De Open Brief van Wang Zhaojun's die Oproept om de Vervolgingen van Falun Gong te Beëindigen Weerklinkt in de Chinese Gemeenschap

05-12-2007 TEST

De Chinese Communistische Partij (CCP) heeft gedurende acht jaar Falun Gong illegaal vervolgd, en deze vervolging test het geweten van iedereen. Onlangs heeft Mr. Wang Zhaojun, een lid van de politieke adviserende commissie in de provincie Anhui, een open brief geschreven naar de Chinese leiders Hu Jintao en Wen Jiabao. In deze brief vermeldt hij om dringend de vervolging van Falun Gong te stoppen en de voortbrenger, voormalige partijleider Jiang Zemin, te berechten. Deze brief sloeg in als een bom en kreeg aandacht en reacties van mensen van verschillende klassen.

(voor meer details van Mr. Wang zijn brief, zie http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/2/91042.html)

Chen Shaowen: "Ik bewonder de welwillendheid en de onbaatzuchtigheid van Falun Gong beoefenaars"

Chen Shaowen, een lid van de democratische beweging in Hunan en van het onafhankelijke Chinese Pen Centrum, gelooft dat de open brief van Wang Zhaojun een expressie is van het geweten van een beambte in het regime, en dat dit het bevel voor de CCP is om Falun Gong toe te laten vrij te bestaan in China.

Omdat Chen Shaowen meer dan veertig kritische artikels postte over de CCP op het internet, werd hij beschuldigd van subversie tegen de staatsmacht, en werd voor drie jaar gevangenisstraf veroordeeld en zijn politieke rechten ontnomen voor één jaar. Terwijl hij in de gevangenis zat, ontdekte hij dat zeventig procent van de politieke gevangenen Falun Gong beoefenaars waren. Hij werd samen met een Falun Gong beoefenaar in dezelfde cel opgesloten die illegaal veroordeeld was voor zeven jaar. Hij leerde over Falun Dafa toen hij aan het praten was met een beoefenaar,"Wat voor mij onvergetelijk was, is hun moed, hun onzelfzuchtigheid en onverschrokkenheid. Zelfs toen hun leven in gevaar was dachten ze nog steeds aan anderen. Ik ben volledig verbaasd in mijn hart."

"De vervolging van Falun Gong is illegaal. Het is het resultaat van Jiang's beslissing om de Chinese grondwet en de wil van de Chinese mensen op te heffen met zijn eigen wil. Het geloof in Falun Gong kan menselijke morele standaarden verhogen. Beweren dat Falun Gong een cultus is, schendt logische en rationele principes. Falun Gong beoefenaars werden weerhouden van hun juridische rechten, enkel omdat ze protesteerden om hun rechten te beschermen. Het is de logica van misdadigers."

Chen Shaowen benadrukte ook, "De CCP heeft alles geprobeerd om de groei van Falun Gong tegen te houden. Maar hoewel Falun Gong streng werd vervolgd in China, verdween het daardoor? Het zal nooit verdwijnen. Het effect en de kracht van de weerstand tegen de vervolging van Falun Gong is al gegraveerd in de harten van de Chinese mensen."

"Van vorig jaar tot dit jaar, ontvingen meer en meer lokale mensen waarheidsverhelderende informatie en nieuws van de Chinese mensen die uit de CCP stapten. Ik voelde me geïnspireerd en hoop dat onze Falun Gong vrienden het kunnen volhouden. Het zijn modellen in het gevecht voor vrijheid en hun ontembare geest maakt geschiedenis."zei Chen Shaowen. "Ik zou graag een vriend willen zijn van Falun Gong beoefenaars en ik bewonder hun welwillendheid. Ik voel warmte en mededogen wanneer ik bij hen ben."

Chen Shaowen gelooft dat de ontwaking van Chinese mensen vereist dat mensen zoals Falun Gong beoefenaars de waarheid verduidelijken voor één, tien, en duizend personen, de CCP blootstellend als de kwade cultus en als illegale organisatie. Het toestaan van Falun Gong beoefenaars, welke nu weerhouden zijn van hun geloofsvrijheid, om vrij te leven in China is de enige hoop voor de verjonging van de Chinese natie.

Li Datong: "Breng hen die Falun Gong illegaal vervolgen tot het gerecht"

Een reporter voor China Jeugd en voormalig redacteur van "Freezing Point," Li Datong zei dat de problemen die naar voren gebracht zijn in de open brief van Wang Zaojun intens waren, waarachtig en belangrijk zijn. Het zijn dingen die de meeste Chinese mensen willen zeggen maar niet durven te zeggen.

Wang Zhaojun zei in zijn open brief aan Hu Jintao en Wen Jiabao dat het dringend is om de vervolgingen van Falun Gong te stoppen en de leiders van de criminelen te berechten. Li Datong ging akkoord met Wang Zhaojun en zei,"Het is tegen de grondwet om het staatsmechanisme te gebruiken om Falun Gong te vervolgen doorheen het ganse land zonder enig juridisch bewijs. Het is noodzakelijk om schuldige mensen te berechten volgens de wet."

Li Datong beklemtoonde, " Hoe kan een partij iets als waarheid achten juist omdat iemand het zo zegt? Is hier enige gerechtigheid? Volgens de wet, als je denkt dat iemand iets illegaal doet, zou je moeten aanwijzen welke wet en voorschriften hij geschonden heeft, en dan een proces tegen hem aanspannen. Hoe kan men zonder een poging te wagen een groep mensen illegaal achten? Legale procedures moeten gevolg worden, anders is er een probleem."

Mr. Li Datong


Li Datong zei,"De vervolging van Falun Gong heeft een negatief effect op niet Falun Gong beoefenaars en op de hele gemeenschap. Burgers illegaal kwaad doen is illegaal kwaad doen aan iedereen, dit is een fundamenteel principe. Voor elke burger, als je de vervolging van sommige mensen negeert, ben je in feite het kwaad aan het negeren tegen jezelf."

Mr. Huang Liangtian: "Herstel de Maatschappij zodat iedereen vrijuit kan spreken "

De voormalige redacteur van Baixing, Mr. Huang Liangtian, prijst de moed van Mr. Wang Zhaojun's om een open brief aan Hu Jintao en Wen Jiabao te schrijven. Mr. Huang Liangtain gelooft dat de open brief van Wang Zhaojun de stem van de Chinese mensen vertegenwoordigt, daarom stapt hij naar voor om Wang te steunen.

Het opvallendste deel van de open brief van Wang Zhaojun is de vraag om de vervolging van Falun Gong te stoppen, Jiang Zemin gerechtelijk te vervolgen, en nationale terugbetaling aan de beoefenaars van Falun Gong te geven die onder de vervolging leden. Huang Liangtian gaat met Wang Zhaojun akkoord en wijst erop dat de vervolging van Falun Gong veroorzaakt werd door een onjuist beleid en het aandringen van Jiang Zemin in het nemen van verkeerde besluiten, die de CCP in een  netelig dilemma plaatst.

"Ik hoop dat we kunnen terugkeren naar die goede tijden in onze geschiedenis, waar iedereen genoot van de vrijheid van geloof. Iedereen zou een weg kunnen kiezen die iemands lichaam en geest verbeterd. Een goede samenleving is een samenleving waarin iedereen vrijuit zijn mening mag geven"

Ma Xiaoming: "De CCP is de grootste kwaadaardige sekte-organisatie in de wereld"

Mr. Ma Xiaoming, een lid van de democratische beweging in Shanxi, zei dat alle beoefenaars van Falun Gong die hij gekend heeft vriendelijk waren. In China is het de CCP die sociale onrust heeft veroorzaakt en de mensen schade berokkend. Daarom zou de CCP moeten worden verboden. Ma  Xiaoming zei, "Ik ontmoet dagelijks Falun Gong beoefenaars en ik vind ze zeer vriendelijk en oprecht, zij hebben geen kwade wil naar anderen en zij willen anderen helpen. Ik ben in de gevangenis geweest, en hoewel ik er geen vastgehouden beoefenaars van Falun Gong zag, hoorde ik dat zij anderen zouden bijstaan en helpen  zelfs wanneer zij in de gevangenis waren. Het is werkelijk de beoefening van Waarheid, Mededogen en Verdraagzaamheid."

Mr. Ma Xiaoming, een lid van de democratische beweging


Toen Ma Xiaoming werd vastgehouden, vroeg de politie hem om zijn mening over Falun Gong te geven. Hij herinnert zich dat hij het volgende zei, "Ik doe geen onderzoek naar Falun Gong en beoefen het niet. Nochtans denk ik dat de vervolging van Falun Gong een schending van de vrijheid  van geloof is. Als er om het even welke kwade cult bestaat, dan zijn de CCP en het Marxisme de grootste.  Ik denk dat Wang Zhaojun en Gao Zhisheng openlijk de herstelling van de naam van Falun Gong verzocht hebben en een einde aan deze vervolging."

Mr. Ma Xiaoming was een vroegere redacteur van economische informatie voor de televisiezender Shanxi waar hij een senior media professional was. Hij zei dat de CCP media altijd leugens verkondigen en hun rapporten over Falun Gong zijn niet geloofwaardig. Het nieuws werd uitsluitend gemeld door de CCP media. Geen onafhankelijke media brachten of onderzochten het nieuws. Er was slechts één stem, hoe kon iemand de propaganda van de CCP geloven.  De CCP misbruikte de media om mensen met reusachtige leugens te misleiden.

Li Changyu: "Durf te spreken en op te komen voor Falun Gong"

Li Changyu, een gepensioneerde leraar die pleitte voor het rechtzetten van de zogenaamde "conservatieve " reputatie na door de CCP vervolgd te zijn geweest, prees Wang Zhaojun's moed om te vragen naar het herstellen van de goede naam van Falun Gong. "Hij is zeer moedig en zijn geest is lovenswaardig"

Gepensioneerde leraar Li Changyu


Li Changyu zei, "De CCP prijst zichzelf altijd voor om het even welke positieve bijdragen en neemt nooit de verantwoordelijkheid voor zijn kwaadaardige acties. Als ambtenaar en niet Falun Gong beoefenaar, stelde Wang Zhaojun oprecht voor Jiang Zemin te straffen. Het is een grote aanval en bedreiging voor Jiang Zemin, evenals een waarschuwing voor Hu Jintao en Wen Jiabao. De ambtenaren van de CCP aarzelen nooit om de Chinese mensen te vervolgen. Het is zeer waardevol dat Wang Zhaojun dit openbaar verzoekt."

Ma Jian: "De vervolging van Falun Gong is een misdaad"

Ma Jian, een schrijver uit Qingdao die momenteel in Engeland leeft, zei dat het prachtig is dat Wang Zhaojun het concept politiek overleg voorstelde en dat hij het durfde om voor Falun Gong op te komen en te spreken. Als zakenman zou zijn actie bij Chinese intellectuelen een gevoel van schaamte moeten opwekken.

Schrijver Ma Jian in Engeland


Ma Jian zei, "In China, dragen de beoefenaars van Falun Gong  zeer zware lasten. In China geloofden vele mensen wat de CCP hen zei. Onder Chinese intellectuelen vermijden de mensen altijd te spreken over Falun Gong wanneer het wordt vermeld omdat zij denken dat de aard van Falun Gong reeds bekend gemaakt werd. Feitelijk is Falun Gong een onderwerp waar niet dieper op ingegaan mag worden. Het is zeer moedig van Wang Zhaojun om dit probleem in het openbaar ter sprake te brengen. Fundamenteel erkent hij dat de CCP in China een illegale beweging is. De vervolging van Falun Gong is georganiseerde misdaad.

Ma Jian zei, "Ik pleegde telefoontjes naar China en ondervond dat vele mensen nooit gehoord hadden van de open brief van Wang Zhaojun. Maar als ik erover sprak, geloofden de meesten dat Wang de waarheid vertelde. De situatie in China onderdrukt de mensen. Sommige mensen geraken er gewend aan en worden slaafs. Anderen kunnen niet leven met hun hoofden omlaag gedrukt, en komen ertegen op. Zij voelen compassie voor het land en voor de Chinese mensen."

Bron: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/11/27/91661.html

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ONDERNEEM ACTIE

In Focus

Voor meer informatie neem contact op met
het Falun Dafa Informatiecentrum

+31 (0)6-46767319 (Peter Houben)
of via het contact formular