De leugens van de CCP over Falun Gong

05-09-2007 Propaganda

De vervolging van Falun Gong door de Chinese Communistische partij ( CCP) berust op twee dingen: leugens en geweld. Wanneer er meer feiten rondom de vervolging onthuld worden, is het geweld steeds meer verhuld geworden. Maar de leugens veranderen voortdurend en worden bekrachtigd. De leugens van de CCP blijven een obstakel voor mensen in het begrijpen van de feiten van de vervolging en de natuur van Falun Gong. Algemeen zijn er zeven soorten leugens die door de CCP worden verspreid over Falun Gong.

Als eerste, wordt de vervolging van Falun Gong de "verlossing" van de beoefenaars genoemd. De grootschalige, wrede vervolging werd neergezet alsof ze de beoefenaars redde. Deze leugens hebben vele Chinezen misleid. Er werd bijvoorbeeld gezegd dat Falun Gong beoefenaars bijgelovig waren, weigerden medicijnen te nemen ondanks dat ze ziek waren en dat ze zelfmoord pleegden. De mensen die niet bekend zijn met het wezen van de CCP worden makkelijk bedrogen door deze leugens.

Ten tweede, het bang maken van mensen door te zeggen dat Falun Gong gevaarlijk is. Als de CCP Falun Gong alleen vervolgt door middel van de eerste leugen, dus het doen alsof de vervolging de beoefenaars redt, zullen diegenen die het niet beoefenen er misschien niet van wakker liggen. En dat maakt het moeilijk om de hele gemeenschap te betrekken in de vervolging. Dus daarom moest de CCP  de leugen "het beoefenen van Falun Gong is gevaarlijk" ook verspreiden om zo de steun van een groter publiek te hebben in de vervolging. Ze lieten het er zo uitzien dat het uitroeien van Falun Gong de mensen die het niet beoefenden, zou beschermen en dat ze ervan zouden profiteren. De leugens van de CCP over beoefenaars die andere mensen vermoorden en vergiftigen en de sociale orde verstoren, vallen allemaal in deze categorie.

Ten derde, zaken in verwarring brengen door te zeggen dat Falun Gong "gemanipuleerd" wordt. Voor die mensen die persoonlijk met Falun Gong beoefenaars gewerkt hebben of die Falun Gong beoefenaars persoonlijk kennen zijn de eerste twee typen leugens niet effectief en werken waarschijnlijk niet, aangezien ze hebben gezien dat Falun Gong beoefenaars goede mensen zijn. Dat is waarom de CCP Falun Gong afschildert als een "groep die gemanipuleerd wordt" en ze noemen deze goede mensen "gemanipuleerde mensen". Dit laat de indruk achter dat beoefenaars gecontroleerd worden door anderen en daarom gevaarlijk zouden zijn. Deze leugens kunnen zeer misleidend zijn. Bijvoorbeeld, het "bestormen van het kantoor van de krantenredactie in Tianjin", het "bestormen van Zhongnanhai" en "heimelijke motieven [van de manipulators]" zijn allen leugens in deze categorie.

Ten vierde, mensen hun angst opwekken dat Falun Gong een bedreiging is voor het regime. Voor de mensen die de feiten van de vervolging kenden, werkten de eerste drie soorten leugens niet. Met het resultaat dat de CCP de diepte van haar leugens moest vergroten. Het Chinese volk, dat voor decennia met de CCP cultuur doordrenkt is, erkent regelmatig dat het regime van de CCP geen uitdagingen kan tolereren. Daarom wordt elke gedachte of actie dat de CCP als potentieel uitdagend ziet, gecontroleerd. Het grote aantal aan beoefenaars maakte Falun Gong een makkelijk doelwit van de beschuldiging "het strijden met de partij voor de regering over het volk." Vele mensen verdedigen dan "natuurlijkerwijs" de belangen en de macht van de CCP en probeeren "begripvol te zijn tegenover de CCP." Dit soort leugens omvatten ook het soort dat Falun Gong "anti-partij" en "anti-socialisten"  noemde.

Ten vijfde is het manipuleren van de vaderlandsliefde en Falun Gong als "anti-China" bestempelen. Falun Gong beoefenaars hebben de waarheid van de vervolging op wereldwijde schaal aangekaart. De CCP heeft geen verklaring waarom de rest van de wereld Falun Gong steunt. Om vervolgens de vervolging in stand te houden, moest het een reden geven aan het Chinese volk. En daarom noemde de CCP iedereen die Falun Gong steunde en de vervolging veroordeelde "anti-Chinese strijdmachten." En zo werd Falun Gong nog meer zwart gemaakt omdat ze "anti-Chinese strijdmachten" achter hen zouden hebben. Sinds de komst van de Negen Commentaren op de Communistische Partij heeft een grote golf aan Chinese mensen zich teruggetrokken uit de CCP en de desintegratie van de CCP nadert. Onder deze omstandigheden kunnen deze leugens werken op de mensen die de CCP aanzien voor China zelf.

Zes, het onbeschaamd ontkennen van feiten. Met meer en meer feiten die onthuld worden over de vervolging, is het onmogelijk voor de CCP geworden om zijn misdaden te verbergen; de CCP heeft zijn handen al besmeurd met het bloed van onschuldige mensen. Daarom moet het de feiten blijven ontkennen. De meest directe en makkelijke manier is alle feiten van de vervolging simpelweg te bestempelen als "leugens". Bijvoorbeeld, het ontkende simpelweg de misdaden die het heeft begaan tegen Gao Rongrong, Liao Yuanhua, Wei Xingyan en de Falun Gong beoefenaars wiens organen dwangmatig en met geweld zijn geoogst voor winst. Toch is het blijven ontkennen niet langer effectief in het aangezicht van de bergen bewijsmateriaal.

Zeven, mensen in verwarring brengen door de Falun Gong beoefenaars en de oprichter van Falun Gong als corrupt te bestempelen. Het regime van de CCP is corrupt geworden op elk niveau en het publiek heeft daar sterke gevoelens over. De corruptie binnenin de regering is een reflectie van het morele verval van de Chinese gemeenschap onder het bewind van de CCP. Dat staat in contrast met één van de meest opmerkelijke karakteristieken van Falun Gong, dat het menselijke morele verval gestopt heeft en feitelijk de mensen hun moraliteit verbetert. Dat is één van de redenen dat het aantal Falun Gong beoefenaars zo snel groeide. Elke beoefenaar kan dit bevestigen. Falun Gong beoefenaars veranderen zichzelf aan de hand van de leringen en morele waarden van dhr. Li Hongzhi. Om Falun Gong`s naam te besmeuren, fabriceerde de CCP leugens dat Li Hongzhi geld inzamelt, stervenden weigert te helpen, in een zeer luxueus huis leeft en in een dure auto rijdt. Vanwege deze leugens werd het voor het publiek makkelijk om te geloven dat Falun Gong corrupt was, net als het regime van de CCP, waardoor het Chinese volk de vervolging kon accepteren.

Eigenlijk zijn al deze leugens makkelijk te doorzien door rationeel over deze zaken na te denken. Zoals bijvoorbeeld:

Als de CCP werkelijk Falun Gong beoefenaars wou "redden", waarom dwongen ze dan de beoefenaars met geweld uit hun huizen en dreven ze hun families uit elkaar? Waarom maakte de CCP het mensen zo moeilijk om een woord van waarheid en gerechtigheid over Falun Gong uit te spreken?

Als Falun Gong werkelijk zo "gevaarlijk" was voor de gemeenschap, was het dan nodig om daartegen publiekelijk handtekeningen in te zamelen? Heeft de CCP werkelijk tijd, moeite en aandacht besteed aan echte gevaren zoals publieke veiligheid, corruptie en giftige eetbare producten?

Als we praten over "manipulatie", hoe kon iemand 100 miljoen mensen zo makkelijk manipuleren? Falun Gong boeken zijn verkrijgbaar voor het gehele publiek en de oefenplaatsen zijn voor iedereen open. Zegt de CCP dat Falun Gong beoefenaars gemanipuleerd worden omdat ze waarachtigheid, compassie en verdraagzaamheid volgen in hun dagelijks leven? Is het niet het recht van het Chinese volk om gerechtelijke oplossingen te zoeken wanneer zij illegaal vervolgd worden? Hoe kan dat manipulatie zijn?

Als de CCP bezorgd is dat Falun Gong een bedreiging zou vormen voor het regime, zouden we ons moeten afvragen hoe het doen van meditatie-oefeningen en het zijn van goede mensen de CCP kan bedreigen. Falun Gong beoefenaars beoefenen deze meditatiepraktijk uit hun eigen vrije wil. Is dat geen goed iets in plaats van een slecht iets dat Falun Gong de morele aard verbetert van beoefenaars? Als dit de CCP bedreigt, betekent dat dan niet dat de CCP zijn morele autoriteit heeft verloren? Laat dat niet zien dat Falun Gong echt opmerkelijk is?

En met betrekking tot het bestempelen van Falun Gong als "anti-China", zou  het  vermeld moeten worden dat elke politiek gemotiveerde vervolging door de CCP in de geschiedenis werd weerstaan. Jammer genoeg werd elk soort weerstand de mond gesnoerd met geweld. Sinds de CCP de macht kreeg over China zo'n 60 jaar geleden, zijn meer dan 80 miljoen Chinese mensen gestorven door de verscheidene politieke bewegingen en vervolgingen. Als elke Chinees ertegen was, dan zouden de vervolgingen niet zijn geslaagd. Wat zouden we moeten kiezen: passief de vervolging van de CCP verduren, of verschillende manieren gebruiken om de vervolging te openbaren en zo het aantal slachtoffers trachten te verminderen?

En wat betreft de feiten over de vervolging te bestempelen als "leugens", het bestuderen van het verleden van de CCP zou wel wat licht op de zaak kunnen werpen. De CCP heeft zelf nooit leugens en geweld geschuwd. Het heeft ook de gewoonte de slachtoffers "leugenaars" te noemen. Als de CCP zo zeker was dat het leugens waren, waarom was het dan zo bang wanneer de internationale gemeenschap de situatie wilde onderzoeken? Het feit is, dat de CCP de internationale gemeenschap nog geen enkele zaak heeft laten onderzoeken die Falun Gong beoefenaars hebben geopenbaard. Al wat het kon doen was de vervolging te intensifiëren en relevante mensen dwingen om valse verklaringen af te leggen of de slachtoffers te vermoorden om zo de waarheid te verbergen.

En als laatste, over het punt dat de oprichter van Falun Gong "corrupt" zou zijn, kan het antwoord gemakkelijk gevonden worden door het boek Zhuan Falun te lezen (de hoofdtekst van de Falun Gong beoefening) of door het een Falun Gong beoefenaar te vragen. Alleen een persoon met een nobel karakter kan 100 miljoen mensen inspireren hun eigen morele aard te verbeteren. Waarom kan de corrupte CCP mensen hun morele karakter niet doen verbeteren? Het contrast is sterk.bron: http://clearharmony.net/articles/200708/40915.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular