Belgische Senator onderzoekt de CCP's handel in geoogste organen en roept op tot een wetgeving om deze misdaden te bestraffen

16-12-2006 Orgaanroof

Recentelijk rapporteerden alle belangrijke Belgische media het onderzoek gedaan door de Belgische liberale senator, de heer Vankrunkelsven en het huiveringwekkende bewijsmateriaal dat hij vergaarde over het het oogsten van organen door de CCP. Een interview met Vankrunkelsven.

Belgische Senator Van Krunkelsven geeft een speech op een seminar over &quotEthische kwesties in orgaantransplantaties"

Op 27 november, ‘s avonds, zat professor Vincent Donckier, de voorzitter van de Belgische translantatievereniging een seminarie voor betreffende “Ethische kwesties mbt Orgaantransplantaties”. Het evenement werd gehouden in het Erasmusziekenhuis in Brussel. In het persbericht wees de Belgische Orgaantransplantatievereniging er uitdrukkelijk op dat de vereniging dit soort orgaanhandel die de basisprincipes van de ethiek en moraliteit met de voeten treedt ten zeerste veroordeelt.

Tijdens het seminarie, na geluisterd te hebben naar het rapport van de twee Canadese onderzoekers betreffende de organenoogst op levende Falun Gong beoefenaars, stelde de heer Vankrunkelsven, senator en tevens ook dokter, dat België een wet zou moeten uitvaardigen die elke vorm van “orgaantransplantatietoerisme” verbiedt, en die de personen vervolgt die naar landen zoals China gaan voor orgaantransplantaties.

Hij vertelde dat hij zich onlangs voordeed als een patiënt die een niertransplantatie wou en naar twee ziekenhuizen in Beijing telefoneerde. Aan de andere kant van de lijn vertelde men hem dat dit binnen de twee weken in orde kon worden gebracht, tenminste indien hij er 50,000 euro voor wilde betalen. Er was een garantie dat alle organen afkomstig waren van jonge mensen rond de 20 jaar die in gevangenissen waren opgesloten. Eén van beide ziekenhuizen attendeerde hem er zelfs op dat zij hem konden registreren onder een valse Chinese naam en adres. “het is dus niet zo moeilijk om bewijsmateriaal te bekomen”, vertelde de heer vankrunkelsven, “Zij zeiden me dat het goed zou zijn indien ik voor 18 februari kon komen, het Chinese Nieuwjaar... tijdens het Chinese Nieuwjaar, moeten we onze cellen ledigen”.

Het onderzoek van dhr. Vankrunkelsven bevestigt nogmaals dat het onderzoek van de twee Canadezen betreffende de organenoogst door de CCP van levende Falun Gong beoefenaars waarheid is. Een reporter van de Epoch Times interviewde de heer Vankrunkelsven ivm dit onderwerp; het volgende is de inhoud ervan.

Senator Van Krunkelsven geeft een interview aangaande het stoppen van de verwijdering van organen door de CCP.

Reporter:

Hoe bent u ervan op de hoogte geraakt dat de organen van Falun Gong beoefenaars door de CCP worden geoogst?

De heer Vankrunkelsven:

de verantwoordelijke persoon van het Orgaantransplantatiecentrum van de universiteit van Leuven is in de maand juli van dit jaar naar Boston geweest om daar de Wereld Orgaantransplantatie Conferentie bij te wonen. Hij ontmoette er Falun Gong beoefenaars die daar een protestactie hielden. Hij was geschokt van de dingen die Falun Gong beoefenaars vertelden. Na zijn terugkomst, telefoneerde hij naar mij en vroeg me om iets te doen. Ik was hiervan onder de indruk en besloot om dit te helpen stoppen door middel van deze aanpak.

Reporter:

Waaruit bestaat de wetgeving mbt de orgaantransplantatiekweties die u eerder vermelde precies?

De heer Vankrunkelsven:

Mijn idee is om Belgische burgers die naar China gaan voor een orgaantransplantatie via deze wetgeving te bestraffen nadat zij uit China terug in België aankomen, omdat we vinden dat dit gedrag onaanvaardbaar is. Wij kunnen niet oogluikend toelaten dat men organen kan bekomen van geëxecuteerde of vermiste personen in China.

Reporter:

Zouden degenen die patiënten aanmoedigen om voor dit doel naar China te gaan ook door de wet moeten worden vervolgd?

De heer Vankrunkelsven:

Degenen die meewerken aan dit soort misdaad zouden ook moeten vervolgd worden. Ik hoop dat ook andere landen wetgeving in dit opzicht zullen maken.

Reporter:

Bent u reeds gestart met het ontwerp ervan?

De heer Vankrunkelsven:

   We zijn  aan  het  ontwerp reeds begonnen, maar er is eveneens verdere discussie nodig met juristen en met de andere senatoren. Wij zullen een gedetailleerd document binnen enkele weken vrijgeven.

Reporter:

Welke procedure moet er worden gevolgd wanneer het wetsvoorstel wordt bekendgemaakt?

De heer Vankrunkelsven:

Wij moeten steun vinden van de meerderheid van de parlementsleden in het Parlement. Ik denk dat, indien deze wet in België wordt goedgekeurd, het eveneens een stimulans voor andere Europese landen zal zijn. Er bestaat de mogelijkheid dat zij een gelijkaardige wet zullen uitbrengen. 
ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular