China: Zes Advocaten Verdedigen Falun Gong voor het Gerecht: Advocaten Gefolterd

14-11-2007 Vervolgde advocaten

In een gedurfde en unieke motie die recentelijk uit China werd gesmokkeld, hebben zes Chinese advocaten voor de eerste keer formeel beoefenaars van Falun Gong in hun recht op geloof, verdedigd in de rechtbank.

In het document staat: "Falun Gong... dat 'Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid' bevordert,  is verboden en wordt vervolgd zonder een enkele gerechtvaardigde reden.... De huidige verschillende strafmaatregelen tegen Falun Gong beoefenaars hebben geen enkele legale basis en moeten daarom stoppen".

In deze zaak zijn de beschuldigden een familie bestaande uit drie personen namelijk Wang Bo, 27 jaar oud, en haar twee ouders, Wang Xinzhong en Liu Shuqin. Alle drie beoefenen ze Falun Gong, een Chinese meditatie en spirituele discipline.  De Chinese Communistische partij (CCP) verbood de praktijk in 1999 toen verschillende leiders vonden dat Falun Gong een bedreiging werd voor hun macht nadat er meer  beoefenaars van Falun Gong waren dan leden van de partij.

Om de campagne tegen Falun Gong te versterken, vaardigde de CCP een dwangbevel uit dat advocaten verbiedt Falun Gong beoefenaars te verdedigden. Sindsdien hebben de autoriteiten de advocaten die dit wel geprobeerd hebben, gearresteerd of van hun functie ontheven.

"In China zijn advocaten gearresteerd, willekeurig gevangen genomen, onderhevig aan strafrechtelijke vervolging of gevangenschap eenvoudigweg omdat ze op legale wijze Falun Gong beoefenaars en andere Chinese inwoners die doel zijn van de vervolging door de autoriteiten, willen verdedigen," aldus Terri Marsh de leidinggevende directeur van de Human Rights Law Foundation in Washington, D.C.  

Toen de zaak van de familie ging voorkomen, besloten - ondanks de omstandigheden - zes advocaten uit Beijing, Li Heping, Li Xiongbing, Zhang Lihui, Li Zhunzhang, Teng Biao en Wu Hongwei, het verbod te negeren en om Wang en haar ouders te vertegenwoordigen.

"Ik denk dat Falun Gong beoefenaars fundamentele rechten hebben," zei Teng Biao, een van de zes advocaten tijdens een New Tang Dynasty televisie programma in april. "Tijdens deze vervolging houden intellectuelen en advocaten in China zich stil. Deze wijze van zwijgen gaat tegen het geweten in en daarom zijn we hier om Wang Bo te verdedigen."

Verdediging op Meerdere Fronten

De veertien pagina's tellende motie van de advocaten die werd voorgelegd aan een rechtbank in de provincie Hebei in april 2007, combineert de gerechtelijke theorie van vrijheid van geloof met een analyse van de Chinese grondwet. Daarbij werd gebruik gemaakt van bronnen variërend van Thomas Jefferson tot de Japanse grondwet betreffende religieuze organisaties. Het getuigt van diepgaand onderzoek van de schrijvers. Deze motie somt verschillende wijzen op waarin de campagne tegen Falun Gong de Chinese grondwet schendt en de advocaten stellen dat de criminele aanklachten tegen hun cliënten geen enkele legale basis hebben.

De verdediging van Wang en haar ouders bestaat uit zes delen, beginnend met een sectie die nogmaals verklaard wat zij als de universele principes zien die betrekking hebben op deze zaak evenals het ontmantelen van de claim van de CCP dat Falun Gong op collectieve schaal verboden moet worden aangezien het verondersteld wordt een "sekte" te zijn.

De sectie richt zich op drie kwesties: het recht op vrijheid van geloof, het rechtsbeginsel dat een crimineel misdrijf alleen maar gebaseerd kan zijn op iemand zijn handelwijze en niet op iemand zijn geloof, en de scheiding tussen religie en de staat, hetgeen de advocaten "de Grote Scheiding" noemen. Een van de bronnen in dit laatste gedeelte is van een van de grondleggers van Amerika, Thomas Jefferson.

"Jefferson bekritiseerde de geschiedenis waarin geloof en politieke regimes met elkaar verwoven waren......hij verfijnde de principes van De Grote Scheiding, en bracht dit principe in een politiek systeem", schrijven de advocaten. "De huidige wetgeving, regels en juridische praktijk die de vervolging van Falun Gong bekrachtigen, wijken af van het principe van de Grote Scheiding".

Maar voor Guo Guoting, een advocaat uit Shanghai die voor het verdedigen van Falun Gong in 2005van zijn functie ontheven werd en verbannen werd naar Canada, is het meest indrukwekkende het tweede gedeelte van het stuk. Het omvat het onwettige aspect van de campagne tegen Falun Gong en stelt dat de vervolging op zich illegaal en ongegrond is.

"In de zaak van Falun Gong is dit een fundamenteel principe," zegt Guo. Guo heeft verschillende artikelen geschreven die de vervolging van Falun Gong analyseren. "Veel van de Chinese advocaten die Falun Gong verdedigen, durven dit punt niet te noemen. Ze verdedigen alleen de individuele beoefenaar maar pleitten niet tegen de algehele vervolging. De \[hier vermelde zes] advocaten benoemen wel alle belangrijke hoofdpunten."

Nadat de advocaten de illegaliteit van het verbod op Falun Gong hebben vastgesteld vestigen ze de aandacht op de drie gedeelten die de maatregelen om de praktijk uit te roeien afkeuren en roepen de regering op om hun beleid te herzien.

Ze schrijven:  "Het van hoger hand aangenomen beleid tegen Falun Gong beoefenaars is niet alleen strijdig met de Chinese grondwet maar ook met de fundamentele internationale mensenrechten... Zelfs vanuit een praktisch punt bezien heeft de vervolging geen of een contraproductief effect".

Ze gaan zelfs een stap verder door te stellen dat diegenen die de Falun Gong beoefenaars mishandeld hebben hier ook verantwoording voor moeten afleggen.

"We beschouwen ook de uitvoering van de folteringen op Falun Gong beoefenaars als een schending van onze nationale strafrechtbepalingen en deze vormen zo ook een misdrijf." schrijven ze. "De overtreders zouden de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun misdadige acties".

Het laatste gedeelte van de documenten gaat over de specifieke situatie van hun cliënten.  Wang en haar ouders worden gevangen genomen vanwege het online zetten van informatie over de folteringen, het downloaden van materiaal over Falun Gong en het maken van foto's van een vaandel met de boodschap dat mensen uit de CCP kunnen stappen.

"Het is absurd om te stellen dat het hierboven geschrevene het gedrag is van een crimineel," schrijven ze. "Het gebruik maken van een camera om foto's te maken behoort tot een gewone activiteit van burgers en deze activiteit schaadt of bedreigt de samenleving niet. Het is absurd om burgers te veroordelen als crimineel vanwege hun uitoefening van hun geloof en dagelijkse activiteiten".

De motie concludeert: "We vragen u om de grondwettelijke rechten te respecteren. Neem uw historische en rechtvaardige verantwoordelijkheid, heb de moed om naar de waarheid te kijken en uw geweten te laten spreken en spreek de onschuldige beschuldigden vrij."

Na de Zitting

Maar in een zet die typisch is voor een Chinese rechtbank sprak de rechtbank de drie beoefenaars niet vrij. Zonder een enkel antwoord op de argumenten van de advocaten werd op 9 mei vastgehouden aan de eerdere uitspraak van de rechtbank en werden Wang Bo en haar ouders ieder voor drie jaar in gevangenschap veroordeeld waar ze vandaag nog zijn.

"De voorstellen werden gewoon genegeerd," zei Guo Guoting. "Dit is hoe Chinese rechtbanken zijn. Ze durven zelfs niet de punten van de verdediging te noemen. Omdat al de rechters die zulke zaken behandelen lid zijn van de CCP en zogenaamd politiek betrouwbaar zijn durven ze niet openlijk te zeggen wat ze denken. Dit betekent dat de rechtbanken in China helemaal geen recht spreken."

Net zo verontrustend voor degenen die hopen dat er een beter rechtsstelsel komt in China, is het feit dat de advocaten zelf het slachtoffer geworden zijn van mishandelingen. Op de dag van de zitting was Teng Biao naar men zegt geslagen door politie. Li Heping werd vorige maand ontvoerd en kreeg elektrische schokken toegediend met elektrische knuppels.

"Ik werd zo verschrikkelijk geslagen dat ik ervan over de grond rolde" stelde  Li  later online. "Ze bleven me najagen en slaan met een grijns op hun gezicht" Deze slagpartij bedroeg circa vier tot vijf uur.

Zo'n behandeling door de autoriteiten tegen diegene die Falun Gong beoefenaars verdedigen is  een constant patroon. Voor Guo Guoting, zelf een slachtoffer van wraakneming, is het feit dat de advocaten zo een motie schreven ondanks de risico's, getuigt van hun wil en toewijding om het recht te laten zegevieren.

"Waarom deden ze dit? Omdat ze hun werk deden. Ik heb respect voor hen," zegt hij "Ze zijn echte advocaten die opkomen voor de rechten van de mens".

"Li Heping en zijn collega's hebben de zaak van Wang Bo en haar ouders naar de rechtbank gebracht," zei Marsch. "Dit is voorheen nog niet gebeurd in China en het partieel transcript van deze gebeurtenissen zal nog verstrekkende gevolgen hebben voor China en de rest van de wereld voor de komende jaren."

In het jaar 2002 was Wang Bo veroordeeld tot een werkkamp voor het zwaaien met een vaandel op Tiananmen plein. Door het manipuleren van dingen die Wang zei terwijl ze onderworpen werd aan folteringen, maakte de Chinese staatstelevisiezender anti-Falun Gong programma's. Hierin beweren ze dat Wang haar geloof in Falun Gong opgeeft.

Nadat ze was vrijgelaten zette Wang een video online waarin ze uitvoerig de mishandelingen die ze onderging liet zien en ze liet zo de leugens zien van het televisieprogramma. Vlak daarna werden Wang en haar ouders gearresteerd en veroordeeld tot vier en vijf jaren gevangenisstraf. Dit op basis van vage veroordelingen zoals: "het gebruik maken van een ketterse organisatie om de wet te overtreden." Tijdens de eerste rechtszitting vonden de drie niemand om hen te verdedigen.

Door Samantha Lev.


Human Rights Law Foundation

Bron: http://en.epochtimes.com/news/7-10-25/61180.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular