Geheime richtlijn van het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid om duizenden mensen wereldwijd te onderzoeken en uit te sluiten van de Olympische Spelen

09-06-2007 olympischespelen

Hieronder volgt een uittreksel van een richtlijn die door het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid wereldwijd is verspreid met als doel om duizenden mensen te onderzoeken en uit te sluiten van de Olympische Spelen...

I. een achtergrond onderzoek bij specifieke mensen:

1. IOC leden, waaronder:

(1)   IOC leden en gasten die zijn uitgenodigd door officials van internationale sport associaties.

(2) officials van de International Single Item Sports Association, scheidsrechters en de door hen uitgenodigde gasten

(3) nationale en regionale IOC leden, waaronder atleten, officials van delegaties en officials die de Olympische Spelen bijwonen

(4) Officials van het Uitvoerend Comité in het organisatie Comité van het gastland, gast burgermeesters, gast stadsbestuur in de overheid en alle door hen uitgenodigde belangrijke gasten

(5) gast steden voor de volgende Olympische Spelen en afgevaardigden van andere steden die zich hebben ingeschreven om als gastheer op te treden voor de volgende Olympische Spelen

(6) sponsors die een contract gesloten hebben met de IOC

(7) atleten en hun delegaties

2. de Media: media die uitzendrechten hebben gekocht en instellingen die uitzendrechten hebben gekocht

3. alle Olympische stafleden, waaronder IOC werknemers, vrijwilligers, aannemers, security en tijdelijk personeel, en alle anderen die tot deze categorie behoren

II. criteria voor achtergrond onderzoek:

Iedereen die behoort tot de volgende 43 categorieën, verder onderverdeeld in 11 verschillende subcategorieën, dient te worden uitgesloten van de Olympische Spelen en haar competities:
 

1. China's vijanden

(1) buitenlandse vijandelijke krachten en leden van vijandige organisaties

(2) sleutelfiguren op ideologisch gebied

(3) individuen die de sociale orde verstoren

(4) vijandige individuen in de Volksrepubliek China

(5) individuen die gehandicapt raakten tijdens rellen, en degenen die de maatschappij in gevaar brengen, en familieleden van overleden mensen

(6) individuen die veroordeeld werden vanwege o.a. anti-revolutionaire misdaden en die daarmee beschouwd worden als een bedreiging voor de nationale veiligheid, naaste familieleden van zulke individuen, en individuen die nauwe banden met hen onderhouden

(7) individuen die naar het buitenland wisten te vluchten, en iedere verdachte metgezel
 

2. Falun Gong en andere (ed. lasterlijke term weggelaten) organisaties en leden van andere schadelijke QiGong

(1) Falun Gong en andere (ed. lasterlijke term weggelaten) organisatieleden, (en) gelieerde organisaties die Falun Gong steunen

(2) leden van 14 organisaties die (eigenlijk) kwaadaardige sekte organisaties zijn en die onder de naam "religie" doorgaan, degenen die door de desbetreffende staatsorganen geïdentificeerd werden, en leden van 7 bestaande kwaadaardige sekte organisaties.

(3) leden van de 14 gevaarlijke qigong verenigingen die door staatsorganen werden geïdentificeerd
 

3. Religieuze extremisten en leden van zulke religies

(1) illegale organisaties van leden die hier of in het buitenland zijn gevestigd

(2) individuen die gearresteerd werden of veroordeeld werden voor het bedrijven van onwettige religieuze activiteiten

(3) individuen die actief zijn in illegale religieuze activiteiten

(4) individuen die illegale religieuze boeken en audio-video materiaal verspreiden

(5) individuen die op onwettige wijze religieuze groeperingen, organisaties, scholen en andere soortgelijke plekken vormen, alsmede andere religieuze entiteiten die niet zijn goedgekeurd door de staat.

4. nationale separatisten

(1) leden van de "Drie Krachten" in het Xinjiang autonoom gebied, en individuen die hen daar en in het buitenland steunen

(2) de Tibetaanse regering van de Dalai Lama in ballingschap, en leden van daarbij aangesloten organisaties

(3) individuen die deelnemen aan parades, demonstraties en protest activiteiten met als doel om naties te doen instorten

(4) mensen die financiele steun verlenen aan nationale separatisten groeperingen of activiteiten
 

5. leden van de media die de Olympische Spelen in gevaar brengen

(1) al het buitenlandse mediapersoneel dat vijandig staat tegenover de Volksrepubliek China

(2) media personeel dat anti-communistische artikelen publiceert, en degenen die op hatelijke wijze de Chinese Communistische artij (CCP) en de Chinese regering belasteren

6. NGO's die betrokken zijn in activiteiten die een gevaar vormen voor de Olympische Spelen

(1) buitenlandse NGO's die door buitenlandse regeringen worden gesteund en die bekend staan als zijnde betrokken bij het binnendringen, omverwerpen en vernietigen van de CCP en de Chinese regering

(2) alle leden van verschillende NGO's die hoogstwaarschijnlijk de Olympische Spelen in Peking in gevaar brengen
 

7. Gevaarlijke elementen, mensen die voortdurend een oproep doen en andere individuen die er bekend om staan ontevreden te zijn met de CCP

(1) individuen die blijk geven van een grote ontevredenheid over de CCP en de Chinese regering

(2) individuen die voortdurend vervelende rechtszaken aanspannen, of die allerlei hogere autoriteiten oproepen voor steunbetuiging

(3) individuen die in samenwerking met buitenlandse krachten rechtszaken aanspannen in het buitenland
 

8. individuen die bij gerechterlijke autoriteiten een verzoek indienden voor onderzoek en vervolging

(1) individuen die een aanklacht indienden bij de autoriteiten op het gebied van Openbare Veiligheid

(2) individuen die onder huisbewaking staan en die op borgtocht vrij zijn terwijl ze hun proces afwachtten, en degenen met beperkte vrijheden

(3) individuen die ooit vastgehouden of gearresteerd werden op verdenking van criminele activiteiten, en die vrijgelaten werden zonder volledig onschuldig te zijn verklaard

(4) alle individuen in het algemeen en ontsnapte gevangenen

(5) individuen waartegen een aanhoudingsbevel loopt, en individuen die onderzocht worden

(6) criminele verdachten door grenscontrole

9. Criminele elementen die voorwaardelijk zijn vrijgelaten of die onder proeftijd supervisie staan, die hun veroordeling afwachten, die voorwaardelijk zijn vrijgelaten of op borgsom zijn vrijgelaten in verband met medische behandeling, degenen die hun politieke rechten zijn ontnomen, of anderen die veroordeeld zijn maar onder huisarrest staan, en degenen die veroordeeld werden tot werk heropvoeding en rehabilitatie en wiens veroordeling tot werk heropvoeding of andere vorm van veroordeling verminderd werd

(1) criminelen die veroordeeld werden tot huisarrest en die onder supervisie staan, wiens politieke rechten werden afgenomen en die een voorwaardelijke veroordeling werd gegeven

(2) criminelen die veroordeeld werden en voorwaardelijk vrij werden gelaten, en wiens veroordeling werd verminderd tot tijdelijk huisarrest maar die nog steeds onder supervisie staan en die hun straf uitzitten buiten een detentiecentrum

(3) individuen die veroordeeld zijn tot werk heropvoeding buiten het heropvoedingswerkkamp

(4) individuen die op borgsom vrij werden gelaten in verband met een medische behandeling, en degenen die verzocht hadden om op deze gronden

te worden vrijgelaten

10. gewelddadige terroristen

(1) leden van terroristische organisaties

(2) individuen die steun en hulp verlenen aan terroristische organisaties of hun leden

(3) familieleden van leden van terroristische organisaties, of individuen waarvan bekend is dat ze nauwe banden onderhouden met zulke leden
 

11. leden van illegale organisaties

(1) individuen die lid zijn van onwettige politieke organisaties

(2) individuen die activiteiten verrichten in naam van organisaties die niet wettelijk zijn geregistreerd

(3) individuen die op welke manier dan ook een illegale organisatie dienen. Individuen die relaties aangaan met zulke organisaties, en individuen die aanzetten tot ontevredenheid over de CCP via internet

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular