België : Voor start van de Europese-Chinese dialoog, concentreert het Europees parlement zich op het verslag van de CCP over mensenrechten

Op 10 oktober 2007, vóór de mensenrechtendialoog tussen de EU en China, en vóór het zeventiende congres van de CCP, hield het Europees Parlement een persconferentie over de mensenrechten in China en vrijheid van geloof. Het werd in werking gesteld door de vice-voorzitter van het Europees Parlement, Edward McMillan-Scott. De directeur van Rechten van de Mens Zonder Grenzen Internationaal, Willy Fautre, lid van het Europees Parlement en de Voorzitter van Multi-Party van Tibet, Thomas Mann, en lid van het Europees Parlement, Istvan szent-Ivanyi waren ook aanwezig.

 

Een lid van het Europees Parlement beklemtoonde dat er slechts tien maanden resteren voordat de Olympische Spelen van Peking er aankomen, maar vele groepen worden nog steeds vervolgd in China. McMillan-Scott zei dat hij een brief naar de Voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Poettering, vorige week heeft verzonden waarin hij de ononderbroken vervolging door de CCP van de Falun Dafa beoefenaars en mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng vermeldde. De brief geeft een verslag over de omstandigheden van de vervolging aan de Voorzitter van het Internationale Gerechtshof , en verwijst naar rapport over ongeveer 3.000 Falun Gong beoefenaars die tot de dood vervolgd zijn geweest. Volgens een suggestie van het Internationale Gerechtshof, zou het Europees Parlement een formeel document moeten voorleggen dat gebaseerd is op de Internationale Verdragen inzake Genocide.

De dialoog tussen de EU en China begon op 15 oktober in Peking. Mr McMillan-Scott verzocht de CCP om alle beoefenaars van Falun Gong vóór de aanvang van de dialoog te bevrijden. De EU zal deze zaak tijdens de dialoog aankaarten.

Tijdens de vergadering werd Hu Jia, een mensenrechtenactivist in China, telefonisch gecontacteerd. Hij gaf zijn mening over de mensenrechten in China en over de Olympische Spelen in 2008 en hij bracht ook de recente situatie van de mensenrechtenadvocaat Gao Zhisheng ter sprake. Hu Jia zei, "Wij zijn zeer bezorgd over de mensenrechtensituatie van gewone mensen, met name de vele voortdurende dingen die onlangs plaatsvonden. Wij hopen om de waarheid bloot te stellen in China door onze eigen inspanningen, en tezelfdertijd hopen we dat de internationale gemeenschap meer aandacht besteed aan het kwaad dat zich achter de schermen van de Olympische Spelen heeft verscholen."

Tijdens de vergadering werd ook Li Baiguang, een andere Chinese mensenrechtenactivist, gecontacteerd. Hij verklaarde dat de Olympische Spelen eerder een vreedzame en vriendschappelijke samenkomst voor mensen zou moeten zijn in plaats van een kans om de mensenrechten in China te misbruiken. Hij verzocht met druk dat de Chinese overheid werkelijk een inspanning zou moeten leveren om een land te zijn dat zich op de grondwet baseert en de mensenrechten eerbiedigt.

Willy Fautre, Directeur van Rechten van de Mens Zonder Internationale Grenzen, leverde een verklaring, waarbij hij verzocht aan alle hoofden van democratisch verkozen landen en politici om niet naar de  Olympisch spelen te gaan en deel te nemen, omdat de mensen in China nog steeds aan de vervolging lijden en tienduizenden mensen hebben geleden aan de onderdrukking wegens hun godsdienstig geloof. Fautre zei dat de hele wereld zich op deze werkelijke zijde van China zou moeten concentreren.

(The Epoch Times)

Bron : http://www.clearharmony.net/articles/200710/41763.html

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular