te handelen in deze in het belang van gerechtigheid, menselijke waardigheid en alle morele principes van betekenis voor de gemeenschap van de Mens.”

- Sarah Cook, Epoch Times

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular