Misdaden in de Lanzhou Vrouwengevangenis in Gansu Provincie

30-09-2006 women

De Lanzhou Vrouwengevangenis is de grootste vrouwengevangenis in de Gansu provincie. Op dit moment zendt de Chinese Communistische Partij (CCP) nog altijd geld naar de gevangenis voor nieuwe gebouwen voor vervolging van meer Falun Dafa beoefenaars. Elke morgen worden de pas aangekomen vrouwelijke beoefenaars gedwongen om TV programma’s die Falun Dafa lasteren, te bekijken.

Alle beoefenaars worden individueel gadegeslagen door twee "waakhonden” (criminele gevangenen, of soms voormalige beoefenaars die werden gedwongen om Falun Dafa op te geven). ‘s Middags forceert de gevangenis de beoefenaars om diverse "transformatie" verklaringen uit te schrijven en de gevangenisreglementen te reciteren. Het is gebruikelijk dat de beoefenaars op regelmatige basis in elkaar geslagen worden. De beoefenaars die vast in Dafa geloven en niet “getransformeerd” kunnen worden, worden naar de "Onderricht en Transformatie" afdeling van de gevangenis gestuurd voor extra vervolging. 

Illustratie van een van de martelmethodes gebruikt om Falun Gong beoefenaars te vervolgen

Een nieuw gebouw in de Lanzhou Vrouwengevangenis

Op April 26, 2006 werd Falun Dafa beoefenaar Mevrouw Lei Zhanxiang uit Jinchang, illegaal naar de Lanzhou Vrouwengevangenis overgedragen. Op de morgen van de 27ste april wees de opzichter twee gevangenen aan om mevrouw Lei te slaan en haar van haar slaap te weerhouden voor drie dagen en nachten. Ze werd bovendien gedwongen om hersenspoelingsopnames te bekijken. Het gezicht van mevrouw Lei raakte extreem gezwollen door de klappen en haar ogen waren bloeddoorlopen. Tijdens een medisch onderzoek, werd ze met hoge bloeddruk en een hartprobleem gediagnosticeerd. Ondanks dit, dwong de gevangenis haar om enkele onbekende medicijnen te nemen. Met als gevolg dat ze hevige maagpijn kreeg.
 
Mevrouw Zhao Fenglian uit Wuwei werd tot de dood vervolgd in de Lanzhou Vrouwengevangenis. Sinds september 2005, doorstond ze ernstig misbruik. Het gezag dwong haar om de "Vier Verklaringen” om met Falun Gong te breken te schrijven. Ze dwongen haar ook om onbekende medicijnen, infusen en spuiten te nemen. Ze werd vervolgd tot ze heel dun en uitgemergeld was. Op 22 december, 2005, stierf mevrouw Zhao Fenglian.
 
De Lanzhou Vrouwengevangenis probeert ook alle beoefenaars te dwingen om tegen hun gezinnen tijdens het bezoekuur te liegen door te zeggen dat de gevangenisomgeving goed is en dat de cipiers, afdelingsopzichters en gevangenen alle beoefenaars goed behandelen.
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular