Voormalige vice-voorzitter van Chinese studentenvereniging spreekt over sturing door Chinese consulaat

[Qing Yu, NTDTV België] De Klassieke Chinese Dans Wedstrijd 2007, die gepland staat voor het Skirball Center for Performing Arts aan de Universiteit van New York, doelt op het promoten van Chinese dans en traditionele Chinese cultuur. Onlangs publiceerde de New York University Chinese Culture Club (NYUCCC) een verklaring waarin ze wedstrijd aanviel in een poging deze te stoppen. Dhr. Chen Yonglin, een voormalig Chinees diplomaat in Sydney, zegt dat de NYUCCC opgericht is en beheerst wordt door het Chinese consulaat in New York.
Vice-voorzitter van de Chinese Studenten en Geleerden Vereniging (CSSA) in België, dhr. Yang Lixin kan uit 3 jaar eigen ervaring putten wat betreft de rol die NYUCCC speelt. Hieronder volgt een interview door NTDTV in Brussel.

Sommige Chinese studenten geloven dat de NYUCCC, een Chinese club die probeert de danswedstrijd van NTDTV te saboteren, gesponsord en beheerst wordt door het Chinese consulaat. Wat is precies de relatie tussen Chinese studentenverenigingen (CSSA) en Chinese consulaten in verschillende landen? Met deze vraag in gedachten interviewden we Dhr. Yang Lixin, die drie jaar vice-voorzitter was van de CSSA in Brussel.

Yang: “In feite zijn vele activiteiten van de CSSA’s gezamenlijke inspanningen van de verenigingen en de Chinese consulaten, die een deel van hun politieke missie uitvoeren door CSSA’s te mobilizeren. Natuurlijk, voorzien de consulaten, met name de Educatie afdelingen, financiële steun.”
In reactie op de acties van de NYUCCC gaf Yang zijn mening, “Vele Chinese studenten die in het buitenland studeren denken dat het onderhouden van een goede relatie met het Chinese consulaat een manier is om hun vaderlandsliefde te tonen; ze houden van hun land, maar verwarren het Chinese communistische regime met China” Yang: “Ik denk dat Chinese studenten in werkelijkheid vaak de orders, die het Chinese consulaat uitvaardigt, en het werkelijke doel achter die orders niet kennen, waarvan de meeste politieke doelen hebben. De overzeese Chinese studenten zouden op zijn minst hun eigen opinies en oordelen moeten vormen in plaats van gebruikt te worden als een politiek gereedschap door de Chinese consulaten. Anders zullen ze ontdekken dat ze vaak gebruikt zijn.”

Naast Yang’s verhaal over de rol van CSSA’s, kunnen we ook uit de informatie van websites van CSSA’s in verschillende landen, signalen zien van beheersing door de Chinese consulaten. De CSSA in Wuerzburg, Duitsland, bijvoorbeeld, heeft haar statuten op haar website gepubliceerd, welke deze clausule bevat: “In het geval dat de CSSA gesloten wordt, dient de Chinese ambassade geïnformeerd te worden, en het geld dat resteert dient teruggegeven te worden aan de ambassade.”

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular