Chinees Ministerie van Openbare Veiligheid vaardigt geheime richtlijn uitonderzoek van duizenden mensen om toegang tot de Spelen te weigeren

09-06-2007 olympischespelen

Richtlijn raakt Falun Gong, Dalai Lama en ‘contra-revolutionairen'

[FDI - New York] In haar meest overmoedige Olympische daad tot nu toe, heeft het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid een ongelooflijke richtlijn gepubliceerd die 43 categorieën van ongewenste bezoekers opsomt, die onderzocht en geweigerd zullen worden tijdens de Spelen in Peking in 2008, zo heeft het Falun Dafa Information Center (FDI) vernomen. Paria's omvatten benauwend vaag omschreven figuren als ‘sleutelfiguren in het ideologische veld', ‘overzeese vijandige krachten', ‘contra-revolutionairen', de Dalai Lama en alle aanhangers, leden van ‘religieuze entiteiten die niet goedgekeurd zijn door de staat' (bijv. Rooms Katholieken) en ‘individuen die onvrede jegens de Chinese Communistische Partij (CCP) aanmoedigen via internet'.

Leden van de Falun Gong zouden geweigerd worden, evenals ‘familieleden van overleden persoon die omgekomen zijn tijdens opstanden' - een eufemisme voor de gebeurtenissen zoals de slachting op het Plein van de Hemelse Vrede - en Oeigoerse Moslims in de provincie Xinjiang, die het regime als ‘nationale separatisten' heeft gekenmerkt. Slechts aan het einde van de lijst worden ‘gewelddadige terroristen' en leden van ‘illegale organisaties' als doelwit voor onderzoek en mogelijke uitsluiting genoemd.

Tot de doelwitten die zullen worden onderzocht of ze tot één van de 43 categorieën behoren, zijn, onder anderen deelnemende atleten, leden van de media, Olympische stafleden, scheidsrechters, sponsors, dignitarissen en het Olympische comité zelf. Wanneer tot uitvoering gebracht, zal deze richtlijn tot een spionage onderneming leiden van gigantische proporties, en een slag in het gezicht zijn van internationale wetten.

De richtlijn van het ministerie zou in april jl. uitgevaardigd zijn met de titel ‘Notificatie betreffende het strikt uitvoeren van onderzoeken naar de achtergronden van kandidaten voor de Spelen en het uitvoeren van een voorselectie screening'. Het zou naar verluidt gecirculeerd zijn naar alle Chinese provincies en autonome regio's evenals naar politiebureaus en gemeentelijke instellingen die direct resorteren onder de Centrale Overheid. FDI stelt het relevante deel uit de richtlijn ter beschikking op haar website (link).

De richtlijn roept tevens alle niveaus van het Chinese regime op om ‘mee te werken', maar voegt toe dat het ‘van vitaal belang is om de richtlijn en alle gerelateerde activiteiten geheim te houden... het is van uiterst belang om een beeld van een rustig verloop van zaken naar buiten toe te presenteren, maar in feite een ferme grip op alle activiteiten te handhaven.'

"Om de heersers van China hun Olympische privileges op deze wijze te zien misbruiken is gewoon schandalig en gewetenloos", zei Dhr. Erping Zhang, woordvoerder voor het FDI. "Het regime schijnt zo ver buiten internationale normen gegaan te zijn dat het absurd wordt, en ze zijn er duidelijk op uit dit feit te verbergen. Dit betekent dat een ontzettend groot aantal mensen niet aan de Spelen zouden kunnen deelnemen, ervoor zouden kunnen werken, het zouden kunnen sponsoren of er verslag over zouden kunnen uitbrengen. Je zou zelfs je telefoon afgetapt kunnen hebben alhoewel je in London woont, of je zou bespioneerd kunnen worden in Florida, gewoon vanwege je mogelijke politieke of religieuze overtuiging". "De CCP drijft de spot met de Olympische gedachte", zegt Zhang.

De richtlijn is een verder bewijs dat China's heersers de Olympische Spelen aangrijpen om dissidenten aan te pakken, met name de Falun Gong. Een verslag van Reuters op 21 februari 2001 onthulde dat een campagne tegen Falun Gong geëscaleerd was toen China de laatste fases doorliep op het bedingen van de Spelen in 2008. Het verslag citeerde het staatsgecontroleerde Xinhua propagandakanaal dat bekendmaakte dat de regering een ‘dagvaarding' had uitgebracht tegen 110 organisaties en 271 individuen voor ‘anti-Falun Gong werk', en om Falun Gong ‘uit te roeien'. Een rapport van de Australian Broadcasting Corporation van 17 juli 2001 meldde ondertussen dat nadat Peking de Spelen van 2008 had binnengehaald, de toenmalige vice Premier verklaarde dat het winnen van de Spelen een ‘rechtvaardiging was voor het regime's vervolging van Falun Gong'.

In 2005 onthulde het inlichtingen blad "Intelligence Online", dat China's gedeputeerde Minister van Openbare Veiligheid, Liu Jing, de verantwoordelijkheid toegewezen had gekregen om Falun Gong vóór de Spelen uit te roeien. Een richtlijn werd uitgevaardigd die ‘vereiste dat alle veiligheidsdiensten van het land een hand toestaken' in de onderneming. Opmerkelijk is dat onderzoekers aangewezen zouden worden, zelfs voor Chinese ambassades wereldwijd, om Falun Gong te ‘infiltreren'. Dit zou voorlopen op de nieuwe in april verschenen richtlijn en een grootse internationale spionage voorschrijven. In het licht van de mensenrechtenschendingen door het Chinese regime roept een groeiend aantal stemmen op tot een boycot van de Olympische Spelen in peking. Velen wijzen in het bijzonder naar de medeplichtigheid van het regime in de toestand in Soedan, waar het de V.N. en andere pogingen heeft geblokkeerd de genocide aldaar te stoppen, waarbij bekend is dat het Chinese regime zelf wapens heeft geleverd aan de Soedanese regering. Sommige China specialisten hebben de inspanningen voor de Spelen in Peking vergeleken met die van Nazi Duitsland, waarbij vele buitenlandse toeschouwers en journalisten een beeld van een vredig, tolerant Duitsland voorgehouden werd." (link: http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/olympics/zch002.htm)

"Het Chinese regime gebruikt de Spelen om haar onderdrukking te legitimeren", zei Zhang. "Is het aan de Chinese communistische dictatuur om te beslissen wie deel kan hebben aan de Olympische Spelen? Of zijn de Spelen slechts bedoeld als een grote propagandastunt?"

Het Falun Dafa Information Center roept het Internationale Olympische Comité op het bovenstaande serieus te onderzoeken en om daadkrachtige, principiële actie te ondernemen om het Olympische Handvest en de mensenrechten die het koestert, hoog te houden.

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular